Tình trạng

  
Tạo các ứng dụng sức khoẻ có hiệu quả cao theo cách không phân biệt nền tảng.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 14 tháng 5 năm 2024 - 1.0.0-rc02 - 1.1.0-alpha03

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Health, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.health:health-services-client:1.1.0-alpha03"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.health:health-services-client:1.1.0-alpha03")
}

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Health Connect Client phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 24 tháng 8 năm 2022

Kể từ phiên bản 1.0.0-alpha04, androidx.health:health-connect-client đã được chuyển sang androidx.health.connect:connect-client. Trong các bản phát hành sau này, vui lòng dùng androidx.health.connect:connect-client và ghi chú phát hành liên quan trên trang Health Connect.

Để di chuyển, thay vì nhập phần phụ thuộc từ androidx.health:health-connect-client:1.0.0-alpha03, bạn chỉ cần chuyển thành androidx.health.connect:connect-client:1.0.0-alpha04.

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 27 tháng 7 năm 2022

Phát hành androidx.health:health-connect-client:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Tóm tắt các thay đổi về API mới: một tập hợp các đơn vị đã được thêm vào các API đọc, ghi, tổng hợp. Hiện tại, ứng dụng có thể truy xuất hoặc ghi bản ghi với đơn vị được chọn, chẳng hạn như gam hoặc miligam cho chất dinh dưỡng NutritionRecord.

Các thay đổi về API

 • Sửa List<DataOrigin> thành Set<DataOrigin> trên nhiều đối tượng phản hồi yêu cầu. (I42342)
 • Chỉnh sửa đơn vị tổng lượng calo cơ bản từ Sức mạnh->Năng lượng (I0b429)
 • Di chuyển các lớp mẫu của chuỗi sự kiện bên trong bản ghi của nó (Ica9bb):
  • CyclingPedalingCadence -> CyclingPedalingCadenceRecord.Sample
  • HeartRate -> HeartRateRecord.Sample
  • StepsCadence -> StepsCadenceRecord.Sample
 • Ngừng sử dụng lớp HealthDataRequestPermission và thay bằng PermissionController.createRequestPermissionActivityContract; Việc này giúp cải thiện khả năng được phát hiện và tham số thống nhất. (I81e7f)
 • Đã thêm đơn vị chất lỏng ounce của Hoa Kỳ vào Thể tích. (I5f03d)
 • Đã thêm loại đơn vị Tốc độ (I1d574)
 • Đã thêm loại đơn vị Tỷ lệ phần trăm (I08f23)
 • Đã thêm loại đơn vị Áp suất (Ifb01f)
 • Đã thêm loại đơn vị Khối lượng (Ifd81a)
 • Đã thêm loại đơn vị Thể tích (I59ad1)
 • Đã thêm loại Đơn vị sức mạnh. Di chuyển lớp mẫu chuỗi Sức mạnh bên trong lớp PowerRecord. (I5b1e5)
 • Đã thêm loại đơn vị Năng lượng (I983ae)
 • Đã thêm loại đơn vị Nhiệt độ (I4cdb5)
 • Đổi tên các tham chiếu của Hoạt động cụ thể thành Bài tập thể dục, bao gồm (I3f936):
  • Đổi tên ActivityLap -> ExerciseLapRecord
  • Đổi tên ActivityEvent -> ExerciseEventRecord
  • Đổi tên Repetitions -> ExerciseRepetitionsRecord
  • Đổi tên ActivitySession -> ExerciseSessionRecord
 • Đã di chuyển siêu dữ liệu của gói được lồng trong bản ghi. (Ie0835)
 • Đã sử dụng đơn vị Chiều dài trong tất cả các bản ghi còn lại (Ib10dd):
  • ActivityLapRecord
  • ElevationGainedRecord
  • HeightRecord
  • HipCircumferenceRecord
  • WaistCircumferenceRecord
 • Thêm loại đơn vị Chiều dài (Idae39)
 • Cập nhật thuật ngữ mô tả CervicalMucus (I25a2b):
  • CervicalMucus.Amount -> CervicalMucusRecord.Texture
  • CervicalMucus.Appearance -> CervicalMucusRecord.Sensation
 • Thêm hậu tố 'Bản ghi' vào tất cả tên lớp bản ghi (I1ffc2)

