Remotecallback

  
Tạo một trình bao bọc (wrapper giúp các nhà phát triển cung cấp PendingIntent dễ dàng hơn.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 7 tháng 5 năm 2019 1.0.0 - - -

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Hãy xem tài liệu về công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

Phát hành androidx.remotecallback:*:1.0.0-alpha02. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Thay đổi về API

  • Dọn dẹp để xử lý bối cảnh/uỷ quyền (aosp/836270)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 3 tháng 12 năm 2018

Lệnh gọi lại từ xa (Remote Callback) là một thư viện mới nhằm giúp bạn tạo và nhận PendingIntents dễ dàng hơn. Đây là phiên bản đầu tiên của Lệnh gọi lại từ xa.