Android 11 – Tuần 11 – Giao diện người dùng hiện đại

Tìm hiểu sự phát triển của giao diện người dùng trên Android 11 ở tuần cuối cùng trong 11 tuần về Android.

 

Tuần học về Giao diện người dùng và hiển thị

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu sự phát triển của giao diện người dùng trên Android 11 ở tuần cuối cùng trong 11 tuần về Android.

Tạo ảnh động cho bàn phím bằng WindowInsets

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu cách thêm ảnh động bàn phím vào ứng dụng cũng như các thay đổi mới của WindowInsets trên Android 11 và Android Jetpack.

Tạo ảnh động bàn phím của bạn (phần 1)

Không bắt buộc

Tìm hiểu cách thêm ảnh động bàn phím vào ứng dụng cũng như các thay đổi mới của WindowInsets trên Android 11 và Jetpack.

Thao tác bằng cử chỉ và trải nghiệm các ứng dụng đặt cạnh nhau

Lớp học mã

Tìm hiểu cách cập nhật một ứng dụng cũng như làm cho giao diện người dùng đặt cạnh nhau hoạt động liền mạch với thao tác bằng cử chỉ và ảnh động bàn phím.

Bạn nên dùng các Thành phần Material Design

Không bắt buộc

Tìm hiểu lý do ứng dụng của bạn nên sử dụng Thành phần Material và cách các hệ thống phụ của Giao diện Material được tuỳ chỉnh để phù hợp với thương hiệu của mình.

Di chuyển sang các thành phần Material cho Android

Không bắt buộc

Tìm hiểu cách di chuyển ứng dụng hiện có từ Thư viện hỗ trợ thiết kế sang Thành phần Material đồng thời tận dụng các tiện ích mới, Giao diện Material, giao diện tối và các tiện ích khác.

Giao diện tối trong MDC

Không bắt buộc

Tìm hiểu lý do và cách bạn nên thêm giao diện tối vào ứng dụng bằng việc sử dụng Thành phần Material giúp quy trình trở nên đơn giản.

Material Motion trong MDC

Không bắt buộc

Tìm hiểu cách chuyển đổi từ hệ thống chuyển động giúp ứng dụng của bạn mượt mà và dễ hiểu hơn.

Tạo hiệu ứng Chuyển đổi đẹp mắt bằng Material Motion dành cho Android

Lớp học mã

Tìm hiểu cách sử dụng hệ thống chuyển động cho Android bằng cách triển khai các loại chuyển đổi chính trong một ứng dụng dựa trên Thành phần Material.

Android nâng cao trong Kotlin 03.2: Ảnh động với MotionLayout

Lớp học mã

Tìm hiểu cách MotionLayout có thể giúp bạn thêm chuyển động phong phú vào ứng dụng Android.

Android 11 — Tuần 11 — Bài kiểm tra về giao diện người dùng hiện đại

Kiểm tra kiến thức của bạn về giao diện người dùng trong Android 11 và nhận huy hiệu cho nội dung Android 11 – Tuần 11 – Giao diện người dùng hiện đại.