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố proguard khi lib được tạo bằng phiên bản phát hành và minifyEnabled với giá trị true. (I78933)
 • Ẩn tài liệu không dành cho mục đích sử dụng công khai. (I7a08f)
 • Khắc phục sự cố trong các ứng dụng khách có thể có các phần phụ thuộc protobuf riêng.(https://android-review.googlesource.com/c/platform/frameworks/support/+/2105430)

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 1 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.health:health-connect-client:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đã ngừng sử dụng hasMetricgetMetric trong AggregationResult, đã thêm toán tử chứa và nhận (I7cc7c)
 • Thêm OvulationTest.Result.HIGHOvulationTest.Result.INCONCLUSIVE. (I9f9c4)

Sửa lỗi

 • Giảm các yêu cầu về SDK xuống còn 26. (I6d201)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 11 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.health:health-connect-client:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • API để đọc hồ sơ sức khoẻ và thể chất do các ứng dụng khác chia sẻ.
 • API để ghi lại hồ sơ sức khoẻ và thể chất và chia sẻ với các ứng dụng khác.
 • API để truy xuất chỉ số tổng hợp cho các bản ghi có thể truy cập được.
 • API để truy xuất các thay đổi về mức độ gia tăng (chèn, cập nhật hoặc xoá) bản ghi bằng các ứng dụng khác.
 • API để nhắc người dùng về các quyền truy cập đối với ứng dụng sức khoẻ.
 • API để kiểm tra hoặc thu hồi các quyền đã cấp cho ứng dụng sức khoẻ.

Health Services Client Phiên bản 1.1

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 13 tháng 12 năm 2023

Phát hành androidx.health:health-services-client:1.1.0-alpha02. Phiên bản 1.1.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Sử dụng một nguồn đáng tin cậy cho các ExerciseEvent được hỗ trợ. (I03308)

Sửa lỗi

 • Các bản sửa lỗi nhỏ và cải tiến tài liệu.

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 9 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.health:health-services-client:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Các API ExerciseEvent đã được thêm cùng với sự kiện cụ thể đầu tiên: GolfShotEvent. Dữ liệu gốc ExerciseEvent cho phép nhà phát triển truy vấn dịch vụ hỗ trợ và yêu cầu nhận thông báo khi đồng hồ phát hiện đã xảy ra sự cố. Ví dụ: GolfShotEvent cho phép nhà phát triển nhận được thông báo khi người dùng đánh gôn, ngoài việc nhận dạng được kiểu xích đu.

Các thay đổi về API

 • Bật ứng dụng SDK WHS để sử dụng các chức năng của GolfShotEvent. (I76b03)

Sửa lỗi

 • Thay vì loại bỏ tích cực các ngoại lệ khi xem các khả năng của sự kiện tập thể dục không xác định, hãy lọc bỏ khỏi danh sách. (I06afc)

Health Services Client Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.1.0-alpha03

Ngày 14 tháng 5 năm 2024

Phát hành androidx.health:health-services-client:1.1.0-alpha03. Phiên bản 1.1.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Ra mắt các API DebouncedGoal cho phép theo dõi mục tiêu đối với loại dữ liệu mẫu hoặc loại dữ liệu mẫu số liệu thống kê trong quá trình tập thể dục với các tính năng loại bỏ(initialDelaydurationAtThreshold). (I09be9)
 • Thêm mẫu chỉ số chạy nâng cao và DataTypes thống kê sau đây. (I0b8b5):
  • Ground Contact Time
  • Vertical Oscillation
  • Vertical Ratio
  • Stride Length

Các thay đổi về API

 • Thêm ELEVATION_GAIN_DAILY DataType. (I059d1)
 • Thêm SWIM_LAP_COUNT_TOTAL DataType làm DataType tổng hợp cho SWIM_LAP_COUNT. (I0beeb)

Sửa lỗi

 • Khắc phục nhiều vấn đề để cải thiện độ tin cậy của IPC.

Phiên bản 1.0.0-rc02

Ngày 3 tháng 4 năm 2024

Phát hành androidx.health:health-services-client:1.0.0-rc02. Phiên bản 1.0.0-rc02 bao gồm các thay đổi sau. Đây là bản phát hành chỉ để sửa lỗi và không chứa các thay đổi về API.

