Ghi chú phát hành

Trang này trình bày những thay đổi trong mỗi bản phát hành thư viện của Android Game Development Kit (AGDK). Thư viện này được gọi là SDK cho trò chơi Android cho đến bản phát hành phiên bản 1.2.4.

2023.3.0.0 (Ngày 2 tháng 6 năm 2023)

Bản phát hành này sửa một số lỗi.

GameActivity

khắc phục Sửa lỗi về tính ổn định trong GameActivityEvents.

Thư viện thông báo bộ nhớ Android

tính năng Cập nhật mô hình học máy để hỗ trợ thư viện, có thể giúp cải thiện hiệu suất của các điện thoại dòng mới hơn.

Android Performance Tuner

khắc phục Khắc phục lỗi khiến thư viện gặp sự cố nếu số lượng tối đa của khoá xác định xuất phát điểm nhiều hơn số lượng biểu đồ.
tính năng Cập nhật các tính năng thu thập dữ liệu đo từ xa trong thư viện, cho phép báo cáo chi tiết hơn về thời gian kết xuất khung hình.

2023.2.0.0 (Ngày 27 tháng 4 năm 2023)

Bản phát hành này sửa một số lỗi.

GameActivity

khắc phục Khắc phục lỗi giải phóng sớm bộ nhớ bằng historicalEventTimes.
khắc phục Khắc phục vấn đề tràn historicalEventTimesNanos trên hệ thống 32 bit.

Thư viện thông báo bộ nhớ Android

khắc phục Sửa lỗi khiến cho phiên bản tĩnh của thư viện không được liên kết đúng cách.
khắc phục Sửa lỗi trong đó thư viện không tải được đúng cách các thành phần bắt buộc của TensorFlow Lite.

2023.1.0.0 (Ngày 15 tháng 3 năm 2023)

Bản phát hành chính này có các bản cập nhật hệ thống xây dựng để xây dựng thư viện nhanh hơn từ nguồn.

GameActivity

đã thay đổi Thay đổi giao diện của những thời điểm diễn ra sự kiện trước đây để vượt qua giới hạn 32 bit.
tính năng Cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các thay đổi về cấu hình.
tính năng Tối ưu hoá hầu hết các lệnh gọi JNI trong quá trình xử lý sự kiện chạm.
khắc phục Khắc phục quá trình xử lý mặc định của hệ điều hành đối với các sự kiện chạm, chẳng hạn như xử lý các nút hệ thống.

GameController

tính năng Thêm chức năng phát hiện trạng thái kết nối của bàn phím phần cứng.
tính năng Thêm chức năng báo cáo dữ liệu chuyển động (gia tốc kế/con quay hồi chuyển) từ thiết bị chính (cụ thể là điện thoại di động), cũng như các bộ điều khiển.
đã thay đổi Thay đổi API và định dạng cho cơ sở dữ liệu định nghĩa của bộ điều khiển để giảm mức sử dụng bộ nhớ và hỗ trợ thêm tính năng.

Thư viện Android Frame Pacing

tính năng Thêm số liệu thống kê về Khung Vulkan.
tính năng Thêm API mới để xoá số liệu thống kê về khung.
đã thay đổi Tất cả nhật ký đều ở chế độ im lặng trong chế độ phát hành, có thể được kích hoạt ở chế độ gỡ lỗi.

2022.0.0 (Ngày 15 tháng 3 năm 2022)

Bản phát hành chính này bao gồm thư viện tư vấn về bộ nhớ và một số bản sửa lỗi cho các thư viện khác.

GameActivity

tính năng Thêm chức năng xử lý các phần lồng ghép để định vị giao diện người dùng của trò chơi xung quanh IME và các điểm cắt.
tính năng Thêm bộ lọc khoá và sự kiện chuyển động
khắc phục Sửa lỗi để tránh bị mất sự kiện đầu vào và ngăn chặn việc sử dụng tất cả sự kiện đầu vào

Android Performance Tuner

đã thay đổi Báo cáo bộ nhớ giờ đây ở dạng chuỗi thời gian thay vì dạng biểu đồ
tính năng Cho phép đặt khoảng thời gian tải lên theo phương thức lập trình
khắc phục Khắc phục lỗi khoá API bị hỏng

Thư viện Android Frame Pacing

tính năng Cải tiến đối với chế độ tự động
tính năng Thêm hàm *_uninjectTracer.

Thư viện tư vấn về bộ nhớ Android

tính năng Đã thêm Thư viện tư vấn về bộ nhớ

2021.1.0 (Ngày 12 tháng 7 năm 2021)

Trước đây, chúng tôi từng gọi sản phẩm này là SDK cho trò chơi Android, thì giờ đây, nó được gọi là Android Game Development Kit. Bản phát hành chính này bao gồm một số thư viện mới cùng với các bản sửa lỗi nhỏ trong thư viện Tốc độ khung hình Android và thư viện Android Performance Tuner.

tính năng GameActivity là một thành phần mới thay thế và cải thiện dựa trên Hoạt động gốc của NDK.
tính năng GameTextInput là một thành phần mới giúp cải thiện khả năng tương tác với bàn phím mềm của Android.
tính năng GameController là một thành phần mới cho phép tương tác và quản lý các bộ điều khiển bên ngoài một cách dễ dàng hơn.

1.2.4 (Ngày 21 tháng 4 năm 2021)

Đây là bản phát hành sửa lỗi cho Android Performance Tuner.

Android Performance Tuner

khắc phục Khắc phục việc ghi thời gian tải và thời lượng trên các thiết bị có CLOCK_BOOTTIME không nhất quán.

1.2.3 (Ngày 10 tháng 3 năm 2021)

Bản phát hành này bổ sung Oboe vào SDK trò chơi. Android Performance Tuner và thư viện Android Frame Pacing không có gì thay đổi.

Oboe là một thư viện C++ nguồn mở dành cho âm thanh hiệu suất cao trên Android. Oboe cung cấp một API gốc duy nhất hoạt động trong Android 4.1 (API cấp 16) trở lên.

1.2.2 (Ngày 12 tháng 2 năm 2021)

Bản phát hành này cải tiến API thời gian tải cho Android Performance Tuner và sửa một số lỗi. Thư viện Android Frame Pacing không có gì thay đổi.

Android Performance Tuner

tính năng Giờ đây, các sự kiện tải phải được nhóm với lệnh gọi đến TuningFork_startLoadingGroupTuningFork_stoploadingGroup.
khắc phục Việc gọi TuningFork_flush sẽ tải dữ liệu lên ngay lập tức thay vì xếp hàng để tải lên sau.
khắc phục Lỗi tải lên gián đoạn do định dạng JSON của thời gian.
khắc phục Vấn đề về tải lên trong bản phát hành.

1.2.1 (Ngày 16 tháng 12 năm 2020)

Đây là một bản phát hành tính năng nội bộ cho Android Performance Tuner và là sự nâng cấp các thư viện Jetpack từ alpha lên beta. API Android Frame Pacing hoặc API Android Performance Tuner không có gì thay đổi.

Lưu ý rằng thư viện SDK trò chơi hiện phải được tham chiếu riêng khi liên kết thay vì liên kết với thư viện "gamesdk" chung. Xem chế độ cài đặt bản dựng cho Android Frame Pacing: OpenGL, Android Frame Pacing: VulkanAndroid Performance Tuner.

Android Performance Tuner

tính năng Khi người chơi ẩn trò chơi dưới nền trong lúc tải, một sự kiện sẽ được gửi để phân tích sau về hoạt động bỏ tải.

1.2.0 (Ngày 29 tháng 10 năm 2020)

Thay đổi chính trong phiên bản này: bổ sung một cơ chế ghi lại thời gian tải. Ngoài ra, chúng tôi còn sửa một số lỗi. Lưu ý rằng SDK trò chơi hiện được cung cấp trong thư viện Jetpack của thư viện AGDK.

Thư viện Android Frame Pacing

tính năng Hỗ trợ chuyển đổi tốc độ làm mới ở chế độ tự động.
Xin lưu ý rằng để hỗ trợ nhiều tốc độ làm mới trong Android 11, bạn nên gọi SwappyGL_setWindow hoặc SwappyVk_setWindow dù có sử dụng chế độ tự động hay không.
khắc phục Sửa lỗi ở chế độ tự động.
khắc phục Sửa lỗi Vulkan.

Android Performance Tuner

tính năng Thời gian tải.
Các hàm mới TuningFork_startRecordingLoadingTimeTuningFork_stopRecordingLoadingTime sẽ được gọi để ghi lại các sự kiện thời gian tải có chú giải. Thời gian từ khi khởi động ứng dụng đến TuningFork_init và kim đánh dấu nhịp độ khung hình đầu tiên sẽ tự động được ghi lại.
đã thay đổi Phương thức đặt chú giải thời gian tải trước đây sẽ không còn hoạt động nữa.
tính năng Sự kiện trong vòng đời
TuningFork_reportLifecycleEvent sẽ được gọi khi các hàm Java phù hợp như onCreate, v.v. đang được gọi. Việc này sẽ hỗ trợ báo cáo sự cố chi tiết từ trong Android Performance Tuner.
đã thay đổi Các chỉ số khác về bộ nhớ hiện được ghi lại khi TuningFork_enableMemoryRecording(true) được gọi.
đã thay đổi Thay đổi mô hình bộ nhớ.
Số lượng chỉ số tối đa của mỗi loại hiện được chỉ định khi khởi động, thay vì phân bổ dung lượng cho tất cả tổ hợp chú giải có thể xuất hiện. Xem TuningFork_MetricLimits trong tuningfork.h.
khắc phục Không tải lên khi sử dụng kết nối có đo lượng dữ liệu.

1.1.0 (Ngày 10 tháng 6 năm 2020)

Phiên bản này của Thư viện AGDK có tính năng báo cáo chỉ số Android Performance Tuner và thư viện điều chỉnh chất lượng (còn gọi là Tuning Fork). Thư viện này được cung cấp cho các công cụ phát triển trò chơi gốc cũng như Unity và có các tính năng sau:

tính năng Tích hợp với thư viện Android Frame Pacing để tự động ghi lại thời gian kết xuất khung hình và các chỉ số kết xuất khác.
tính năng Thông tin về thời gian kết xuất khung hình được ghi lại trong biểu đồ và tải lên định kỳ.
tính năng Chú giải về dữ liệu thời gian kèm theo trạng thái trò chơi hiện tại.
tính năng Các đặc điểm thiết bị, chú giải và chế độ cài đặt chất lượng được tải lên cùng với dữ liệu thời gian để cho phép phân tích cắt ngang.
tính năng Cách xử lý đặc biệt các chú giải biểu thị thời gian tải cấp. Dữ liệu kim đánh dấu nhịp độ khung hình không được ghi lại trong khi tải, nhưng thời lượng của mỗi giai đoạn tải đều được ghi lại.
tính năng Cho phép ghi lại thông tin thời gian tuỳ chỉnh (bằng cách sử dụng startTraceendTrace).

1.0.2 (Ngày 30 tháng 3 năm 2020)

Phiên bản này bao gồm các bản sửa lỗi và thay đổi về hoạt động của chế độ tự động.

khắc phục Sửa lỗi về việc huỷ bỏ và khởi chạy lại swappy.
đã thay đổi Tính năng pipeline hiện đang bật theo mặc định. Nếu tính năng pipeline tự động đang bật, Swappy vẫn có thể quyết định tắt tính năng này khi khối lượng công việc quá thấp.
đã thay đổi Khi bạn bật chế độ tự động, Swappy sẽ quyết định chỉ chuyển đổi khoảng thời gian hoán đổi sau khi 15% số khung hình trong khung thời gian 2 giây nhanh hơn hoặc chậm hơn dự kiến. Xin lưu ý rằng Swappy sẽ không bao giờ hoán đổi chậm hơn khoảng thời gian hoán đổi do người dùng chỉ định.

1.0.1 (Ngày 19 tháng 2 năm 2020)

Phiên bản này chủ yếu là bản phát hành sửa lỗi.

khắc phục Dọn dẹp tài nguyên khi thoát trên đường dẫn mã SwappyFallback trong Vulkan.
khắc phục SwappyVk_destroySwapchain không còn huỷ bỏ tài nguyên của thiết bị nếu có nhiều chuỗi hoán đổi.
khắc phục Phiên bản Swappy hiện được ghi trong logcat.
khắc phục Sự cố và tình trạng tắc nghẽn trong Swappy_destroy cho API cấp 24 trở xuống.
tính năng Hỗ trợ người quản lý luồng tuỳ chỉnh (Swappy_setThreadFunctions).
tính năng Hỗ trợ việc nối các hàm Vulkan (SwappyVk_setFunctionProvider).

1.0.0 (Ngày 5 tháng 12 năm 2019)

Phiên bản ban đầu của Thư viện AGDK này có thư viện Android Frame Pacing.

tính năng Đồng bộ hoá vùng đệm hiển thị.
tính năng Chế độ tốc độ làm mới tự động và hỗ trợ tính năng pipeline.
tính năng Tập hợp các số liệu thống kê về kết xuất khung hình.
tính năng Lựa chọn hành vi trong thời gian chạy một cách linh hoạt, tuỳ thuộc vào mức độ hiện diện của các tính năng Android, OpenGL và Vulkan mà Swappy cần đến.
tính năng Liên kết tĩnh và động trong thư viện.
tính năng Hỗ trợ các thiết bị có nhiều tốc độ làm mới.