DragAndDrop

  
Chấp nhận dữ liệu kéo và thả (drag-and-drop) từ ứng dụng khác hoặc trong ứng dụng và hiển thị một thuộc tính mục tiêu thả nhất quán.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 11 tháng 5 năm 2022 1.0.0 - - -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm phần phụ thuộc trên DragAndDrop, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Hãy đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.draganddrop:draganddrop:1.0.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.draganddrop:draganddrop:1.0.0")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 11 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.draganddrop:draganddrop:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

DropHelper, thành viên đầu tiên của thư viện draganddrop, là một lớp tiện ích giúp đơn giản hoá việc triển khai tính năng kéo và thả. Hãy dùng DropHelper để chỉ định các mục tiêu thả, tuỳ chỉnh đánh dấu mục tiêu thả và xác định cách xử lý dữ liệu được thả.

 • DropHelper sử dụng OnReceiveContentListener của Jetpack để xử lý việc kéo và thả dành riêng cho mục tiêu ClipData. DropHelper nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách định cấu hình các mục tiêu thả để hiển thị nội dung đánh dấu khi người dùng kéo nội dung lên trên các mục tiêu. Lớp lồng nhau DropHelper.Options cho phép bạn tùy chỉnh giao diện của nội dung đánh dấu mặc định.
 • DropHelper đính kèm một OnReceiveContentListener để thả mục tiêu và định cấu hình các mục tiêu thả để theo dõi các sự kiện kéo và thả. Không đính kèm tệp OnDragListener hoặc OnReceiveContentListener bổ sung để thả mục tiêu khi sử dụng DropHelper.
 • DropHelper.Options cho phép bạn liệt kê tất cả phần tử EditText có trong hệ phân cấp thành phần hiển thị của các mục tiêu thả phức tạp. Nếu có, chúng phải được chỉ định theo cách này. DropHelper ngăn không cho các phần tử EditText đánh cắp tiêu điểm khỏi mục tiêu thả khi người dùng kéo dữ liệu mục tiêu. Nếu thành phần kéo và thả ClipData bao gồm dữ liệu văn bản và URI, thì DropHelper sẽ chọn một trong các phần tử EditText trong mục tiêu thả để xử lý dữ liệu văn bản khi ClipData được thả.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn Kéo và thả dành cho nhà phát triển.

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 20 tháng 4 năm 2020

Phát hành androidx.draganddrop:draganddrop:1.0.0-rc01. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

 • Không có thay đổi nào kể từ bản phát hành thử nghiệm gần đây nhất.

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 23 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.draganddrop:draganddrop:1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

 • Không có thay đổi nào kể từ bản phát hành alpha gần đây nhất.

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.draganddrop:draganddrop:1.0.0-alpha04. Phiên bản 1.0.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi về API

 • Theo mặc định, DragEvents có một localState không rỗng (non-null) thì sẽ không kích hoạt tính năng đánh dấu. Có một tuỳ chọn cấu hình để thay đổi hành vi này. (I55792)

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.draganddrop:draganddrop:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Trên thiết bị chạy Android S trở lên, DropHelper nay uỷ quyền việc triển khai hệ thống OnReceiveContentListener, tự động hỗ trợ các phương thức nhập dữ liệu khác ngoài kéo và thả.

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.draganddrop:draganddrop:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng trong bản phát hành đầu tiên

DropHelper, thành viên đầu tiên của thư viện draganddrop, là một lớp tiện ích giúp đơn giản hoá việc triển khai tính năng kéo và thả. Hãy dùng DropHelper để chỉ định các mục tiêu thả, tuỳ chỉnh đánh dấu mục tiêu thả và xác định cách xử lý dữ liệu được thả.

DropHelper sử dụng OnReceiveContentListener của Jetpack để xử lý việc kéo và thả dành riêng cho mục tiêu ClipData. DropHelper nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách định cấu hình các mục tiêu thả để hiển thị nội dung đánh dấu khi người dùng kéo nội dung lên trên các mục tiêu. Lớp DropHelper.Options được lồng ghép cho phép bạn tuỳ chỉnh màu và bán kính góc của nội dung đánh dấu mặc định.

DropHelper.Options cũng cho phép bạn liệt kê tất cả phần tử EditText có trong hệ phân cấp thành phần hiển thị của các mục tiêu thả phức tạp. DropHelper ngăn không cho các phần tử EditText đánh cắp tiêu điểm khỏi mục tiêu thả khi người dùng kéo dữ liệu mục tiêu. Nếu thành phần kéo và thả ClipData bao gồm dữ liệu văn bản và URI, thì DropHelper sẽ chọn một trong các phần tử EditText trong mục tiêu thả để xử lý dữ liệu văn bản khi ClipData được thả.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn Kéo và thả dành cho nhà phát triển.