Hệ thống thanh toán của Google Play

Hệ thống thanh toán của Google Play là một dịch vụ hỗ trợ bạn bán các sản phẩm và nội dung kỹ thuật số trong ứng dụng Android, dù bạn muốn kiếm tiền thông qua các giao dịch mua hàng một lần hay muốn bán gói thuê bao dịch vụ. Google Play cung cấp một bộ API đầy đủ để tích hợp với cả ứng dụng Android và phần phụ trợ máy chủ, qua đó giúp người dùng làm quen và đảm bảo an toàn khi mua hàng trên Google Play.

Cấu trúc tích hợp

Phần này giới thiệu nhiều mô-đun chức năng mà bạn có thể xây dựng, cũng như các API và thư viện có sẵn để đơn giản hoá quy trình.

Ứng dụng Android của bạn hoạt động với phần phụ trợ của nhà phát triển và phần phụ trợ của Google Play (thông qua Dịch vụ Google Play).
Hình 1. Sơ đồ về một tính năng tích hợp thanh toán điển hình của Google Play.

Bạn có thể tích hợp hệ thống thanh toán của Google Play với ứng dụng Android bằng cách dùng Thư viện Play Billing. Thư viện này cho phép giao tiếp với lớp Dịch vụ Google Play. Lớp này cung cấp sản phẩm đã bản địa hoá cho mỗi người dùng trong ứng dụng, cũng như các phương thức để xử lý các thao tác cần thiết khác của người dùng, chẳng hạn như khởi chạy quy trình mua và xử lý kết quả của quy trình đó.

Bạn cũng nên tích hợp hệ thống thanh toán của Google Play với phần phụ trợ của máy chủ để tạo các luồng cần thiết cho nhà phát triển. Điều này là rất quan trọng để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của hoạt động quản lý mua hàng cũng như các quyền trên nhiều nền tảng. Bạn có thể tạo tính năng tích hợp này bằng API gói thuê bao và mua hàng trong ứng dụng do API Nhà phát triển Google Play cung cấp. Việc tích hợp phần phụ trợ cũng tận dụng một số công cụ trên nền tảng Google Cloud.

Hình 2. Các API và dịch vụ do API Nhà phát triển Google Play cung cấp.

Thuật ngữ

Phần này liệt kê và mô tả các công nghệ và khái niệm cấp cao mà bạn có thể gặp khi tích hợp hệ thống thanh toán của Google Play vào ứng dụng. Hãy tham khảo danh sách này khi bạn tiếp tục tìm hiểu hướng dẫn tích hợp.

Công nghệ

 • Google Play. Cửa hàng trực tuyến nơi người dùng có thể tải ứng dụng và các sản phẩm kỹ thuật số khác xuống.
 • Google Play Console. Một nền tảng cung cấp giao diện để bạn có thể phát hành ứng dụng lên Google Play. Google Play Console cũng hiển thị thông tin chi tiết về ứng dụng, bao gồm mọi sản phẩm hoặc nội dung mà bạn bán trên Google Play.
 • Bảng điều khiển Google Cloud. Một nền tảng quản lý các API phụ trợ, chẳng hạn như API Nhà phát triển Google Play.
 • Thư viện Google Play Billing. API mà bạn có thể sử dụng để tích hợp hệ thống thanh toán của Google Play vào ứng dụng.
 • API Nhà phát triển Google Play. API REST mà bạn có thể dùng để xử lý các tác vụ phát hành và quản lý ứng dụng theo phương thức lập trình.
 • Cloud Pub/Sub. Dịch vụ thông báo theo thời gian thực được quản lý toàn diện, cho phép bạn gửi và nhận thông báo giữa các ứng dụng độc lập. Google Play sử dụng Cloud Pub/Sub để gửi Thông báo theo thời gian thực dành cho nhà phát triển. Để sử dụng Cloud Pub/Sub, bạn phải có một dự án trên Google Cloud Platform (GCP) và bật API Cloud Pub/Sub. Nếu bạn chưa hiểu rõ về GCP và Cloud Pub/Sub, hãy xem phần Hướng dẫn nhanh.
 • Thông báo theo thời gian thực dành cho nhà phát triển. Cơ chế cho phép bạn theo dõi theo thời gian thực những thay đổi về trạng thái của các gói thuê bao do Google Play quản lý bằng cách tận dụng Cloud Pub/Sub.
 • Máy chủ phụ trợ bảo mật. Trong quá trình tích hợp hệ thống thanh toán của Google Play vào ứng dụng, bạn nên sử dụng một máy chủ phụ trợ bảo mật để triển khai các tác vụ liên quan đến việc thanh toán, chẳng hạn như xác minh giao dịch mua, các tính năng dành riêng cho gói thuê bao và xử lý Thông báo theo thời gian thực dành cho nhà phát triển.
 • Ứng dụng Cửa hàng Google Play. Một ứng dụng quản lý mọi thao tác liên quan đến Google Play. Tất cả các yêu cầu mà ứng dụng đưa ra đều được Cửa hàng Google Play xử lý.

Khái niệm

 • Quy trình Một quy trình hiển thị các bước đặc trưng trong một tác vụ thanh toán. Ví dụ: một quy trình mua hàng liệt kê các bước liên quan khi người dùng mua sản phẩm. Một quy trình thuê bao có thể cho biết cách một gói thuê bao chuyển đổi giữa các trạng thái.
 • Quyền. Khi người dùng mua sản phẩm trong ứng dụng, họ sẽ có quyền đối với sản phẩm đó trong ứng dụng. Đối với sản phẩm tính phí một lần, điều này có nghĩa là người dùng hiện có quyền truy cập vĩnh viễn vào sản phẩm. Đối với các gói thuê bao, điều này nghĩa là người dùng sẽ có quyền truy cập trong khi trạng thái của gói thuê bao là đang hoạt động.
 • Mã sản phẩm. Mã của một loại sản phẩm cụ thể.
 • Mã thông báo giao dịch mua. Một chuỗi thể hiện quyền của người mua đối với sản phẩm trên Google Play. Mã này cho biết người dùng Google đã thanh toán cho một sản phẩm cụ thể.
 • Mã đơn hàng. Một chuỗi đại diện cho một giao dịch tài chính trên Google Play. Mã đơn hàng được tạo mỗi khi có giao dịch tài chính. Chuỗi này đi kèm trong biên nhận được gửi qua email cho người mua. Bạn có thể sử dụng mã đơn đặt hàng để quản lý việc hoàn tiền trong mục Quản lý đơn đặt hàng của Google Play Console. Các mã đơn hàng cũng được dùng trong các báo cáo thanh toán và bán hàng.

Các bước tiếp theo

Để bắt đầu tích hợp hệ thống thanh toán của Google Play vào phần phụ trợ của ứng dụng và máy chủ, vui lòng xem hướng dẫn thiết lập.