Loader

Tải dữ liệu cho giao diện người dùng vẫn tồn tại sau khi thay đổi cấu hình.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 9 tháng 10 năm 2019 1.1.0 - - -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Loader, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
    implementation "androidx.loader:loader:1.1.0"
}

Kotlin

dependencies {
    implementation("androidx.loader:loader:1.1.0")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 9 tháng 10 năm 2019

Phát hành androidx.loader:loader:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0

  • Thay đổi Trình thực thi mặc định: Trình thực thi (Executor) mặc định cho AsyncTaskLoader (và theo tiện ích, CursorLoader) hiện là AsyncTask.THREAD_POOL_EXECUTOR thay vì Trình thực thi tuỳ chỉnh.
  • Đặt Trình thực thi tuỳ chỉnh: các quy trình triển khai tuỳ chỉnh của AsyncTaskLoader hoặc lớp con của lớp này hiện có thể ghi đè getExecutor() để đặt Trình thực thi tuỳ chỉnh.

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 5 tháng 6 năm 2019

androidx.loader:loader:1.1.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào từ 1.1.0-beta01.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 13 tháng 3 năm 2019

Phát hành androidx.loader:loader:1.1.0-beta01. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Sửa lỗi

  • Khắc phục sự cố gây ra StaleDataException khi khởi động lại trình tải từ onLoadFinished (b/123922776)

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 3 tháng 12 năm 2018

Tính năng mới

  • Thêm phương thức getExecutor() vào AsyncTaskLoader để cho phép bạn đặt Trình thực thi tuỳ chỉnh (aosp/810773)

Thay đổi về hành vi

  • Trình thực thi mặc định cho AsyncTaskLoader hiện là AsyncTask.THREAD_POOL_EXECUTOR thay vì Trình thực thi tuỳ chỉnh.