Sửa lỗi

 • Khắc phục nhiều vấn đề để cải thiện độ tin cậy của IPC
 • Khắc phục vấn đề khi gọi startExercise cùng lúc với prepareExercise có thể dẫn đến ConcurrentModificationException (4e37773)
 • Tài liệu cải tiến

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 26 tháng 7 năm 2023

Phát hành androidx.health:health-services-client:1.0.0-rc01. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Dịch vụ sức khoẻ đã chuyển sang 1.0.0-rc01 sau khi ổn định trong giai đoạn beta.

Các thay đổi về API

 • Đã hợp nhất các tệp API thử nghiệm và công khai cho h- qua đường dẫn m. (Ic4630, b/278769092)
 • Không áp dụng, các thay đổi về tệp API chỉ là phương thức sắp xếp lại thứ tự. (I5fa95)

Phiên bản 1.0.0-beta03

Ngày 5 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.health:health-services-client:1.0.0-beta03. Phiên bản 1.0.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

Giờ đây, bạn có thể định cấu hình BatchingMode để phân phối dữ liệu tập thể dục theo lô tại khoảng thời gian được định cấu hình thay vì theo mặc định trong một bài tập đang diễn ra, khi bắt đầu bài tập thể dục thông qua ExerciseConfig hoặc trong khi bằng phương thức ghi đè. Tính năng hỗ trợ này sẽ được thực hiện trong bản phát hành Dịch vụ sức khoẻ sắp tới trên Cửa hàng Google Play. Bạn có thể kiểm tra khả năng này thông qua các chức năng tập thể dục. Lưu ý: Các chế độ tạo lô sẽ có hiệu lực khi thiết bị ở trạng thái nguồn không tương tác và sẽ làm tăng mức tiêu thụ điện năng.

Các thay đổi về API

 • Gửi HealthServicesException khi hàm tạm ngưng overrideBatchingModesForActiveExercise không thành công (Ifd387)
 • Ra mắt các hàm tạm ngưng cho API overrideBatchingModesForActiveExercise không đồng bộ, giúp các hàm này thân thiện hơn với kotlin (I7dd15)
 • BatchingMode ghi đè (không bắt buộc) trong ExerciseConfig (Id22e9)

Sửa lỗi

 • Các bản sửa lỗi nhỏ DataTypeExerciseUpdate (5e185f)

Phiên bản 1.0.0-beta02

Ngày 11 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.health:health-services-client:1.0.0-beta02. Phiên bản 1.0.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm hàm mở rộng suspend cho các API ListenableFuture không đồng bộ hiện có trong ExerciseClient, PassiveMonitoringClientMeasureClient để hỗ trợ Kotlin tốt hơn. (Iadea4)
 • Thêm API ExerciseTypeConfig để bật tính năng cập nhật trong một bài tập đang diễn ra. Thêm GolfExerciseTypeConfig để hỗ trợ việc cập nhật ExerciseTypeConfig trong các bài tập gôn. (I4c539)

Các thay đổi về API

 • Gửi HealthServicesException vào các hàm tạm ngưng (I5e509)
 • Thêm một hàm khởi tạo khác để có khả năng tương thích ngược (Iddeda)
 • Gửi RuntimeException vào các hàm tạm ngưng (I53bca)
 • Xoá cách triển khai mặc định khi gửi Ngoại lệ (Id947f)
 • Thêm chú giải @JvmDefaultWithCompatibility (I8f206)

Sửa lỗi

 • Thêm vào kdoc để đảm bảo sự rõ ràng (Ide285)
 • Chỉ cho phép hoạt động theo dõi giám sát thụ động cho các mục tiêu nếu cũng theo dõi các loại dữ liệu tương tự (Ibed8d)

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 24 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.health:health-services-client:1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm tính năng theo dõi các sự kiện y tế thông qua PassiveMonitoringClient với sự kiện đầu tiên là: HealthEvent.FALL_DETECTED.

