Slice (lát cắt)

Hiển thị các thành phần giao diện người dùng theo mẫu bên ngoài ứng dụng.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 13 tháng 1 năm 2021 - - - 1.1.0-alpha02

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 13 tháng 1 năm 2021

Phát hành androidx.slice:slice-builders:1.1.0-alpha02, androidx.slice:slice-core:1.1.0-alpha02androidx.slice:slice-view:1.1.0-alpha02. Phiên bản 1.1.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Bộ chọn hỗ trợ các thao tác Slice ở chế độ xem hàng (I4d965)
 • SliceAction hỗ trợ GridRow (Ie289b)
 • Thêm Văn bản bộ chọn thời gian, để tạo một bộ chọn thời gian hoặc hộp thoại bộ chọn ngày khi người dùng nhấn vào. (I07deb)
 • Khắc phục vấn đề về lỗi Treehug (I416cc)
 • Thêm ListBuilder.StarRatingBuilder. Mã này là một hàng hỗ trợ dữ liệu đầu vào xếp hạng theo sao cho tính năng cắt. (I25aec)
 • Thay thế ListBuilder#setHostExtra bằng ListBuilder#setHostExtras để chấp nhận một gói (I43ec7, b/)
 • Thêm API ListBuilder#setHostExtraSliceMetadata#getHostExtras mới để lưu và trích xuất thông tin bổ sung cho máy chủ từ Slice. (Ib0768, b/)
 • Thêm API mới cho RowBuilder để chỉ ra phần cuối của một phần và hiển thị bộ chia dòng dưới cùng. (I23ddd, b/)
 • Thêm chú thích rỗng trong trình tạo Slice để tăng khả năng tương tác trong kotlin. (If00f1, b/166489398)
 • Thêm CellBuilder.addOverlayText để bao phủ văn bản lên trên hình ảnh trong ô. (I09d97)
 • Thêm thuộc tính imageCornerScope để áp dụng các góc tròn cho hình ảnh/biểu tượng SliceHints.LARGE_IMAGE. (I3e8f8)
 • Tạo configureViewPolicy được bảo vệ thay vì ở chế độ riêng tư để có thể gọi lệnh từ các lớp con. (I6772b)
 • Hỗ trợ hình ảnh Raw ở chế độ xem gridrow có kích thước dành cho hình ảnh theo chiều dọc và chiều ngang. (I925fb)
 • Thêm một API SliceView#getNumberOfHiddenItems mới để lấy số lượng các mục Slice không khớp với chế độ xem. (I09651)
 • Thêm SliceView#setRowStyleFactory để cho phép các máy chủ Slice tuỳ chỉnh kiểu cho mỗi hàng dựa trên siêu dữ liệu Slice. (Ia8f2e)

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi thao tác Slice trong bộ chọn trên Gridrow dưới dạng một mục duy nhất (I3d899)

Đóng góp bên ngoài

 • Bật kiểm tra tìm lỗi mã nguồn API đối với StaticFinalBuilder cho androidx (I2b11b, b/138602561)

Slice-Builders-Ktx Phiên bản 1.0.0-alpha08

Ngày 13 tháng 1 năm 2021

Phát hành androidx.slice:slice-builders-ktx:1.0.0-alpha08. Phiên bản 1.0.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Cập nhật để phụ thuộc vào slice-builders 1.1.0-alpha02.

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

Phát hành androidx.slice:slice-builders:1.1.0-alpha01, androidx.slice:slice-builders-ktx:1.0.0-alpha07, androidx.slice:slice-core:1.1.0-alpha01androidx.slice:slice-view:1.1.0-alpha01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Tính năng mới

 • onCreatePermissionRequest có thể bị ghi đè trong SliceProvider để tuỳ chỉnh hoạt động cấp quyền

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi OnSliceActionListener không gọi lệnh khi sử dụng chỉ một thao tác để nhấp vào một mục
 • Sửa lỗi SliceView không tuân theo thông số bố cục MeasureSpec.EXACTLY
 • Sửa lỗi onClick trùng lặp trong onLongClick trên SliceView