Bản dùng thử Android 14

Chào mừng bạn đến với Bản dùng thử Android 14, một chương trình cung cấp cho bạn mọi thứ cần thiết để khiến ứng dụng của bạn tương thích cũng như xây dựng ứng dụng cho phiên bản Android tiếp theo. Bạn có thể bắt đầu ngay bằng cách tải SDK Bản dùng thử và các công cụ.

Hình ảnh hệ thống của phần cứng và trình mô phỏng

Môi trường thời gian chạy để kiểm thử ứng dụng trên các thiết bị Pixel và Trình mô phỏng Android.

Mã nền tảng mới nhất

Vì chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật, nên bạn sẽ được kiểm thử trên mã nền tảng mới nhất.

Hành vi và tính năng mới

Xác định những thay đổi về hành vi sẽ ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn và xây dựng ứng dụng bằng các tính năng mới nhất của nền tảng.

Phản hồi và hỗ trợ

Ý kiến phản hồi của bạn rất quan trọng! Bắt đầu tại đây để báo cáo vấn đề và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn! Kết nối với các nhà phát triển khác trong Cộng đồng nhà phát triển để chia sẻ trải nghiệm của bạn.

Tiến trình, các mốc quan trọng và bản cập nhật

Lịch trình triển khai Chương trình dùng thử Android 14

Chương trình dùng thử Android 14 chạy từ tháng 2 năm 2023 cho đến khi có bản phát hành công khai chính thức cho AOSP và OEM (theo kế hoạch là vào cuối năm nay). Ở mỗi cột mốc phát triển quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp bản cập nhật cho môi trường phát triển và kiểm thử của bạn. Mỗi bản cập nhật bao gồm các công cụ SDK, hình ảnh hệ thống, trình mô phỏng, tài liệu tham khảo API và những điểm khác biệt về API. Hãy xem bảng sau để tìm hiểu thêm về những điều bạn cần tập trung thực hiện trong từng mốc quan trọng.

Lịch trình Bản dựng Kiểu Hành động của nhà phát triển
Tháng 2 Bản dùng thử 1 cho nhà phát triển Bản dựng cơ sở ban đầu tập trung dựa trên ý kiến phản hồi của nhà phát triển, với các tính năng mới, API và các thay đổi về hành vi.
 • Khám phá các thay đổi về API cũng như hành vi mới, đồng thời báo cáo cho chúng tôi về mọi vấn đề hoặc yêu cầu quan trọng trong thời gian này.
 • Bắt đầu kiểm thử sớm khả năng tương thích của ứng dụng.
Tháng 3 Bản dùng thử 2 cho nhà phát triển Bản cập nhật gia tăng bổ sung thêm các tính năng, API và các thay đổi về hành vi.
 • Tiếp tục gửi ý kiến phản hồi về API và thay đổi về hành vi.
 • Chuẩn bị ứng dụng sẵn sàng cho phiên Phiên bản Beta dành cho người tiêu dùng.
 • Tiếp tục kiểm tra khả năng tương thích và phát hành bản cập nhật ứng dụng lên các kênh kiểm thử mà không thay đổi tiêu chí nhắm mục tiêu.
Tháng 4 Beta 1 Bản phát hành chất lượng beta ban đầu, bản cập nhật không dây cho những người đăng ký sử dụng sớm Android Beta.
 • Tiếp tục kiểm tra khả năng tương thích và xem phản hồi của người dùng Android Beta.
 • Bắt đầu kiểm thử sớm bằng cách nhắm đến Android 14.
 • Thông báo mọi vấn đề về khả năng tương thích cho nhà phát triển SDK và thư viện.
Tháng 5 Beta 2 Bản phát hành chất lượng beta tăng dần
 • Tiếp tục kiểm tra tính tương thích, theo dõi phản hồi của người dùng Android Beta.
 • Tiếp tục kiểm thử sớm bằng cách nhắm đến Android 14.
 • Tiếp tục thông báo mọi vấn đề về khả năng tương thích cho nhà phát triển SDK và thư viện.
Độ ổn định của nền tảng
Tháng 6 Beta 3 Cột mốc quan trọng đầu tiên về Độ ổn định của nền tảng, kể cả các API và hành vi hoàn chỉnh. Quy trình phát hành trên Play cũng sẽ được mở.
 • Bắt đầu kiểm thử khả năng tương thích hoàn chỉnh đối với ứng dụng, SDK và thư viện.
 • Phát hành các phiên bản ứng dụng tương thích.
 • Tiếp tục thực hiện các công đoạn để nhắm đến Android 14.
 • Cập nhật SDK và thư viện, cũng như thông báo cho nhà phát triển về mọi vấn đề liên quan đến khả năng tương thích.
Tháng 7 Phiên bản Beta 4, 5, ... Các bản dựng gần cuối dành cho giai đoạn kiểm thử hoàn chỉnh.
 • Phát hành các phiên bản ứng dụng, SDK và thư viện tương thích.
 • Tiếp tục thực hiện các công đoạn để nhắm đến Android 14.
 • Bản dựng có các tính năng và API mới.
Bản phát hành chính thức Bản phát hành Android 14 cho AOSP và hệ sinh thái.
 • Phát hành các phiên bản tương thích cho ứng dụng, SDK và thư viện.
 • Tiếp tục thực hiện các công đoạn để nhắm đến Android 14.
 • Bản dựng có các tính năng và API mới.

