Tự động điền

Cải thiện độ chính xác của tính năng tự động điền thông qua việc mở rộng tính năng gợi ý.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 24 tháng 5 năm 2023 1.1.0 - 1.2.0-beta01 1.3.0-alpha01

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm phần phụ thuộc vào Autofill, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Hãy đọc về Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.autofill:autofill:1.1.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.autofill:autofill:1.1.0")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Hãy xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.3

Phiên bản 1.3.0-alpha01

Ngày 24 tháng 5 năm 2023

Phát hành androidx.autofill:autofill:1.3.0-alpha01. Phiên bản 1.3.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm hằng số gợi ý tự động điền cho các loại giá trị của ví. (Ie5d9d)

Phiên bản 1.2.0

Phiên bản 1.2.0-beta01

Ngày 21 tháng 7 năm 2021

Phát hành androidx.autofill:autofill:1.2.0-beta01. Phiên bản 1.2.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm hằng số gợi ý mới mở rộng cho nhiều loại trường yêu cầu khác:
  • Mật khẩu Wi-Fi
  • Gửi OTP qua email
  • OTP cho ứng dụng xác thực
  • Địa chỉ UPI
  • Đơn vị địa chỉ
  • Địa phương phụ thuộc vào địa chỉ
  • Mã khuyến mãi

Phiên bản 1.2.0-alpha02

Ngày 2 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.autofill:autofill:1.2.0-alpha02.

Các thay đổi về API

 • AUTOFILL_HINT_TFA_APP_OTP đổi tên thành AUTOFILL_HINT_2FA_APP_OTP để khớp với bản trình bày chuẩn hoá của quy trình xác thực hai yếu tố.

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 24 tháng 3 năm 2021

Phát hành androidx.autofill:autofill:1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm hằng số gợi ý mới mở rộng cho nhiều loại trường yêu cầu khác:
  • Mật khẩu Wi-Fi
  • Gửi OTP qua email
  • OTP cho ứng dụng xác thực
  • Địa chỉ UPI
  • Đơn vị địa chỉ
  • Địa phương phụ thuộc vào địa chỉ
  • Mã khuyến mãi

Thay đổi API

 • Thêm các gợi ý tự động điền mới cho một số loại đã yêu cầu (email OTP, trường địa chỉ chi tiết, mã khuyến mãi, UPI ID). (I89e2f)

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 27 tháng 1 năm 2021

Phát hành androidx.autofill:autofill:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Những thay đổi lớn kể từ phiên bản 1.0.0

 • Thêm một bộ API để hỗ trợ hoạt động tạo đề xuất tự động điền cùng dòng, một tính năng mới được giới thiệu trong Android 11. Xem Hướng dẫn tự động điền IME để biết thêm thông tin.
 • Cụ thể, chúng tôi đã giới thiệu mẫu giao diện người dùng v1 InlinesuggestedionUi, kèm theo mã mẫu trong javadoc để giúp nhà phát triển IME chỉ định kiểu đề xuất cùng dòng và giúp nhà phát triển tính năng tự động điền tạo nội dung đề xuất cùng dòng.

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 11 tháng 11 năm 2020

Phát hành androidx.autofill:autofill:1.1.0-rc01 và không có thay đổi nào kể từ phiên bản 1.1.0-beta01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.autofill:autofill:1.1.0-beta01 và không có thay đổi nào kể từ phiên bản 1.1.0-alpha02. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 19 tháng 8 năm 2020

Phát hành androidx.autofill:autofill:1.1.0-alpha02. Phiên bản 1.1.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Cập nhật phiên bản API bắt buộc của thư viện đề xuất tự động điền cùng dòng từ Q đến R (I983a5)
 • Thêm trình trợ giúp InlineSuggestionUi để cho phép dịch vụ tự động điền tạo bản trình bày cùng dòng
 • Thêm trình kết xuất để giúp nhà cung cấp IME tăng cường bản trình bày cùng dòng do các dịch vụ tự động điền gửi
 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ tạo kiểu và tuỳ chỉnh chủ đề cho nhà cung cấp IME như một API tạo kiểu phiên bản v1

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 18 tháng 3 năm 2020

Phát hành androidx.autofill:autofill:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm InlinePresentationBuilder để giúp nhà cung cấp dịch vụ tự động điền tương tác với bàn phím mới dựa trên InlineSuggestionRequest
 • Thêm InlinePresentationRenderer để giúp nhà cung cấp bàn phím hiển thị lát cắt (slice) do các nhà cung cấp dịch vụ tự động cung cấp
 • Thêm InlineSuggestionsHostView để cho phép nhà cung cấp bàn phím ràng buộc nơi hiển thị các lát cắt

Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 4 tháng 12 năm 2019

Phát hành androidx.autofill:autofill:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

 • Phiên bản ổn định đầu tiên của mô-đun tự động điền.
 • Thêm một tập hợp các hằng số gợi ý tự động điền chuẩn được hỗ trợ bởi tất cả các dịch vụ tự động điền.

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 23 tháng 10 năm 2019

androidx.autofill:autofill:1.0.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 18 tháng 9 năm 2019

Phát hành androidx.autofill:autofill:1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho việc chú thích các trường Mật khẩu một lần (OTP) mà có thể điền bằng cách đọc mã từ SMS.
 • Thêm hàm trình tạo để nhận hằng số gợi ý cho các trường OTP một ký tự.

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 7 tháng 8 năm 2019

Phát hành androidx.autofill:autofill:1.0.0-alpha02. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Tính năng mới

 • Thêm hằng số gợi ý mới đễ hỗ trợ chú thích cho mã Mật khẩu một lần (OTP) qua SMS.

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 2 tháng 7 năm 2019

Đây là bản phát hành đầu tiên của androidx.autofill:autofill:1.0.0-alpha01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản ban đầu này tại đây.

Tính năng mới

Đây là bản phát hành đầu tiên của mô-đun tự động điền AndroidX. Mô-đun này cung cấp các hằng số gợi ý tự động điền mới để cho phép chú thích chi tiết hơn cho các trường biểu mẫu.