Documentfile

Xem tài liệu tệp.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 18 tháng 8 năm 2021 1.0.1 - - 1.1.0-alpha01

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên DocumentFile, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án của mình. Hãy đọc Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
    implementation "androidx.documentfile:documentfile:1.0.1"
}

Kotlin

dependencies {
    implementation("androidx.documentfile:documentfile:1.0.1")
}

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Hãy xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 18 tháng 8 năm 2021

Phát hành androidx.documentfile:documentfile:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

  • Khắc phục lỗi ClassVerificationFailures cho DocumentFile. (b/188452767)

Phiên bản 1.0.1

Phiên bản 1.0.1

Ngày 25 tháng 2 năm 2019

Phát hành androidx.documentfile:documentfile 1.0.1.

Sửa lỗi

  • Đã sửa lỗi URI cây sâu bị Document.fromUri cắt bớt (b/37081745)