Mốc quan trọng về độ ổn định của nền tảng

Android 14 có một cột mốc quan trọng có tên là Độ ổn định của nền tảng (Platform Stability) để giúp bạn lên kế hoạch cho quy trình kiểm thử hoàn chỉnh, cũng như các bản phát hành chính thức. Cột mốc này có nghĩa là Android 14 đã tiếp cận các API nội bộ và API bên ngoài hoàn chỉnh, các hành vi hoàn chỉnh liên quan trực tiếp đến ứng dụng cũng như các danh sách các API hoàn chỉnh không phải SDK. Chúng tôi dự kiến Android 14 sẽ đạt độ ổn định về nền tảng tại Phiên bản Beta 3 vào tháng 6 năm 2023. Từ thời điểm đó, bạn có thể dự kiến rằng sẽ không có thêm thay đổi nào ảnh hưởng đến ứng dụng của mình.

Chúng tôi khuyến khích tất cả nhà phát triển ứng dụng, trò chơi, SDK, thư viện và công cụ phát triển trò chơi sử dụng cột mốc Độ ổn định của nền tảng làm mục tiêu để lập kế hoạch kiểm thử khả năng tương thích hoàn chỉnh và phát hành công khai. Thay vì sử dụng Bản phát hành chính thức làm cột mốc quan trọng, việc sử dụng cột mốc Độ ổn định của nền tảng sẽ giúp bạn sẽ có thêm vài tuần nữa trước khi người tiêu dùng có thể nhận được nền tảng mới trên thiết bị của mình.

Các giai đoạn của Chương trình dùng thử

Mỗi giai đoạn của Chương trình dùng thử trước giúp bạn chuẩn bị ứng dụng cho bản phát hành AOSP và hệ sinh thái Android ổn định.

Bản dùng thử 1 và 2 cho nhà phát triển

Trong quá trình phát hành Bản dùng thử cho nhà phát triển, bạn nên tập trung vào ý kiến phản hồi về APIkhả năng tương thích của ứng dụng. Khả năng tương thích của ứng dụng nghĩa là đảm bảo phiên bản ứng dụng hiện tại hiển thị chính xác và hoạt động tốt trên nền tảng mới.

Bản dựng dùng thử dành cho nhà phát triển cung cấp môi trường kiểm thử và phát triển sớm mà bạn có thể sử dụng để dùng thử các API mới, xác định các vấn đề về khả năng tương thích trong ứng dụng, đồng thời lên kế hoạch di chuyển hoặc tính năng cần thiết để nhắm đến nền tảng mới. Điều đặc biệt quan trọng là cho chúng tôi biết ý kiến phản hồi của bạn trong thời gian này. Bạn cũng sẽ thấy một số thay đổi về API trong mỗi bản cập nhật này. Xem lại hướng dẫn di chuyển để biết các bước giúp ứng dụng của bạn tương thích với nền tảng mới, sau đó nhắm mục tiêu nền tảng mới khi bạn đã sẵn sàng.

