Biểu tượng cảm xúc

Hiện biểu tượng cảm xúc (emoji) trên thiết bị hiện thời và thiết bị cũ.
Lần cập nhật gần nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 27 tháng 1 năm 2021 1.1.0 - - 1.2.0-alpha03

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

1.2.0

Phiên bản 1.2.0-alpha03

Ngày 27 tháng 1 năm 2021

Phát hành androidx.emoji:emoji:1.2.0-alpha03, androidx.emoji:emoji-appcompat:1.2.0-alpha03androidx.emoji:emoji-bundled:1.2.0-alpha03. Phiên bản 1.2.0-alpha03 bao gồm các thay đổi này.

Tính năng mới

  • Thêm biểu tượng cảm xúc Emoji v13.1 vào cấu hình đi kèm.

Các thay đổi về API

  • Thêm API EmojiCompat.Config#setGlyphChecker mới cho phép nhà phát triển cung cấp hành vi kiểm tra ký tự biểu tượng cảm xúc tuỳ chỉnh. (Ibc95e, b/170587912)

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 19 tháng 8 năm 2020

Phát hành androidx.emoji:emoji:1.2.0-alpha01, androidx.emoji:emoji-appcompat:1.2.0-alpha01androidx.emoji:emoji-bundled:1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi này.

Tính năng mới

  • Thêm biểu tượng cảm xúc Emoji v13.0 vào cấu hình đi kèm.

1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 24 tháng 6 năm 2020

Phát hành androidx.emoji:emoji:1.1.0, androidx.emoji:emoji-appcompat:1.1.0androidx.emoji:emoji-bundled:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi này.

Thay đổi lớn kể từ phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 29 tháng 4 năm 2020

Các bản phát hành androidx.emoji:emoji:1.1.0-rc01, androidx.emoji:emoji-appcompat:1.1.0-rc01androidx.emoji:emoji-bundled:1.1.0-rc01 không có gì thay đổi kể từ 1.1.0-beta01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi này.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 1 tháng 4 năm 2020

Các bản phát hành androidx.emoji:emoji:1.1.0-beta01, androidx.emoji:emoji-appcompat:1.1.0-beta01androidx.emoji:emoji-bundled:1.1.0-beta01 không có gì thay đổi kể từ 1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi này.

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 5 tháng 2 năm 2020

Phát hành androidx.emoji:emoji:1.1.0-alpha01, androidx.emoji:emoji-appcompat:1.1.0-alpha01androidx.emoji:emoji-bundled:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi này trong nguồncác thay đổi này cho Emoji 12 và 12.1.

Tính năng mới