Multidex

  
Triển khai các ứng dụng có nhiều tệp dex trên thiết bị sử dụng Android 5 trở về trước.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 17 tháng 12 năm 2018 2.0.1 - - -

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 2.0.1

Phiên bản 2.0.1

Ngày 17 tháng 12 năm 2018

Sửa lỗi

  • Khắc phục khả năng tương thích với thử nghiệm Robolectric. Cải thiện hiệu suất của mã kiểm tra phiên bản.