Skip to content

Most visited

Recently visited

navigation

Google Play Console

Phát hành ứng dụng với Google Play Console và phát triển doanh nghiệp của bạn trên Google Play. Tận dụng lợi ích từ các tính năng nhằm giúp bạn cải thiện chất lượng của ứng dụng, thu hút đối tượng, kiếm doanh thu, v.v.

Giới thiệu về Play Console Đăng nhập Tính năng mới được công bố tại I/O 2017

Tin tức mới nhất

Bớt
Thêm

Tại sao nên chọn Google Play

Khi phát hành trên Google Play, bạn sẽ hiển thị ứng dụng của mình trước hơn 1 tỷ người dùng Android đang hoạt động, ở hơn 190 quốc gia và lãnh thổ trên khắp thế giới. Google Play giúp bạn được biết đến, kiếm doanh thu và xây dựng doanh nghiệp toàn cầu.

Tại sao nên chọn Google Play

This site uses cookies to store your preferences for site-specific language and display options.

Get the latest Android developer news and tips that will help you find success on Google Play.

* Required Fields

Hooray!

Theo dõi Google Developers trên WeChat

Browse this site in ?

You requested a page in , but your language preference for this site is .

Would you like to change your language preference and browse this site in ? If you want to change your language preference later, use the language menu at the bottom of each page.

This class requires API level or higher

This doc is hidden because your selected API level for the documentation is . You can change the documentation API level with the selector above the left navigation.

For more information about specifying the API level your app requires, read Supporting Different Platform Versions.

Take a short survey?
Help us improve the Android developer experience. (Dec 2017 Android Platform & Tools Survey)