 • Các loại bài tập thể dục mới:

  • ALPINE_SKIING
  • BACKPACKING
  • CROSS_COUNTRY_SKIING
  • HORSE_RIDING
  • INLINE_SKATING
  • MOUNTAIN_BIKING
  • ORIENTEERING
  • ROLLER_SKATING
  • YACHTING
 • Loại dữ liệu mới:

  • ELEVATION_LOSS
  • GOLF_SHOT_COUNT

Các thay đổi về API

 • Cập nhật cách thức mô hình hoá dữ liệu: mô hình dữ liệu và cách thể hiện các DataType, DataPoint, cũng như giá trị cơ bản của chúng đã được cải tiến toàn diện. Tác động hàng đầu của việc này là các API giờ đây rõ ràng và an toàn về loại hơn nhiều.
 • Vị trí DataPoint không còn được biểu thị dưới dạng DoubleArray nữa, mà thay vào đó là một đối tượng LocationData được nhập phần lớn.
 • Chuyển sang một tập hợp API trình nghe thụ động mới:
  • Trình nghe truyền phát đã được thay thế bằng PassiveListenerService.
  • Các trình nghe hiện có đã được thay thế bằng một trình nghe: PassiveListenerCallback.
 • Thêm thẻ <queries> vào tệp kê khai Dịch vụ sức khoẻ để ứng dụng không cần chỉ định mã này trong tệp kê khai riêng nữa (miễn là trình hợp nhất tệp kê khai được bật trong hệ thống xây dựng của chúng).
 • Chuyển khỏi nhiều ExerciseState để biểu thị bài tập đang kết thúc/kết thúc và thêm các trạng thái bài tập mới là ENDINGENDED. Các trạng thái này hiện được kết hợp với ExerciseEndReason để biểu thị đầy đủ các trạng thái trước đó.
 • Đổi tên PassiveListenerConfig setPassiveGoals thành setDailyGoals để phản ánh rõ hơn rằng chúng tôi chỉ hỗ trợ cho các mục tiêu bị động hằng ngày.
 • Hiện tại, PassiveGoal luôn là REPEATED, TriggerFrequency thụ động đã bị xoá.
 • Chú thích tất cả thông số LongDouble bằng @FloatRange.
 • Thêm thuộc tính swimmingPoolLengthMeters vào ExerciseConfig. Thuộc tính này có thể được chỉ định để cải thiện phép tính cự ly bơi lội trong bể.
 • Ngừng sử dụng ExerciseUpdate.activeDuration. Thay vào đó, hãy sử dụng ExerciseUpdate.activeDurationCheckpoint.
 • Đổi tên API flushExerciseAsync() thành flushAsync() trong ExerciseClient.
 • Đổi tên Measure.registerCallback thành Measure.registerMeasureCallback.
 • Thay đổi chung về tên:
  • Thuộc tính cự ly hiện có hậu tố meters.
  • Tên phương thức gọi lại hiện đang là thì quá khứ.
  • Đã xoá hầu hết từ viết tắt (HrAccuracy hiện là HeartRateAccuracy).
  • Các thuộc tính tuân theo mẫu enableFoo hiện có tên là isFooEnabled.
 • Chuyển khỏi Enum.
 • Giờ đây, Double được biểu thị bằng Duration.
 • Các hàm trả về ListenableFuture<Void?> hiện trả về ListenableFuture<Void>.
 • Hiện tại, lệnh gọi lại luôn xuất hiện dưới dạng tham số cuối cùng trong các hàm chấp nhận lệnh gọi lại.
 • Các lớp có trình tạo hiện cũng luôn có hàm khởi tạo công khai.
 • Hàm đăng ký không còn trả về ListenableFuture mà thay vào đó sẽ chuyển trạng thái đăng ký sang lệnh gọi lại được cung cấp.
 • KDocs nay được cải thiện.
 • Các lớp công khai không còn mở rộng ProtoParcelable nữa.

Sửa lỗi

 • Cải tiến chung về độ tin cậy của IPC (I3b1e2)

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

Phát hành androidx.health:health-services-client:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • SDK sẽ tự động đăng ký lại các yêu cầu đo lường, trình nghe tập thể dục và theo dõi gọi lại thụ động trong trường hợp gián đoạn kết nối IPC với APK Dịch vụ sức khoẻ.

Các thay đổi về API

 • minSdkVersion của thư viện SDK lên mức API cấp 30 vì Máy khách của Dịch vụ sức khoẻ hiện chỉ được hỗ trợ trên Wear3.

