Tải Android 14

Biểu trưng thương hiệu Android

Bạn có thể tải Android 14 theo bất cứ cách nào sau đây:

Tải Android 14 trên thiết bị Google Pixel

Nếu có thiết bị Google Pixel được hỗ trợ, bạn có thể kiểm tra và cập nhật phiên bản Android để nhận Android 14 qua mạng không dây.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn không cần đặt lại toàn bộ dữ liệu để chuyển sang Android 14, nhưng nên sao lưu dữ liệu trước khi cài đặt Android 14 trên thiết bị.

Android 14 OTA và nội dung tải xuống có trên các thiết bị Pixel sau:

 • Pixel 4a (5G)
 • Pixel 5 và 5a
 • Pixel 6 và 6 Pro
 • Pixel 6a
 • Pixel 7 và 7 Pro
 • Pixel 7a
 • Pixel Fold
 • Pixel Tablet
 • Pixel 8 và 8 Pro

Cài đặt ROM hoặc cài đặt hình ảnh hệ thống theo cách thủ công

Ngoài ra, nếu muốn cài đặt ROM thiết bị, bạn nên sử dụng Công cụ cài đặt ROM của Android.

Nếu cần cài đặt ROM theo cách thủ công cho thiết bị của mình vì lý do nào đó, bạn có thể tải ảnh hệ thống Android 14 cho thiết bị của mình trên trang tải xuống dành cho Pixel. Đọc hướng dẫn chung về cách cài đặt ROM hình ảnh hệ thống vào thiết bị của bạn. Phương pháp này có thể hữu ích khi bạn cần kiểm soát quy trình kiểm thử chặt chẽ hơn, chẳng hạn như để kiểm thử tự động hoặc kiểm thử hồi quy.

Thiết lập Trình mô phỏng Android

Định cấu hình Trình mô phỏng Android để chạy Android 14 là một giải pháp tuyệt vời để khám phá các tính năng và API mới, cũng như thử nghiệm các thay đổi về hành vi của Android 14. Quá trình thiết lập trình mô phỏng nhanh chóng và thuận tiện, cho phép bạn mô phỏng nhiều kích thước màn hình và đặc điểm thiết bị.

Tuỳ thuộc vào loại quy trình kiểm thử cần thực hiện, hãy cân nhắc việc thiết lập nhiều thiết bị ảo từ các danh mục thiết bị sau:

Thiết lập thiết bị ảo (điện thoại)

Để thiết lập một thiết bị ảo mô phỏng một chiếc điện thoại thông thường, hãy làm theo các bước sau:

 1. Cài đặt Android Studio Flamingo | 2022.2.1 trở lên.
 2. Trong Android Studio, hãy nhấp vào Tool > SDK Manager (Công cụ > Trình quản lý SDK).
 3. Trong thẻ SDK Tools (Bộ công cụ SDK), hãy chọn phiên bản mới nhất của Trình mô phỏng Android rồi nhấp vào OK. Thao tác này sẽ cài đặt phiên bản mới nhất nếu bạn chưa cài đặt phiên bản mới nhất.
 4. Trong Android Studio, hãy nhấp vào Tools > AVD Manager (Công cụ > Trình quản lý thiết bị ảo Android) và làm theo hướng dẫn để tạo một Thiết bị Android ảo (AVD) mới.

  Hãy nhớ chọn định nghĩa thiết bị cho thiết bị Pixel được hỗ trợ và ảnh hệ thống trình mô phỏng Android 14 64 bit. Nếu chưa cài đặt ảnh hệ thống Android 14 phù hợp với định nghĩa thiết bị, hãy nhấp vào Download (Tải xuống) bên cạnh Release Name (Tên bản phát hành) để tải.

 5. Hãy quay lại danh sách thiết bị ảo trong Trình quản lý thiết bị ảo Android rồi nhấp đúp vào thiết bị ảo Android 14 để chạy thiết bị đó.

