Tải Android 14

Bạn có thể tải Android 14 theo bất cứ cách nào sau đây:

Tải Android 14 Beta trên thiết bị Google Pixel

Cách dễ nhất để tải Android 14 xuống thiết bị Google Pixel được hỗ trợ là đăng ký cho thiết bị của bạn tham gia Chương trình thử nghiệm Android 14 dành cho Pixel.

Quy trình đăng ký đơn giản và nhanh chóng, vì vậy, những người sử dụng và nhà phát triển nên tham gia chương trình này. Trong hầu hết các trường hợp, bạn không cần đặt lại toàn bộ dữ liệu để chuyển sang Android 14 Beta, nhưng nên sao lưu dữ liệu trước khi đăng ký thiết bị.

Sau khi đăng ký, thiết bị của bạn sẽ nhận được các bản cập nhật định kỳ qua mạng không dây (OTA) trong suốt chu kỳ phát hành của nền tảng (bao gồm cả Bản phát hành nền tảng hằng quý (QPR)) trừ phi trước đó bạn chọn không tham gia nữa.

Trong chu kỳ phát hành của Chương trình thử nghiệm Android 14 dành cho Pixel, có 4 bản phát hành ổn định công khai (một bản phát hành chính thức trên nền tảng, sau đó là 3 bản phát hành nền tảng hằng quý). Khi áp dụng một bản cập nhật phát hành ổn định, bạn có thể chọn không cập nhật Phiên bản Beta trong tương lai mà không cần xoá sạch dữ liệu trong một khoảng thời gian giới hạn (cho đến khi áp dụng bản cập nhật Beta tiếp theo, nếu bạn chọn làm như vậy).

Đăng ký tham gia Chương trình thử nghiệm Android 14 dành cho Pixel

Cài đặt ROM hoặc cài đặt hình ảnh hệ thống theo cách thủ công

Ngoài ra, nếu muốn cài đặt ROM thiết bị, bạn nên sử dụng Công cụ cài đặt ROM của Android.

Nếu cần cài đặt ROM theo cách thủ công cho thiết bị của mình vì lý do nào đó, bạn có thể tải ảnh hệ thống Android 14 cho thiết bị của mình trên trang tải xuống dành cho Pixel. Xem hướng dẫn chung trên trang tải xuống để biết cách cài đặt ROM hình ảnh hệ thống vào thiết bị của bạn. Phương pháp này có thể hữu ích khi bạn cần kiểm soát quy trình kiểm thử chặt chẽ hơn, chẳng hạn như để kiểm thử tự động hoặc kiểm thử hồi quy.

Hình ảnh Android 14 Beta có cho các thiết bị Google Pixel sau:

 • Pixel 4a (5G)
 • Pixel 5 và 5a
 • Pixel 6 và 6 Pro
 • Pixel 6a
 • Pixel 7 và 7 Pro

Tải Android 14 Beta trên thiết bị của đối tác

Các đối tác nhà sản xuất thiết bị sau đây sẽ cung cấp Android 14 Beta cho bạn dùng thử trên một số thiết bị phổ biến của họ:

 • iQOO
 • Lenovo
 • Nothing
 • OnePlus
 • OPPO
 • realme
 • TECNO
 • vivo
 • Xiaomi

Bạn có thể truy cập trang web của từng đối tác để tìm hiểu cách cài đặt Android 14 Beta. Mỗi đối tác sẽ cung cấp một hình ảnh hệ thống để bạn có thể tải và cài đặt ROM. Một số đối tác có thể cũng hỗ trợ phân phối qua mạng không dây (OTA). Từng đối tác sẽ cung cấp tài nguyên hỗ trợ để hướng dẫn bạn trong suốt quá trình cài đặt. Hãy sử dụng đường liên kết Tải bản beta trên trang Thiết bị Android 14 Beta để chuyển đến phần tải xuống và thông tin OTA của đối tác.

Mỗi đối tác Android 14 Beta sẽ cung cấp một kênh riêng để báo cáo các vấn đề phát hiện được trên thiết bị chạy bản Beta mà họ hỗ trợ. Bạn nên báo cáo lỗi và ý kiến phản hồi cho thiết bị của từng đối tác trên kênh phản hồi riêng của họ.

Chuyển đến danh sách đối tác

Thiết lập Trình mô phỏng Android

Định cấu hình Trình mô phỏng Android để chạy Android 14 là một giải pháp tuyệt vời để khám phá các tính năng và API mới, cũng như thử nghiệm các thay đổi về hành vi của Android 14. Quá trình thiết lập trình mô phỏng nhanh chóng và thuận tiện, cho phép bạn mô phỏng nhiều kích thước màn hình và đặc điểm thiết bị.

Tuỳ thuộc vào loại quy trình kiểm thử cần thực hiện, hãy cân nhắc việc thiết lập nhiều thiết bị ảo từ các danh mục thiết bị sau:

Thiết lập thiết bị ảo (điện thoại)

Để thiết lập một thiết bị ảo mô phỏng một chiếc điện thoại thông thường, hãy làm theo các bước sau:

 1. Cài đặt bản dựng của bản xem trước gần đây nhất của Android Studio.
 1. Trong Android Studio, hãy nhấp vào Tool (Công cụ) > SDK Manager (Trình quản lý SDK).
 2. Trong thẻ SDK Tools (Bộ công cụ SDK), hãy chọn phiên bản mới nhất của Trình mô phỏng Android rồi nhấp vào OK. Thao tác này sẽ cài đặt phiên bản mới nhất nếu bạn chưa cài đặt phiên bản mới nhất.
 3. Trong Android Studio, hãy nhấp vào Tools > AVD Manager (Công cụ > Trình quản lý thiết bị ảo Android) và làm theo hướng dẫn để tạo một Thiết bị Android ảo (AVD) mới.