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 29 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.health:health-services-client:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • ExerciseClient hiện đã hỗ trợ chuẩn bị tập thể dục. Mã lệnh này cho phép khách hàng khởi động cảm biến và chờ các hoạt động như định vị GPS trước khi bắt đầu bài tập.
 • Giới thiệu các lớp CumulativeDataPoints và StatisticalDataPoints AggregateDataPoint để tạo mô hình các chỉ số tổng hợp tốt hơn. Các chỉ số này được theo dõi trong một bài tập đang diễn ra. CumulativeDataPoints giữ các giá trị tích luỹ của các loại dữ liệu gián đoạn tổng hợp (chẳng hạn như tổng quãng đường vận động trong khi hoạt động thể dục) trong khi mô hình StatisticalDataPoints tổng hợp các điểm dữ liệu mẫu (chẳng hạn như tối thiểu, tối đa và nhịp tim trung bình tính theo nhịp/phút). Hàm này sẽ thay thế DataTypesAGGREGATE_* trước đó và có thể được truy cập trong ExerciseUpdate thông qua getLatestAggregateMetrics(). Hệ thống không còn hỗ trợ DataTypes AGGREGATE_*.
 • Sự kiện PassiveMonitoring đã được đổi tên thành PassiveGoals hỗ trợ việc đặt mục tiêu và nhận thông báo khi các mục tiêu đó được đáp ứng cho các loại dữ liệu như chỉ số Hằng ngày (tức là DAYS_STEP).
 • Cải thiện mô hình về Nhịp tim và Vị trí chính xác cũng như tình trạng sẵn sàng qua việc giới thiệu các lớp HrAccuracy, LocationAccuracy và LocationAvailability mới.
 • Cải tiến cách đặt tên cho các trường ExerciseConfigPassiveMonitoringConfig mới, đồng thời giới thiệu ExerciseConfig.shouldEnableGps để yêu cầu dữ liệu sao lưu GPS

Sửa lỗi

 • Di chuyển sang phương thức truyền tải IPC được lưu ban đầu để hỗ trợ khả năng tương thích ngược tốt hơn

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 18 tháng 5 năm 2021

Phát hành androidx.health:health-services-client:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng của bản phát hành ban đầu

Thư viện Dịch vụ sức khoẻ cung cấp một bộ API thống nhất để các nhà phát triển tích hợp với việc triển khai cảm biến cho từng thiết bị. Ứng dụng này sẽ hoạt động tốt với các trình mô phỏng Wear OS 3 và các thiết bị sắp ra mắt, cùng với các nền tảng bổ sung được hỗ trợ trong tương lai. Ba nền tảng API cấp cao nhất đều có trong bản phát hành đầu tiên này: ExerciseClient, PassiveMonitoringClientMeasureClient.

ExerciseClient

ExerciseClient được thiết kế cho các ứng dụng theo dõi hoạt động tập thể dục, với tối đa 82 loại ExerciseType khác nhau từ đi bộ và chạy đến nhảy múa và bóng nước. Trong khi theo dõi các bài tập thể dục này, có 50 loại DataType khác nhau tuỳ thuộc vào loại bài tập và phần cứng có trên thiết bị. Để bắt đầu, bạn chỉ cần xác định thông tin liên quan trong ExerciseConfig của mình, gọi lệnh exerciseClient.startExercise và theo dõi tiến trình của trình xử lý cập nhật này.

PassiveMonitoringClient

PassiveMonitoringClient là lựa chọn tuyệt vời nếu ứng dụng của bạn theo dõi hoạt động của người dùng trong suốt cả ngày. Bạn có thể đăng ký PendingIntent bằng một tập hợp DataType và được đánh thức để xử lý các thay đổi hàng loạt. Ngoài ra, bạn có thể xác định Event như đạt đến một số bước nhất định.

MeasureClient

Đôi khi, người dùng cần đo, ví dụ: nhịp tim của họ ở một thời điểm, chứ không phải trong khi tập thể dục và không phải trong suốt cả ngày. Trong những thời điểm đó, MeasureClient là lựa chọn hoàn hảo. Bạn chỉ cần đăng ký lệnh gọi lại với loại lệnh DataType được hỗ trợ để nhận luồng dữ liệu, huỷ đăng ký lệnh gọi lệnh khi không còn cần đến.