Thiết lập thiết bị ảo (máy tính bảng hoặc thiết bị màn hình lớn)

Để thiết lập một thiết bị ảo mô phỏng máy tính bảng hoặc thiết bị màn hình lớn khác, hãy làm theo các bước sau:

 1. Cài đặt Android Studio Flamingo | 2022.2.1 trở lên.
 2. Trong Android Studio, hãy nhấp vào Tool > SDK Manager (Công cụ > Trình quản lý SDK).
 3. Trong thẻ SDK Tools (Bộ công cụ SDK), hãy chọn phiên bản mới nhất của Trình mô phỏng Android rồi nhấp vào OK. Thao tác này sẽ cài đặt phiên bản mới nhất nếu bạn chưa cài đặt phiên bản mới nhất.
 4. Trong Android Studio, hãy nhấp vào Tools > Device Manager (Công cụ > Trình quản lý thiết bị), rồi nhấp vào Create device (Tạo thiết bị) trong bảng Device Manager (Trình quản lý thiết bị).

 5. Chọn định nghĩa thiết bị có màn hình lớn, chẳng hạn như Pixel C trong danh mục Máy tính bảng hoặc Thiết bị gập kích thước 7,6 inch có màn hình ngoài trong danh mục Điện thoại, sau đó nhấp vào Tiếp theo.

 6. Tìm ảnh hệ thống Android 14 có tên Android API Upside Down Cake và nhấp vào Download (Tải xuống) để tải. Sau khi tải xuống xong, hãy chọn ảnh hệ thống này rồi nhấp vào Tiếp theo.

 7. Hoàn tất các chế độ cài đặt khác cho thiết bị ảo, sau đó nhấp vào Finish (Hoàn tất).

 8. Sau khi quay lại danh sách thiết bị ảo trong Trình quản lý thiết bị, hãy tìm thiết bị ảo Android 14 của bạn rồi nhấp vào biểu tượng Launch (Khởi chạy) để bắt đầu.

Lặp lại các bước này để tạo định nghĩa cho thiết bị có màn hình lớn mà bạn có thể sử dụng để kiểm thử ứng dụng trong nhiều tình huống màn hình lớn.

Trình mô phỏng có thể thay đổi kích thước

Ngoài các thiết bị ảo màn hình lớn mà bạn có thể định cấu hình cho Android 14, bạn có thể dùng thử cấu hình thiết bị có thể đổi kích thước có trong Android Studio Chipmunk | 2021.2.1 trở lên. Khi bạn đang sử dụng định nghĩa thiết bị có thể thay đổi kích thước với hình ảnh hệ thống Android 14, Trình mô phỏng Android cho phép bạn nhanh chóng chuyển đổi giữa bốn thiết bị tham chiếu: điện thoại, thiết bị gập, máy tính bảng và máy tính để bàn. Khi sử dụng thiết bị tham chiếu gập được, bạn cũng có thể chuyển đổi giữa trạng thái gập và mở.

Tính linh hoạt này giúp việc xác nhận bố cục của bạn tại thời điểm thiết kế và việc kiểm tra hành vi trong thời gian chạy, sử dụng cùng các thiết bị tham chiếu trở nên dễ dàng hơn. Để tạo trình mô phỏng mới thay đổi kích thước được, hãy sử dụng Trình quản lý thiết bị trong Android Studio để tạo thiết bị ảo mới và chọn định nghĩa thiết bị Resizable (Thay đổi kích thước được) trong danh mục Phone (Điện thoại).

Sử dụng định nghĩa thiết bị thay đổi kích thước được (mới) cho Trình mô phỏng Android để thử nghiệm Android 14 trong nhiều tình huống màn hình lớn.

Thông tin khác

Để tìm hiểu về những thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến bạn cũng như cách kiểm thử những thay đổi này trong ứng dụng, hãy đọc các chủ đề sau:

Để tìm hiểu thêm về các API và tính năng mới có trong Android 14, hãy đọc bài viết Các tính năng của Android 14.