ResourceInspection

  
Cho thấy các thuộc tính của chế độ xem tuỳ chỉnh trong Live Layout Inspector (Trình chỉnh sửa bố cục trực tiếp) của Android Studio.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 26 tháng 1 năm 2022 1.0.1 - - -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm phần phụ thuộc trên ResourceInspection, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.resourceinspection:resourceinspection-annotation:1.0.1"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.resourceinspection:resourceinspection-annotation:1.0.1")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.1

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.resourceinspection:resourceinspection-annotation:1.0.1androidx.resourceinspection:resourceinspection-processor:1.0.1. Phiên bản 1.0.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Thêm tài liệu gói

Phiên bản 1.0.0

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

Phát hành androidx.resourceinspection:resourceinspection-annotation:1.0.0androidx.resourceinspection:resourceinspection-processor:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

 • Thư viện ResourceInspection cung cấp trình xử lý chú giải cho nhà phát triển thư viện để cho thấy các thuộc tính của thành phần hiển thị tuỳ chỉnh trong Live Layout Inspector (Trình chỉnh sửa bố cục trực tiếp) của Android Studio.

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

Phát hành androidx.resourceinspection:resourceinspection-annotation:1.0.0-rc01androidx.resourceinspection:resourceinspection-processor:1.0.0-rc01. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

 • Không có thay đổi nào kể từ phiên bản 1.0.0-beta01

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 15 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.resourceinspection:resourceinspection-annotation:1.0.0-beta01androidx.resourceinspection:resourceinspection-processor:1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố ngừng hoạt động khi có thuộc tính không tồn tại (I87df0)
 • Khắc phục sự cố ngừng hoạt động khi biên dịch sang SDK cũ (Ie8a1e)
 • Thêm tính năng xác thực enum số nguyên và cờ (Ic7ecf)

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 30 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.resourceinspection:resourceinspection-annotation:1.0.0-alpha03androidx.resourceinspection:resourceinspection-processor:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi trong mã được tạo ngăn Layout Inspector đọc các thuộc tính của thành phần hiển thị. (Ic7507)

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 2 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.resourceinspection:resourceinspection-annotation:1.0.0-alpha02androidx.resourceinspection:resourceinspection-processor:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 24 tháng 3 năm 2021

Phát hành androidx.resourceinspection:resourceinspection-annotation:1.0.0-alpha01androidx.resourceinspection:resourceinspection-processor:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

Thư viện Kiểm tra tài nguyên (Resource Inspection) là một cách thuận tiện để nhà phát triển thư viện cho thấy các thuộc tính của thành phần hiển thị tuỳ chỉnh trong Live Layout Inspector (Trình chỉnh sửa bố cục trực tiếp) của Android Studio. Bản phát hành đầu tiên này là 1.0.0-alpha01.