giao diện người dùng của hộp cát về quyền riêng tư

  
VIỆC CẦN LÀM
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 26 tháng 6 năm 2024 - - - 1.0.0-alpha09

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên privacysandbox-ui, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  // Use to implement privacysandbox ui
  implementation "androidx.privacysandbox.ui:ui:1.0.0-alpha09"

  // Use to implement privacysandbox ui-core
  implementation "androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha09"
  
  // Use to implement privacysandbox ui-core
  implementation "androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha09"
}

Kotlin

dependencies {
  // Use to implement privacysandbox ui
  implementation("androidx.privacysandbox.ui:ui:1.0.0-alpha09")

  // Use to implement privacysandbox ui-core
  implementation("androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha09")

  // Use to implement privacysandbox ui-provider
  implementation("androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha09")

  
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-alpha09

Ngày 26 tháng 6 năm 2024

Phát hành androidx.privacysandbox.ui:ui-client:1.0.0-alpha09, androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha09androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha09. Phiên bản 1.0.0-alpha09 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Ra mắt các lớp trừu tượng AbstractSandboxedUiAdapterAbstractSandboxedUiAdapter.AbstractSession mà trình cung cấp giao diện người dùng có thể sử dụng để tránh triển khai toàn bộ giao diện SandboxedUiAdapter hoặc Session. Nhà cung cấp giao diện người dùng nên sử dụng các lớp trừu tượng này.
 • Thêm logic registerObserverFactory cho phép đính kèm SessionObserverFactory vào SandboxedUiAdapter. Khi SessionObserverFactory được đính kèm vào một bộ chuyển đổi, một SessionObserver sẽ được tạo cho mỗi phiên giao diện người dùng mới được tạo cho bộ chuyển đổi đó. SessionObserver đã tạo sẽ nhận được lệnh gọi lại onSessionOpened khi phiên giao diện người dùng được mở. Khi bản trình bày giao diện người dùng của khung hiển thị của Session thay đổi, SessionObserver.onUiContainerChanged sẽ được gọi. onUiContainerChanged được điều tiết và sẽ được gọi tối đa 200 mili giây một lần.
 • Thêm SandboxedSdkViewUiInfo có thể được tạo từ Bundle được gửi trong SessionObserver.onUiContainerChanged. Đối tượng này biểu thị trạng thái giao diện người dùng của SandboxedSdkView đang lưu trữ phiên giao diện người dùng. Lớp này chứa thông tin về chiều cao và chiều rộng, Rect đại diện cho hình dạng của thành phần hiển thị hiện trên màn hình và gợi ý độ mờ thể hiện độ mờ của thành phần hiển thị đó.

Các thay đổi về API

 • Thêm gợi ý độ mờ vào SandboxedSdkViewUiInfo. (I093ac)
 • Thêm SessionObserver.onUiContainerChangedSandboxedSdkViewUiInfo. (Ie98bc)
 • Thêm giao diện SessionObserver và logic đăng ký. (I047dc)
 • Thêm AbstractSandboxedUiAdapterAbstractSession. (I3617a)

Lỗi đã biết

 • Khi trình cung cấp giao diện người dùng trong cùng một quy trình với ứng dụng, SessionObserver.onUiContainerChanged sẽ không được gửi khi vùng chứa cuộn.

Phiên bản 1.0.0-alpha08

Ngày 14 tháng 5 năm 2024

Phát hành androidx.privacysandbox.ui:ui-client:1.0.0-alpha08, androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha08androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha08. Phiên bản 1.0.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho việc sử dụng SandboxedSdkView bên trong PoolingContainer, chẳng hạn như RecyclerView. Khi một SandboxedSdkView có phần tử mẹ là PoolingContainer, vòng đời của các phiên giao diện người dùng của lớp đó sẽ được điều chỉnh theo vòng đời của PoolingContainer để đảm bảo rằng phiên đó có thể duy trì thông qua việc tách cửa sổ.

Các thay đổi về API

 • Ngừng sử dụng các API Hoạt động trong Hộp cát về quyền riêng tư. Thay vào đó, bạn có thể tìm thấy các API này trong thư viện Hoạt động chuyên biệt androidx.privacysandbox.activity. (I68beb)

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi kết xuất khi hiển thị nội dung từ xa bên trong vùng chứa gộp. (I804df)
 • Khắc phục lỗi gây ra sự cố kết xuất cho ViewGroups ở chế độ tương thích ngược. (I8de92)
 • Khi một trong các thành phần mẹ của SandboxedSdkViewPoolingContainer, hãy đóng Phiên giao diện người dùng khi PoolingContainer cho biết các tài nguyên có thể được giải phóng, thay vì tách rời cửa sổ. (I2046b)

Đóng góp bên ngoài

 • GestureDetectorCompat hiện không được dùng nữa vì GestureDetector có sẵn trong minSdk. (Icc4cd)

