Phân phối ứng dụng Android cho ô tô

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Bạn có một ứng dụng tuyệt vời và Google Play có thể giúp bạn mang ứng dụng đó đến với người dùng trên xe của họ. Bạn thực hiện việc này bằng cách mở rộng ứng dụng điện thoại trên Android Auto hoặc tạo một ứng dụng được tối ưu hoá cho người lái xe trên Android Automotive OS. Sau đó, bạn có thể phát hành ứng dụng của mình bằng các công cụ và quy trình quen thuộc trong Google Play.

Để bắt đầu, hãy xem trang này để tìm hiểu cách phân phối ứng dụng Android đến ô tô thông qua Google Play. Hãy nhớ đọc bài viết Chất lượng ứng dụng Android dành cho ô tô để biết thông tin về các nguyên tắc liên quan đến khả năng hữu dụng, chất lượng và sự an toàn mà ứng dụng của bạn phải đáp ứng. Khi ứng dụng của bạn đã sẵn sàng, hãy làm theo hướng dẫn trên Play Console để phát hành ứng dụng.

Google Play cho phép bạn phân phối ứng dụng để sử dụng trên xe. Bạn có thể phát triển và phát hành ứng dụng bằng tài khoản Play Console hiện có, cũng như áp dụng các chế độ cài đặt về giá và phân phối mà bạn có sẵn. Các phần dưới đây sẽ trình bày quy trình này.

1. Hiểu rõ các nguyên tắc và yêu cầu

Để phát hành ứng dụng thành công, hãy bắt đầu chuẩn bị bằng việc xem các nguyên tắc về cách tạo trải nghiệm tuyệt vời trên Android cho Ô tô. Hãy xem bài viết Thiết kế ứng dụng Android cho ô tô để biết chi tiết về thiết kế và khả năng hữu dụng, từ đó mở rộng ứng dụng điện thoại trên Android Auto cũng như tạo một ứng dụng được tối ưu hoá cho người lái xe trên Android Automotive OS.

Khi bắt đầu thiết kế trải nghiệm Android cho Ô tô, hãy nhớ đọc và hiểu rõ nguyên tắc về Chất lượng ứng dụng Android dành cho ô tô. Ứng dụng của bạn cần đáp ứng một loạt tiêu chí chất lượng cơ bản để đủ điều kiện sử dụng với Android Auto hoặc Android Automotive OS.

2. Phát triển một ứng dụng tuyệt vời dành cho ô tô

Chúng tôi thiết kế một ứng dụng tuyệt vời để sử dụng trên xe, mang lại trải nghiệm chất lượng cao khi người dùng đang di chuyển. Ví dụ: ứng dụng có thể cung cấp tính năng phát nội dung âm thanh hoặc truy cập vào tin nhắn.

Khi bạn chuẩn bị phân phối ứng dụng của mình qua Google Play, hãy xem bài viết Tổng quan về Android cho Ô tônguyên tắc thiết kế. Dự trù hỗ trợ các nguyên tắc ở mức tối đa có thể. Bạn có thể tham khảo bảng sau đây để đảm bảo ứng dụng của mình đáp ứng mọi yêu cầu của Google Play.

Danh mục Yêu cầu của Android Auto Yêu cầu của Android Automotive OS
Yêu cầu đối với tất cả ứng dụng
 • Khai báo mục siêu dữ liệu com.google.android.gms.car.application cùng với các tính năng dành cho ô tô của ứng dụng trong tệp kê khai ứng dụng
 • Cung cấp trải nghiệm Android Auto như một phần trong ứng dụng mới hoặc ứng dụng hiện có dành cho điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị khác
 • Sử dụng cùng một tên gói nếu chuyển ứng dụng hiện có sang Android Auto
 • Tuân thủ nguyên tắc về chất lượng đối với ô tô
 • Khai báo uses-feature android.hardware.type.automotive trong tệp kê khai ứng dụng
 • Sử dụng tên gói giống với ứng dụng điện thoại của bạn hoặc tạo một tên mới
 • Thêm ảnh chụp màn hình dành riêng cho Automotive OS vào trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play
 • Tuân thủ nguyên tắc về chất lượng đối với ô tô
Ứng dụng đa phương tiện
Ứng dụng nhắn tin
 • Không hỗ trợ các ứng dụng gốc trên Android Automotive OS. Các tin nhắn trên điện thoại sẽ xuất hiện trên đầu phát trung tâm của ô tô qua ứng dụng đồng hành của ô tô nếu nhà sản xuất ô tô đã tích hợp thư viện phù hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Danh mục ứng dụng được hỗ trợ.
Ứng dụng đi theo chỉ dẫn và địa điểm yêu thích

