Khởi động

Triển khai một cách đơn giản và hiệu quả để khởi chạy các thành phần khi khởi động ứng dụng.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 11 tháng 1 năm 2023 1.1.1 - - 1.2.0-alpha02

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.2

Phiên bản 1.2.0-alpha02

Ngày 11 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.startup:startup-runtime:1.2.0-alpha02. Phiên bản 1.2.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi tra cứu siêu dữ liệu khi InitializationProvider được xác định cho các quá trình phụ. (aosp/2012215)

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 9 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.startup:startup-runtime:1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi trong AppInitializer.isEagerlyInitialized(). aosp/1855769

Phiên bản 1.1.1

Phiên bản 1.1.1

Ngày 9 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.startup:startup-runtime:1.1.1. Phiên bản 1.1.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi trong AppInitializer.isEagerlyInitialized(). aosp/1855769

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

Phát hành androidx.startup:startup-runtime:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Bản phát hành này giống hệt androidx.startup:startup-runtime:1.1.0-rc01.

Những thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0

 • Nhiều phần tử InitializationProvider <provider> nay có thể được thêm vào AndroidManifest.xml của ứng dụng cho các thư viện hoặc ứng dụng đòi hỏi tự động khởi chạy trong nhiều quy trình. Ia0712, b/183136596

 • Các quy tắc proguard và multi-dex hiệu quả hơn để đảm bảo Initializer sẽ xuất hiện trong tệp dex chính. aosp/1743740

 • Thêm các quy tắc cấu hình cơ sở để tối ưu hoá việc sử dụng androidx.startup. aosp/17639340

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 21 tháng 7 năm 2021

Phát hành androidx.startup:startup-runtime:1.1.0-rc01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Các quy tắc proguard và multi-dex hiệu quả hơn để đảm bảo Initializer sẽ xuất hiện trong tệp dex chính. (aosp/1743740)
 • Thêm các quy tắc cấu hình cơ sở để tối ưu hoá việc sử dụng androidx.startup. (aosp/17639340

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 18 tháng 5 năm 2021

Phát hành androidx.startup:startup-runtime:1.1.0-beta01. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Nhiều phần tử InitializationProvider <provider> nay có thể được thêm vào AndroidManifest.xml của ứng dụng cho các thư viện hoặc ứng dụng đòi hỏi tự động khởi chạy trong nhiều quy trình. (Ia0712, b/183136596)

Sửa lỗi

 • Cải tiến nhỏ đối với các quy tắc proguard. (aosp/1691484)

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 7 tháng 4 năm 2021

Phát hành androidx.startup:startup-runtime:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Nhiều phần tử InitializationProvider <provider> nay có thể được thêm vào AndroidManifest.xml của ứng dụng cho các thư viện hoặc ứng dụng đòi hỏi tự động khởi chạy trong nhiều quy trình. (Ia0712, b/183136596)

Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 18 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.startup:startup-runtime:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng chính của phiên bản 1.0.0

 • Cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả để định nghĩa Initializer sẽ chạy khi khởi động ứng dụng mà không cần định nghĩa ContentProvider.
 • Cung cấp một API nhất quán để khởi động từng phần.
 • Initializer có thể định nghĩa các phần phụ thuộc trên Initializer khác, giúp xác định thứ tự khởi động một cách rõ ràng.

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.startup:startup-runtime:1.0.0-rc01. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Bản phát hành này tương tự như phiên bản 1.0.0-beta01.

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 16 tháng 9 năm 2020

Phát hành androidx.startup:startup-runtime:1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản này giống với 1.0.0-alpha03. androidx.startup hiện là một API ổn định.

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 19 tháng 8 năm 2020

Phát hành androidx.startup:startup-runtime:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm API isEagerlyInitialized() mới đưa ra cách để Initializer xác định xem ứng dụng đã được khởi động như mong muốn hay chưa. (aosp/1372879, b/159952713)

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 22 tháng Bảy, 2020

Phát hành androidx.startup:startup-runtime:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Xuất bản các quy tắc proguard thời gian khởi động cho người tiêu dùng. (aosp/1347583, b/159595260)
 • Cải thiện hoạt động kiểm tra tĩnh trong AppInitializer. (aosp/1331900)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 10 tháng Sáu, 2020

Phát hành androidx.startup:startup-runtime:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

Thư viện Khởi động ứng dụng (App Startup) cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả để khởi chạy các thành phần khi khởi động ứng dụng. Cả nhà phát triển thư viện và nhà phát triển ứng dụng đều có thể sử dụng thư viện Khởi động ứng dụng để tinh giản trình tự khởi động cũng như đặt thứ tự khởi chạy một cách rõ ràng. Bản phát hành đầu tiên này là 1.0.0-alpha01.