Nhà cung cấp TV

Cung cấp kênh Android TV.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 19 tháng Tám, 2020 - - - 1.1.0-alpha01

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm phần phụ thuộc trên TVProvider, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
    implementation "androidx.tvprovider:tvprovider:"
}

Kotlin

dependencies {
    implementation("androidx.tvprovider:tvprovider:")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 19 tháng Tám, 2020

Phát hành androidx.tvprovider:tvprovider:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

  • PreviewChannelHelper đã làm cho tính năng tương thích ngược với các phiên bản API Android cũ (<26) bằng cách thực hiện phiên bản không hoạt động ngay bây giờ. (aosp/1310579, b/136123939)
  • PreviewChannel hiện xử lý giá trị rỗng trong phương thức setDescription. (aosp/1310577, b/119800858)