Heifwriter

  
Mã hoá hình ảnh hoặc bộ sưu tập hình ảnh ở định dạng HEIF bằng các bộ mã hoá và giải mã có sẵn trên thiết bị Android.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 26 tháng 7 năm 2023 - - - 1.1.0-alpha02

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên HeifWriter, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.heifwriter:heifwriter:1.1.0-alpha02"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.heifwriter:heifwriter:1.1.0-alpha02")
}

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.1

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 26 tháng 7 năm 2023

Phát hành androidx.heifwriter:heifwriter:1.1.0-alpha02. Phiên bản 1.1.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ mã hoá 10 bit
 • Hỗ trợ mã hoá AVIF

Sửa lỗi

 • Thêm các API thử nghiệm vào current.txt (I1a07e, b/278769092)
 • Không áp dụng, việc thay đổi tệp API chỉ là phương thức sắp xếp lại thứ tự (I5fa95)
 • Đã bật tính năng kiểm tra tìm lỗi mã nguồn API cho MissingGetterMatchingBuilder đối với androidx (I4bbea, b/138602561)

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 22 tháng 1 năm 2020

Phát hành androidx.heifwriter:heifwriter:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Tinh chỉnh logic để chọn bộ mã hóa HEVC/HEIC
 • Cải thiện khả năng xử lý ngoại lệ trong trình tự tắt máy
 • Bản sửa lỗi cho chế độ quản lý chất lượng