Textclassifier

  
Xác định các cuộc trò chuyện, đường liên kết, mục lựa chọn và các cấu trúc tương tự khác trong văn bản.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 23 tháng 3 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha04

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm phần phụ thuộc trên TextClassifier, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Hãy đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.textclassifier:textclassifier:1.0.0-alpha04"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.textclassifier:textclassifier:1.0.0-alpha04")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 23 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.textclassifier:textclassifier:1.0.0-alpha04. Phiên bản 1.0.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Ngừng sử dụng tất cả các API trong mô-đun trình phân loại văn bản (Idc180, b/210509084)

Sửa lỗi

 • Bật tính năng kiểm tra tìm lỗi mã nguồn API cho MissingGetterMatchingBuilder đối với androidx (I4bbea, b/138602561)
 • AppCompatRatingBar PNG có thể vẽ của AppCompatRatingBar đã được thay thế bằng nguồn vectơ. Điều này có thể gây ra những thay đổi nhỏ cho giao diện của từng dấu sao riêng lẻ. (I6b99d)

TextClassifier Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 22 tháng 1 năm 2020

Phát hành androidx.textclassifier:textclassifier:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

Thay đổi về API

 • setIncludeDefaultEntityTypes đổi tên thành includeTypesFromTextClassifier.
 • setIncludedEntityTypes đổi tên thành setIncludedTypes.
 • setExcludedEntityTypes đổi tên thành setExcludedTypes.

Sửa lỗi

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 7 tháng 2 năm 2019

Phát hành androidx.textclassifier 1.0.0-alpha02.

Thay đổi về API

 • TextLinks.TextLink.getEntityType thay thế TextLinks.TextLink.getEntity
 • TextLinks.TextLink.getEntityTypeCount thay thế TextLinks.TextLink.getEntityCount
 • TextSelection.getEntityType thay thế TextSelection.getEntity
 • TextSelection.getEntityTypeCount thay thế TextSelection.getEntityCount

Sửa lỗi

 • Khắc phục vấn đề rò rỉ bộ nhớ của TextClassificationManager trong AndroidX. (aosp/887354)
 • Thanh công cụ nổi: Xử lý các thay đổi vị trí trong TextView. (aosp/877713)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 3 tháng 12 năm 2018

Đây là lần tái cấu trúc đầu tiên của lớp giao tiếp TextClassifier trong androidx. Bản phát hành này vẫn dùng một số điều chỉnh trong phiên bản cũ (android.view.textclassifier.TextClassifier)[/reference/android/view/textclassifier/TextClassifier] đặc biệt là Smart Linkify, trở lại API 14.