Wykonywanie przeglądu operacji sieciowych

Przewodniki w tej sekcji wyjaśniają podstawowe zadania związane z nawiązywaniem połączenia z siecią, monitorowaniem połączenia sieciowego (w tym jego zmianami) oraz zapewnianiem użytkownikom kontroli nad wykorzystaniem sieci przez aplikację. Opisują one też, jak analizować i wykorzystywać dane XML.

Opisujemy w nich podstawowe elementy tworzenia aplikacji na Androida, które efektywnie pobierają treści i analizują dane, minimalizując jednocześnie ruch sieciowy.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących powiązanych przewodnikach:

Przewodniki

Łączenie się z siecią
Dowiedz się, jak połączyć się z siecią, wybrać klienta HTTP i wykonywać operacje sieciowe poza wątkiem interfejsu użytkownika.
Zarządzanie wykorzystaniem sieci
Dowiedz się, jak sprawdzać połączenie sieciowe urządzenia, utworzyć interfejs preferencji do kontrolowania wykorzystania sieci i reagować na zmiany w połączeniach.
Analizowanie danych XML
Dowiedz się, jak analizować i wykorzystywać dane XML.