Tải Công cụ tính giá trị vòng đời

Công cụ tính giá trị vòng đời (LTV) có thể giúp bạn nắm được và hoạch định xem có nên đầu tư tiền cho hoạt động thu nạp người dùng hay không, và nếu có thì nên đầu tư bao nhiêu để thu nạp người dùng trả tiền cho ứng dụng/trò chơi của bạn. Bên cạnh đưa ra các yếu tố chính cần cân nhắc, công cụ này cũng giúp bạn dự đoán giá trị vòng đời có được từ người dùng thu nạp được, từ đó xác định mức đầu tư hợp lý.

Hãy tải công cụ tính LTV để tính giá trị vòng đời cho ứng dụng hoặc trò chơi của bạn và hãy lắng nghe ý kiến của chuyên gia Google Ads trong nhóm tiếp thị ứng dụng để được hỗ trợ cách xác định giá trị phù hợp nhất để nhập vào công cụ này.

Lưu ý: Công cụ tính LTV là một công cụ hỗ trợ trong quá trình đưa ra quyết định về việc thu nạp người dùng trả tiền. Mô hình trong công cụ này đưa ra nhiều giả định không có tính đảm bảo hoặc xác thực, bao gồm cả các giả định về: tác động của việc đầu tư, CPI (chi phí mỗi lượt cài đặt), mức độ lan truyền, tỷ lệ người dùng trả tiền, tỷ lệ tương tác và tác động của danh mục đầu tư. Ngoài ra, dựa trên dữ liệu của ứng dụng, bạn cần đưa ra giá trị ước tính tỷ lệ người mua, ARPPU (doanh thu trung bình trên mỗi người dùng thanh toán) và doanh thu quảng cáo trên mỗi người dùng

Tải xuống

Tạo công cụ tính LTV

Thao tác này sẽ tạo một bản sao của công cụ tính LTV trong Google Drive của bạn (cần có Tài khoản Google).