Phiên bản 1.0.0-alpha07

Ngày 18 tháng 10 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ui:ui-client:1.0.0-alpha07, androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha07androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha07. Phiên bản 1.0.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Bổ sung tính năng hỗ trợ khả năng tương thích ngược cho thư viện. Trên API 33 trở xuống, chế độ xem của nhà cung cấp sẽ hiển thị bên trong quy trình ứng dụng, trong một trình tải lớp khác. (If0b7a)
 • Thêm logic cho phép đổi kích thước vùng chứa của máy chủ lưu trữ và trình cung cấp được cam kết trong cùng một khung để tránh hiện tượng giật trên giao diện người dùng. (Ic2cd9)

Các thay đổi về API

 • MinSdk cho thư viện đã chuyển lên API 21. (I474b8)

Phiên bản 1.0.0-alpha06

Ngày 20 tháng 9 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ui:ui-client:1.0.0-alpha06, androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha06androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha06. Phiên bản 1.0.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm logic để cắt SandboxedSdkView vào thành phần hiển thị "con ranh giới mẹ" mà thành phần hiển thị này có thể cuộn bên trong. Điều này đảm bảo nội dung của SandboxedSdkView không che khuất các thành phần hiển thị khác hoặc bất kỳ thành phần giao diện người dùng nào bên ngoài thành phần hiển thị nội dung gốc. (I9ea94)

Các thay đổi về API

 • Đổi tên SandboxedSdkView.setZOrderOnTopAndEnableUserInteraction thành orderProviderUiAboveClientUi (Iecb7e)

Sửa lỗi

 • Gửi đúng giá trị thứ tự Z đến máy chủ. (Ib0ddf)
 • Chỉ chuyển tiêu điểm chạm khi thực hiện thao tác cuộn/hất theo chiều dọc. (I0528c)

Phiên bản 1.0.0-alpha05

Ngày 9 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ui:ui-client:1.0.0-alpha05, androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha05androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha05. Phiên bản 1.0.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm logic để chuyển tiêu điểm chạm đến máy chủ lưu trữ trong các cử chỉ cuộn và hất bắt nguồn từ SandboxedSdkView. Điều này cho phép giao diện người dùng của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ vùng chứa có thể cuộn của khách hàng phản hồi chính xác với thao tác cuộn và hất.

Các thay đổi về API

 • Thêm tham số windowInputToken vào SandboxedUiAdapter (Ief578)

Sửa lỗi

 • Đặt trạng thái phiên thành Hoạt động sau lần vẽ đầu tiên (I36f3f)
 • Khắc phục vấn đề về bố cục với SandboxedSdkView. (I09cb8)
 • Thêm logic để chuyển tiêu điểm chạm đến máy chủ lưu trữ. (I33b54)
 • Thêm tham số windowInputToken vào SandboxedUiAdapter. Điều này là cần thiết để đảm bảo rằng mã thông báo của SurfaceControlViewHost được liên kết chính xác với máy chủ của hệ phân cấp được nhúng. (Ief578)
 • Chạy notifyResized bên trong luồng chính. (I62440)
 • Khắc phục sự cố trong quy trình Session.close(). (I5392e)

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 21 tháng 6 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ui:ui-client:1.0.0-alpha04, androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha04androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha04. Phiên bản 1.0.0-alpha04 bao gồm những thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Giới thiệu SdkActivityLauncher. Một giao diện để cho phép các SDK hỗ trợ thời gian chạy khởi chạy các hoạt động. (I5b3dc)

Sửa lỗi

 • Khắc phục tình huống tương tranh notifyZOrderChanged. Đảm bảo rằng trình cung cấp giao diện người dùng được thông báo về tất cả các thay đổi theo thứ tự Z. Nhà cung cấp giao diện người dùng sẽ không được thông báo rõ ràng nếu thứ tự Z của SandboxedSdkView bị thay đổi trước khi openSession được gọi.

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 24 tháng 5 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ui:ui-client:1.0.0-alpha03, androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha03androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • StateChangedListener thông báo cho việc áp dụng các thay đổi trong phiên giao diện người dùng

Các thay đổi về API

 • Thêm StateChangedListener để thay thế ErrorConsumer (Icd5d3)

Sửa lỗi

 • Khắc phục điều kiện tranh đấu notifyZOrderChanged để trình cung cấp giao diện người dùng được thông báo về tất cả các thay đổi theo thứ tự Z

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 19 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ui:ui-client:1.0.0-alpha02, androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha02androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Tắt tính năng kiểm thử kiểm thử thay đổiSandboxedSdkViewLayoutChangesChildLayout

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 8 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ui:ui-client:1.0.0-alpha01, androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha01androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Đây là các thư viện jetpack mới mà các ứng dụng và SDK kích hoạt bởi thời gian chạy (Hộp cát về quyền riêng tư) có thể sử dụng để cho phép ứng dụng (máy khách) lưu trữ bất kỳ giao diện người dùng nào do SDK (nhà cung cấp) cung cấp.