Tạo ứng dụng hiển thị danh sách dữ liệu và tìm hiểu cách làm cho ứng dụng thêm bắt mắt với Material Design.
Lộ trình 1

Kiến thức cơ bản khác về Kotlin

Tìm hiểu thêm về các khái niệm lập trình bằng Kotlin, giúp bạn xây dựng những ứng dụng Android hay và thú vị hơn.

Tháng 7 năm 2022
Lộ trình 2

Xây dựng một danh sách có thể cuộn được

Tạo một ứng dụng hiển thị danh sách các văn bản và hình ảnh có thể cuộn được bằng cách sử dụng tính năng Compose.

Tháng 7 năm 2022
Lộ trình 3

Xây dựng các ứng dụng đẹp mắt

Làm cho ứng dụng của bạn trở nên bắt mắt và trực quan hơn với Material Design, ảnh động và các phương pháp hay nhất về hỗ trợ tiếp cận.

Tháng 7 năm 2022