Beta 1

Phiên bản Beta 1 cung cấp cho bạn môi trường hoàn chỉnh và ổn định hơn để xây dựng và kiểm thử trên Android 14. Đây là bản dựng đầu tiên chúng tôi cung cấp cho những người sử dụng sớm đã đăng ký tham gia Chương trình Thử nghiệm Android. Trong giai đoạn phát hành thử nghiệm, những người sử dụng sớm sẽ sử dụng ứng dụng của bạn trên thiết bị Pixel. Vì vậy, bạn nên xem phản hồi của những người dùng đó và phát hành bản cập nhật tương thích để giải quyết mọi vấn đề mà không làm thay đổi tiêu chí nhắm mục tiêu của ứng dụng. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bắt đầu chuẩn bị cho việc thay đổi tiêu chí nhắm mục tiêu của ứng dụng sau này.

Beta 2

Với Phiên bản Beta 2, bạn sẽ có bản dựng hoàn chỉnh và ổn định hơn để tiếp tục kiểm thử và phát triển.

Beta 3

Bắt đầu từ Phiên bản Beta 3, Android 14 sẽ đạt được Độ ổn định của nền tảng, nghĩa là các hành vi và API của hệ thống đã được hoàn thiện. Đây là thời điểm để bắt đầu công đoạn phát triển và kiểm thử hoàn chỉnh; công đoạn này là cần thiết để đảm bảo rằng phiên bản tương thích của ứng dụng sẽ sẵn sàng cho người dùng tại thời điểm hệ sinh thái được cập nhật lên bản phát hành hoàn chỉnh. Android 14 sẽ đưa ra cấp độ API tiêu chuẩn tại thời điểm này.

Mốc quan trọng Độ ổn định của nền tảng là thời điểm chuyển trọng tâm sang hoạt động kiểm thử tính tương thích hoàn chỉnh và phát hành ứng dụng đã cập nhật cho người dùng cũng như nhà phát triển hạ nguồn. Bạn cũng có thể xây dựng bất cứ mã nào có sử dụng API hoặc tính năng mới bằng các API hoàn chỉnh và đã tinh chỉnh. Bạn có thể tự tin lập kế hoạch công việc vì nền tảng và API sẽ không thay đổi.

Từ cột mốc Độ ổn định của nền tảng, bạn cũng sẽ có thể phát hành ứng dụng lên các thiết bị chạy Android 14 ở cấp API chính thức. Sau mốc thời gian Độ ổn định của nền tảng, trước tiên thì bạn nên phát hành lên các kênh alpha và beta của Google Play trước để có thể kiểm thử ứng dụng trước khi phân phối rộng rãi thông qua cửa hàng.

Phiên bản Beta 4, 5, ...

Với Phiên bản Beta 4, 5 và các bản phát hành thử nghiệm hoàn chỉnh khác, chúng tôi sẽ cung cấp các bản dựng bản phát hành dùng thử cho quy trình kiểm thử hoàn chỉnh của bạn. Sau khi kiểm thử xong, bạn nên phát hành các bản cập nhật tương thích cho ứng dụng, SDK, thư viện, công cụ và công cụ phát triển trò chơi để đảm bảo rằng những người dùng có nâng cấp thiết bị vào khoảng thời gian ra mắt bản phát hành chính thức sẽ có được trải nghiệm tốt. Bạn cũng có thể tiếp tục xây dựng tính năng mới bằng cách sử dụng các tính năng và API mới, đồng thời kiểm thử ứng dụng trong khi nhắm đến cấp độ API mới nhất để phát hiện các vấn đề có thể phát sinh.

Bản phát hành chính thức

Phiên bản ổn định của Android 14 sẽ được phát hành cho AOSP và hệ sinh thái Android vĩ mô. Bạn sẽ nhận thấy rằng một số người dùng của mình cập nhật lên Android 14 vào thời điểm này hoặc ngay sau đó, khi nhà sản xuất thiết bị bắt đầu phát hành bản cập nhật cho người dùng của họ. Hãy chuẩn bị cho các vấn đề mới có thể được báo cáo khi số lượng người dùng phiên bản Android mới nhất tăng vọt.

Bản dùng thử Android 14 có những gì?

Chương trình dùng thử Android 14 có cung cấp mọi công cụ bạn cần để kiểm thử ứng dụng hiện có trên nhiều kích thước màn hình, công nghệ mạng, booj vi mạch CPU/GPU và cấu trúc phần cứng.

SDK và công cụ

Bằng cách sử dụng Android Studio, bạn có thể tải các thành phần sau xuống thông qua Trình quản lý SDK:

 • SDK và công cụ dành cho Android 14
 • Hình ảnh hệ thống của các thiết bị di động (dùng cho trình mô phỏng) dành cho Android 14 (chỉ 64 bit, xem ghi chú phát hành)

Chúng tôi sẽ cập nhật các công cụ phát triển này tại mỗi mốc cần thiết.

Hãy xem mục Tải Android 14 để bắt đầu. Xem hướng dẫn di chuyển để biết thông tin về cách lập kế hoạch kiểm thử và phát triển cho phù hợp với chu kỳ phát hành Android 14, cũng như ghi chú phát hành về mọi vấn đề đã biết.

Hình ảnh hệ thống

Chúng tôi cung cấp hình ảnh hệ thống cho nhiều thiết bị Google Pixel; bạn có thể dùng những hình ảnh này để phát triển và kiểm thử. Truy cập trang Tải xuống để tải hình ảnh hệ thống cho quy trình phát triển và thử nghiệm.

Nếu không có thiết bị Pixel, tuỳ thuộc vào quy trình công việc của mình mà bạn vẫn có thể thực hiện việc phát triển và kiểm thử bằng các phương thức khác:

Các bản cập nhật OTA cho Pixel thông qua Chương trình Thử nghiệm Android

Nếu có các thiết bị Pixel được hỗ trợ sau đây, bạn có thể đăng ký thiết bị đó trong chương trình Android Beta cho Pixel để nhận bản cập nhật cho Android 14 Phiên bản Beta qua mạng không dây (OTA):

 • Pixel 4a (5G)
 • Pixel 5 và 5a
 • Pixel 6 và 6 Pro
 • Pixel 6a
 • Pixel 7 và 7 Pro

Để tìm hiểu thêm và đăng ký, hãy truy cập vào g.co/androidbeta.

API dùng thử và việc xuất bản

Ban đầu, Chương trình dùng thử Android 14 cung cấp hệ thống và thư viện Android không có cấp độ API chuẩn chỉ dành cho nhà phát triển. Trong thời gian này, nếu muốn nhắm đến nền tảng mới và xây dựng bằng các API Android 14 mới bạn phải cập nhật cấu hình bản dựng của ứng dụng để nhắm đến phiên Bản dùng thử Android 14.

Bản dùng thử Android 14 cung cấp các API Bản dùng thử – API sẽ là không chính thức cho đến khi SDK hoàn chỉnh được phát hành tại mốc thời gian Độ ổn định của nền tảng. Điều này có nghĩa là bạn nên dự kiến về các thay đổi về API theo thời gian, đặc biệt là trong những tuần đầu tiên của chương trình. Chúng tôi sẽ cung cấp bản tóm tắt về các thay đổi trong từng bản phát hành Android 14.

Sau đó, trong Bản dùng thử, API dành cho nhà phát triển sẽ được hoàn thiện và bạn sẽ có thể tải SDK Android 14 chính thức xuống Android Studio, nhắm mục tiêu cấp độ API chính thức và biên dịch theo các API chính thức.

Cho đến mốc thời gian Độ ổn định của nền tảng, Google Play sẽ chặn không cho phát hành các ứng dụng nhắm đến cấp độ API Bản dùng thử UpsideDownCake hoặc cấp độ API chính thức trong tương lai. Khi có SDK hoàn chỉnh, bạn có thể nhắm đến cấp độ API Android 14 chính thức và phát hành ứng dụng lên Google Play thông qua kênh phát hành alpha, beta và chính thức. Trong khi đó, nếu muốn phân phối ứng dụng nhắm đến Android 14 cho người kiểm thử, thì bạn có thể làm điều này qua email hoặc tải xuống trực tiếp trên trang web bất cứ lúc nào.

Nắm bắt thông tin mới nhất

Trong suốt quá trình dùng thử, khi kiểm thử các Bản phát hành dùng thử cho nhà phát triển và Bản phát hành beta, thì bạn nên cập nhật môi trường phát triển. khi có bản cập nhật mới, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua các kênh sau:

Thông tin khác

Để tìm hiểu thêm về Android 14, hãy xem các tài nguyên và tài liệu sau:

 • Trang danh sách tính năng và thay đổi cung cấp bản tóm tắt tất cả tính năng và thay đổi về hành vi đáng chú ý trong bản phát hành này, bao gồm nội dung mô tả ngắn về các ứng dụng có thể bị ảnh hưởng.
 • Trang các thay đổi về hành vi đối với tất cả ứng dụng mô tả việc các nội dung cập nhật trong Android 14 có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn, bất kể targetSdkVersion của ứng dụng là gì và các mảng mà bạn nên kiểm thử. Trước tiên, hãy tập trung vào việc kiểm thử những thay đổi về hành vi này.
 • Trang Các thay đổi về hành vi được nhắm mục tiêu mô tả việc các bản cập nhật trong Android 14 có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn sau khi chuyển targetSdkVersion của ứng dụng sang Android 14.
 • Trang tính năng mới cung cấp thông tin tổng quan về các tính năng, chức năng và API mới, trong đó có hướng dẫn cho nhà phát triển về các tính năng chính mới.
 • Trang ghi chú phát hành liệt kê và mô tả các vấn đề đã biết và các thay đổi mang tính chuyển đổi dành riêng cho từng bản dùng thử hoặc bản phát hành beta.
 • Hướng dẫn di chuyển sẽ trình bày quy trình giúp ứng dụng của bạn tương thích với Android 14, tiếp theo là việc nhắm đến nền tảng mới và xây dựng bằng các API mới.

Tài liệu tham khảo API và báo cáo điểm khác biệt

Tài liệu tham khảo API của Bản dùng thử đầy đủ có sẵn trực tuyến. Trong khi các API mới đang trong quá trình phát triển, chúng sẽ được hiển thị bằng hình mờ và cấp độ API sẽ hiện là "UpsideDownCake". Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể sử dụng các API này nếu đang tạo bằng SDK Bản dùng thử Android 14.

Khi Android 14 đạt đến cột mốc Độ ổn định của nền tảng và SDK hoàn chỉnh cũng có sẵn, tệp tham chiếu API sẽ cho thấy các API mới được thêm trong cấp độ API chính thức.

Để xem chi tiết các API mới, đã sửa đổi, không dùng nữa và đã bị xoá trong mỗi bản phát hành, bạn nên bắt đầu với các báo cáo điểm khác biệt:

Tài nguyên hỗ trợ

Khi kiểm thử nghiệm và phát triển với Android 14, vui lòng sử dụng các kênh sau để báo cáo vấn đề và đưa ra ý kiến phản hồi:

 • Truy cập trang Ý kiến phản hồi và các vấn đề để biết thông tin đầy đủ về cách báo cáo vấn đề và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn. Từ trang này, bạn có thể chuyển đến công cụ theo dõi lỗi để gửi báo cáo lỗi hoặc yêu cầu về tính năng, cũng như thực hiện bài khảo sát nhanh về một số tính năng và thay đổi mới.
 • Công cụ theo dõi lỗi của Bản dùng thử Androidcông cụ theo dõi lỗi chính của chúng tôi. Bạn có thể dùng công cụ theo dõi lỗi để báo cáo lỗi, vấn đề về hiệu suất, cũng như gửi ý kiến phản hồi chung. Bạn cũng có thể kiểm tra các vấn đề đã biết và tìm các bước giải quyết. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về sự cố của bạn khi sự cố được phân loại và gửi cho nhóm kỹ thuật Android xem xét. Để biết thông tin chi tiết về cách báo cáo nhiều loại vấn đề, hãy xem phần Nơi gửi báo cáo.
 • Cộng đồng nhà phát triển Android là một cộng đồng nơi bạn có thể kết nối với những người dùng và nhà phát triển khác đang làm việc với các bản dựng dùng thử Android 14. Bạn có thể chia sẻ những gì mình quan sát, cũng như ý tưởng, đồng thời tìm câu trả lời cho các câu hỏi ở đó.

Bắt đầu!

Để bắt đầu, hãy cài đặt Android 14 trên thiết bị phần cứng hoặc thiết lập trình mô phỏng để kiểm thử khả năng tương thích. Hãy xem bài viết Tải Android 14 xuống để biết thông tin chi tiết. Cảm ơn bạn đã tham gia Chương trình dùng thử Android 14!