Chào mừng bạn đến với khoá học Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose và Firebase! Trong khoá học này, bạn sẽ tìm hiểu các thông tin cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Jetpack Compose và Firebase. Bạn sẽ phát triển một bộ sưu tập các ứng dụng Android bằng cách dùng Compose và kết nối các ứng dụng đó với dự án Firebase để có quyền truy cập vào một nhóm gồm các dịch vụ dễ dùng như Cloud Firestore, Xác thực Firebase, Cấu hình từ xa và Giám sát hiệu suất.

Hiện đã có tất cả các bài!

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về lập trình và tạo ứng dụng Android đầu tiên của bạn.

huy hiệu có thể kiếm được


Tiếp tục tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Kotlin và bắt đầu tạo thêm các ứng dụng có tính tương tác cao hơn.

huy hiệu có thể kiếm được


Tạo ứng dụng hiển thị danh sách dữ liệu và tìm hiểu cách giúp ứng dụng thêm bắt mắt với Material Design.

huy hiệu có thể kiếm được


Tìm hiểu các phương pháp hay nhất về cấu trúc ứng dụng để tạo các ứng dụng phức tạp hơn.

huy hiệu có thể kiếm được


Tìm hiểu cách tạo một ứng dụng Android tuân theo cấu trúc ứng dụng Android và thêm Firebase để có quyền truy cập vào một nhóm gồm các dịch vụ dễ dùng như Cloud Firestore, Xác thực Firebase, Cấu hình từ xa và Giám sát hiệu suất.

huy hiệu có thể kiếm được