privacysandbox-tools

  
Thư viện để sử dụng chức năng Hộp cát về quyền riêng tư trong Android
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 26 tháng 6 năm 2024 - - - 1.0.0-alpha09

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên privacysandbox-tools, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  // Use to implement privacysandbox libraries

  implementation "androidx.privacysandbox.tools:tools:1.0.0-alpha09"
  Implementation "androidx.privacysandbox.tools:tools-apicompiler:1.0.0-alpha09"
  implementation "androidx.privacysandbox.tools:tools-apigenerator:1.0.0-alpha09"
  implementation "androidx.privacysandbox.tools:tools-core:1.0.0-alpha09"
  implementation "androidx.privacysandbox.tools:tools-testing:1.0.0-alpha09"
  implementation "androidx.privacysandbox.tools:tools-apipackager:1.0.0-alpha09"
  
  
}

Kotlin

dependencies {
  // Use to implement privacysandbox libraries
  
  implementation("androidx.privacysandbox.tools:tools:1.0.0-alpha09")
  implementation("androidx.privacysandbox.tools:tools-apicompiler:1.0.0-alpha09")
  implementation("androidx.privacysandbox.tools:tools-apigenerator:1.0.0-alpha09")
  implementation("androidx.privacysandbox.tools:tools-core:1.0.0-alpha09")
  implementation("androidx.privacysandbox.tools:tools-testing:1.0.0-alpha09")
  implementation("androidx.privacysandbox.tools:tools-apipackager:1.0.0-alpha09")

}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-alpha09

Ngày 26 tháng 6 năm 2024

Phát hành androidx.privacysandbox.tools:tools-*:1.0.0-alpha09. Phiên bản 1.0.0-alpha09 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho các lớp enum được chú giải bằng @PrivacySandboxValue.
 • Hỗ trợ giao diện người dùng Hộp cát về quyền riêng tư alpha 09.

Phiên bản 1.0.0-alpha08

Ngày 20 tháng 3 năm 2024

Phát hành androidx.privacysandbox.tools:tools-*:1.0.0-alpha08. Phiên bản 1.0.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Các giao diện được chú thích bằng @PrivacySandboxCallback hiện có thể có các phương thức trả về giá trị, miễn là phương thức đó tạm ngưng.(I16063)
 • Giờ đây, các gói được chấp nhận là tham số và kiểu dữ liệu trả về hợp lệ trong giao diện và giá trị được chú giải. (I52995)

Phiên bản 1.0.0-alpha07

Ngày 7 tháng 2 năm 2024

Phát hành androidx.privacysandbox.tools:tools-*:1.0.0-alpha07. Phiên bản 1.0.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Hỗ trợ các giao diện trình chạy Hoạt động SDK mới. Các giao diện mới đã có mặt trong androidx.privacysandbox.activity.core. Các tệp cũ trong androidx.privacysandbox.ui.core không còn được hỗ trợ nữa. (Ia9079)

Phiên bản 1.0.0-alpha06

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.tools:tools-*:1.0.0-alpha06. Phiên bản 1.0.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Hãy sử dụng các phần phụ thuộc Guava không phải của Android để tránh xung đột đường dẫn lớp trong Bazel.
 • Khắc phục sự cố khi trình biên dịch API được gọi từ Bazel. (I24c9d)

Phiên bản 1.0.0-alpha05

Ngày 9 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.tools:tools-*:1.0.0-alpha05. Phiên bản 1.0.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • SandboxedUiAdapters đã tạo nay có nhóm windowInputToken mới. Điều này làm cho bản phát hành này tương thích với androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha05.

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 24 tháng 5 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.tools:tools-*:1.0.0-alpha04. Phiên bản 1.0.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • CancellationExceptions nay được phổ biến tới các ứng dụng, vì vậy các SDK hiện có thể huỷ coroutine của chính mình đúng như dự kiến.
 • SdkActivityLaunchers hiện có thể được sử dụng trong các API SDK để ứng dụng có thể gửi trình chạy tới SDK trong Hộp cát về quyền riêng tư. Lưu ý rằng chức năng này hiện chỉ dùng được trong Bản dùng thử cho nhà phát triển.

Sửa lỗi

 • Theo mặc định, các hàm không tạm dừng do SDK khai báo sẽ chạy trong luồng chính. Trước đây các hàm này chạy trong luồng Binder.
 • Các dịch vụ sẽ không thể kế thừa từ trình chuyển đổi giao diện UI nữa.
 • Đã khắc phục sự cố khiến việc xác định thuộc tính trình chuyển đổi giao diện người dùng trong lớp dữ liệu gây ra lỗi biên dịch.

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 8 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.tools:tools-*:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm tính năng hỗ trợ tích hợp Privacy Sandbox UI API

Các thay đổi về API

 • Thay đổi phiên bản Kotlin mục tiêu thành 1.8.0

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 7 tháng 12 năm 2022

Phát hành androidx.privacysandbox.tools:tools-*:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

 • Các công cụ này hướng đến việc nâng cao khả năng tích hợp với Privacy Sandbox SDK Runtime API. Các công cụ này sẽ giúp bạn tạo mã nguyên mẫu tự động để xác định và tương tác với giao diện tương tác ứng dụng của SDK thời gian chạy.

Tính năng mới – Hỗ trợ thêm để xác định giao diện SDK tương tác ứng dụng chấp nhận lệnh gọi lại và đối tượng giá trị dữ liệu dưới dạng tham số cũng như kiểu dữ liệu trả về – Truyền phát ngoại lệ SDK cho ứng dụng – Hỗ trợ tạo khả năng tương thích ngược cho Thời gian chạy SDK

Các thay đổi về API

 • Thêm chú thích @JvmDefaultWithCompatibility (I8f206)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 9 tháng 11 năm 2022

Phát hành androidx.privacysandbox.tools:tools-*:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới