Bán các sản phẩm và gói thuê bao kỹ thuật số trong ứng dụng của bạn. Hãy làm quen với hệ thống thanh toán của Google Play để tận dụng Google Play Commerce – các công cụ, tính năng và chương trình kiếm tiền của chúng tôi được tích hợp chặt chẽ vào Google Play nhằm hỗ trợ mục tiêu kiếm tiền của bạn.

Tích hợp với hệ thống thanh toán
của Google Play

Tìm hiểu cách thêm Thư viện Google Play Billing vào ứng dụng của bạn và kết nối ứng dụng cũng như phần phụ trợ với hệ thống thanh toán của Google Play.
Thư viện này cung cấp một giao diện đơn giản và dễ hiểu cho việc gửi yêu cầu thanh toán và quản lý giao dịch thanh toán trong ứng dụng.

Kiếm tiền từ ứng dụng của bạn nhờ
Google Play Commerce

Tích hợp với hệ thống thanh toán của Google Play để khám phá các công cụ, tính năng và chương trình kiếm tiền được tích hợp chặt chẽ vào Google Play. Mọi thứ đều được xây dựng dựa trên nền tảng an toàn và đáng tin cậy của chúng tôi.
Cho phép người dùng trả phí một lần để mua hàng hoá ảo. Bán các cấp độ trò chơi, độc dược, tiền ảo, nội dung nghe nhìn hoặc các dịch vụ cao cấp trong ứng dụng của bạn.
Cung cấp gói trả trước cho các giải pháp trả tiền theo mức dùng. Quản lý các thay đổi về giá bằng nhóm thuần tập theo giá và các công cụ di chuyển người dùng thông qua nền tảng quản lý gói thuê bao mới.
Bán các ứng dụng, sản phẩm trong ứng dụng và gói thuê bao cho hàng triệu người dùng trên toàn cầu bằng nội tệ mà họ dùng, đồng thời nhận các khoản thanh toán bằng đơn vị tiền tệ bạn đã chọn.