  Hãy nhớ chọn định nghĩa thiết bị cho thiết bị Pixel được hỗ trợ và ảnh hệ thống trình mô phỏng Android 14 64 bit. Nếu chưa cài đặt ảnh hệ thống Android 14 phù hợp với định nghĩa thiết bị, hãy nhấp vào Download (Tải xuống) bên cạnh Release Name (Tên bản phát hành) để tải.

 4. Hãy quay lại danh sách thiết bị ảo trong Trình quản lý thiết bị ảo Android rồi nhấp đúp vào thiết bị ảo Android 14 để chạy thiết bị đó.

Thiết lập thiết bị ảo (máy tính bảng hoặc thiết bị màn hình lớn)

Để thiết lập một thiết bị ảo mô phỏng máy tính bảng hoặc thiết bị màn hình lớn khác, hãy làm theo các bước sau:

 1. Cài đặt bản dựng của bản xem trước gần đây nhất của Android Studio.
 1. Trong Android Studio, hãy nhấp vào Tool (Công cụ) > SDK Manager (Trình quản lý SDK).

 2. Trong thẻ SDK Tools (Bộ công cụ SDK), hãy chọn phiên bản mới nhất của Trình mô phỏng Android rồi nhấp vào OK. Thao tác này sẽ cài đặt phiên bản mới nhất nếu bạn chưa cài đặt phiên bản mới nhất.

 3. Trong Android Studio, hãy nhấp vào Tools > Device Manager (Công cụ > Trình quản lý thiết bị), rồi nhấp vào Create device (Tạo thiết bị) trong bảng Device Manager (Trình quản lý thiết bị).

 4. Chọn định nghĩa thiết bị có màn hình lớn, chẳng hạn như Pixel C trong danh mục Máy tính bảng hoặc Thiết bị gập kích thước 7,6 inch có màn hình ngoài trong danh mục Điện thoại, sau đó nhấp vào Tiếp theo.

 5. Tìm ảnh hệ thống Android 14 có tên Android API Upside Down Cake và nhấp vào Download (Tải xuống) để tải. Sau khi tải xuống xong, hãy chọn ảnh hệ thống này rồi nhấp vào Tiếp theo.

 6. Hoàn tất các chế độ cài đặt khác cho thiết bị ảo, sau đó nhấp vào Finish (Hoàn tất).

 7. Sau khi quay lại danh sách thiết bị ảo trong Trình quản lý thiết bị, hãy tìm thiết bị ảo Android 14 của bạn rồi nhấp vào biểu tượng Launch (Khởi chạy) để bắt đầu.

Lặp lại các bước này để tạo định nghĩa cho thiết bị có màn hình lớn mà bạn có thể sử dụng để kiểm thử ứng dụng trong nhiều tình huống màn hình lớn.

Trình mô phỏng có thể thay đổi kích thước

Ngoài các thiết bị ảo màn hình lớn mà bạn có thể định cấu hình cho Android 14, bạn có thể dùng thử cấu hình thiết bị mới thay đổi kích thước được có trong Android Studio Chipmunk | 2021.2.1 trở lên. Khi bạn đang sử dụng định nghĩa thiết bị có thể thay đổi kích thước với hình ảnh hệ thống Android 14, Trình mô phỏng Android cho phép bạn nhanh chóng chuyển đổi giữa bốn thiết bị tham chiếu: điện thoại, thiết bị gập, máy tính bảng và máy tính để bàn. Khi sử dụng thiết bị tham chiếu gập được, bạn cũng có thể chuyển đổi giữa trạng thái gập và mở.

Tính linh hoạt này giúp việc xác nhận bố cục của bạn tại thời điểm thiết kế và việc kiểm tra hành vi trong thời gian chạy, sử dụng cùng các thiết bị tham chiếu trở nên dễ dàng hơn. Để tạo trình mô phỏng mới thay đổi kích thước được, hãy sử dụng Trình quản lý thiết bị trong Android Studio để tạo thiết bị ảo mới và chọn định nghĩa thiết bị Resizable (Thay đổi kích thước được) trong danh mục Phone (Điện thoại).

Sử dụng định nghĩa thiết bị thay đổi kích thước được (mới) cho Trình mô phỏng Android để thử nghiệm Android 14 trong nhiều tình huống màn hình lớn.

Tải hình ảnh hệ thống chung (GSI)

Tệp nhị phân Hình ảnh hệ thống chung (GSI) Android được cung cấp cho nhà phát triển phục vụ mục đích kiểm thử và xác thực ứng dụng trên các thiết bị tuân thủ chuẩn Treble được hỗ trợ. Bạn có thể sử dụng những hình ảnh này để giải quyết mọi vấn đề về khả năng tương thích, cũng như khám phá, và báo cáo các vấn đề về khung phần mềm và hệ điều hành.

Hãy xem tài liệu GSI để biết các yêu cầu về thiết bị, hướng dẫn cài đặt ROM và thông tin về cách chọn loại hình ảnh phù hợp cho thiết bị. Khi đã sẵn sàng tải tệp nhị phân GSI xuống, hãy xem phần Tải xuống trên trang tệp nhị phân GSI.

Thông tin khác

Để tìm hiểu về những thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến bạn và cách kiểm thử những thay đổi này trong ứng dụng, hãy đọc các chủ đề sau:

Để tìm hiểu thêm về các API và tính năng mới có trong Android 14, hãy đọc bài viết Các tính năng của Android 14.