Bài 13: Thiết kế giao diện người dùng của ứng dụng

Tìm hiểu các phương pháp hay nhất về giao diện người dùng và cách thiết kế ứng dụng tuân theo các nguyên tắc Material Design.

 

Kiến thức cơ bản về thành phần Material

Lớp học mã

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về cách sử dụng Thành phần Material cho Android bằng cách tạo một ứng dụng đơn giản với các thành phần cốt lõi trong Kotlin.

Cấu trúc và bố cục Material

Lớp học mã

Tìm hiểu cách sử dụng Material để tạo cấu trúc và bố cục trên Android trong Kotlin.

Giao diện Material với màu sắc, độ cao và loại

Lớp học mã

Khám phá cách Thành phần Material cho Android giúp bạn dễ dàng tạo sự khác biệt cho sản phẩm và thể hiện thương hiệu thông qua thiết kế trong Kotlin.

Định kiểu cho Android: các thuộc tính giao diện phổ biến

Tìm hiểu về các thuộc tính giao diện phổ biến của Material, AppCompat và nền tảng Android.

Bài kiểm tra

Nhận huy hiệu khi hoàn thành Bài 13: Thiết kế giao diện người dùng của ứng dụng.