Drawerlayout

Triển khai tiện ích ngăn Material Design.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 22 tháng 3 năm 2023 1.2.0 - - -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm phần phụ thuộc trên DrawerLayout, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Hãy đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.drawerlayout:drawerlayout:1.2.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.drawerlayout:drawerlayout:1.2.0")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.2

Phiên bản 1.2.0

Ngày 22 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.drawerlayout:drawerlayout:1.2.0. Phiên bản 1.2.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.1.0

 • DrawerLayout nay tích hợp với các API OnBackPressedInvoked của Android 13 để tự động chặn nút quay lại của hệ thống khi ngăn mở. Để xem trước thao tác này, ứng dụng của bạn phải chọn xem trước thao tác quay lại.
 • Việc gọi openclose hiện hoạt động nhất quán ngay cả khi ngăn bị khoá. Việc khoá ngăn vẫn ngăn người dùng tương tác với ngăn thông qua cử chỉ.

Phiên bản 1.2.0-rc01

Ngày 8 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.drawerlayout:drawerlayout:1.2.0-rc01 mà không có thay đổi nào. Phiên bản 1.2.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-beta01

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.drawerlayout:drawerlayout:1.2.0-beta01 mà không có thay đổi nào. Phiên bản 1.2.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 21 tháng 9 năm 2022

Phát hành androidx.drawerlayout:drawerlayout:1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Tích hợp các API OnBackPressedInvoked mới cho Android 13 (0c84661)

Sửa lỗi

 • Đảm bảo open()close() hoạt động theo đúng cách được lập trình khi khoá ngăn (ae09f6e)

Phiên bản 1.1.1

Phiên bản 1.1.1

Ngày 2 tháng 9 năm 2020

Phát hành androidx.drawerlayout:drawerlayout:1.1.1. Phiên bản 1.1.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi open()close() không hoạt động khi sử dụng LOCK_MODE_LOCKED_CLOSED hoặc LOCK_MODE_LOCKED_OPEN. (b/162253907)

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 24 tháng 6 năm 2020

Phát hành androidx.drawerlayout:drawerlayout:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Những thay đổi lớn kể từ phiên bản 1.0.0

 • Giờ đây, DrawerLayout có tính đến kích thước của mọi phần lồng ghép thao tác bằng cử chỉ, mở rộng khu vực cho người dùng nhấn và giữ rồi vuốt để mở ngăn (drawer) khi đang bật tính năng thao tác bằng cử chỉ.
 • DrawerLayout nay hỗ trợ đặt kiểu mặc định bằng thuộc tính giao diện drawerLayoutStyle.
 • DrawerLayout nay triển khai giao diện Openable được thêm vào CustomView 1.1.0.

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 20 tháng 5 năm 2020

androidx.drawerlayout:drawerlayout:1.1.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.1.0-beta01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 1 tháng 4 năm 2020

androidx.drawerlayout:drawerlayout:1.1.0-beta01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.1.0-alpha04. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-alpha04

Ngày 4 tháng 3 năm 2020

Phát hành androidx.drawerlayout:drawerlayout:1.1.0-alpha04. Phiên bản 1.1.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

Phiên bản 1.1.0-alpha03

Ngày 15 tháng 8 năm 2019

Phát hành androidx.drawerlayout:drawerlayout:1.1.0-alpha03. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi không tương thích tệp nhị phân với androidx.core:core:1.2.0-alpha03 (b/139103874)

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 13 tháng 6 năm 2019

Phát hành androidx.drawerlayout:drawerlayout:1.1.0-alpha02. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Tính năng mới

 • Hiện có thể đặt kiểu mặc định bằng cách sử dụng thuộc tính chủ đề drawerLayoutStyle mới.
 • Xoá hành vi không được dùng nữa khi dùng cùng tính năng thao tác bằng cử chỉ trên Android 10. Nhấn và giữ rồi vuốt để mở ngăn

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

Phát hành androidx.drawerlayout:drawerlayout:1.1.0-alpha01.

Tính năng mới

 • Cập nhật Hỗ trợ thao tác bằng cử chỉ: DrawerLayout hiện đặt các trường hợp loại trừ cử chỉ hệ thống rects để cho phép vuốt mở các ngăn.

Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 21 tháng 9 năm 2018

Phát hành androidx.drawerlayout:drawerlayout:1.0.0.