3. Kiểm thử chất lượng ứng dụng Android

Khi thiết kế các ứng dụng, bạn không những cần tập trung vào hiệu quả hoạt động và tính thẩm mỹ của ứng dụng trên ô tô, mà còn phải mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Google Play giới thiệu các ứng dụng chất lượng cao chọn lọc để người dùng dễ dàng khám phá trong Google Play. Để tham gia và phân phối các ứng dụng mà người dùng có thể dễ dàng sử dụng trên ô tô, hãy làm như sau:

 1. Thực hiện theo các phương pháp hay nhất để phát triển ứng dụng Auto.
 2. Kiểm thử ứng dụng:
 3. Đảm bảo ứng dụng của bạn đáp ứng mọi nguyên tắc về Chất lượng ứng dụng Android dành cho ô tô.

4. Đồng ý với các điều khoản của Android cho ô tô và phát hành

Quản trị viên Play Console phải đồng ý với các điều khoản của phụ lục về Android cho Ô tô trong Play Console trước khi bạn có thể tải tệp APK lên và phát hành ứng dụng để được xem xét.

Dưới đây là các bước để đồng ý với điều khoản của Android Auto hoặc Android Automotive OS và phát hành ứng dụng của bạn trong Play Console:

 1. Đảm bảo ứng dụng của bạn đáp ứng mọi nguyên tắc về Chất lượng ứng dụng Android dành cho ô tô.
 2. Trên trang chủ của Play Console, hãy chọn ứng dụng mà bạn muốn phát hành.
 3. Trong phần Bản phát hành, hãy chọn Cài đặt nâng cao, sau đó chọn Loại phiên bản phát hành.
 4. Nhấp vào Thêm loại bản phát hành để tìm Android Auto hoặc Android Automotive OS.
 5. Hoàn thành danh sách kiểm tra xuất hiện, trong đó có việc đồng ý với các điều khoản, thêm ảnh chụp màn hình liên quan vào trang thông tin trên Cửa hàng Play và tải gói ứng dụng hoặc tệp APK tương thích lên.

Sau khi đồng ý với các điều khoản và lưu thay đổi, hãy tải tệp APK và phát hành ứng dụng của bạn lên Google Play Console. Đồng ý với các điều khoản có nghĩa là bạn muốn cung cấp ứng dụng của mình cho người dùng Android Auto hoặc Android Automotive OS thông qua Google Play. Hãy cập nhật mọi thông tin bổ sung về chức năng của Auto trong trang thông tin trên Cửa hàng Play và đặt các tuỳ chọn phân phối nếu cần. Nếu bạn chưa nắm rõ cách chuẩn bị phát hành lên Google Play, hãy xem Danh sách kiểm tra trước khi phát hành.

Trước khi cung cấp ứng dụng cho người dùng, Google Play sẽ gửi ứng dụng của bạn để chúng tôi xem xét dựa trên tiêu chí Chất lượng ứng dụng Android dành cho ô tô và thông báo cho bạn về kết quả. Các ứng dụng trên Android Auto và Android Automotive OS sẽ được xem xét thêm.

 • Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu người dùng đăng nhập để truy cập chức năng đầy đủ của ứng dụng, thì bạn phải gửi thông tin tài khoản kiểm thử trong Play Developer Console. Hãy xem Quyền truy cập của ứng dụng để biết hướng dẫn về cách thực hiện việc này.
  • Nếu ứng dụng địa điểm yêu thích của bạn cung cấp khả năng đặt chỗ, tài khoản thử nghiệm này phải có khả năng đặt chỗ mà không bị tính phí.
 • Nếu ứng dụng điều hướng hoặc điểm yêu thích của bạn (dùng từ rõ nghĩa hơn) ở Hoa Kỳ, bạn phải cho phép người dùng sử dụng ứng dụng vị trí GPS mô phỏng để người đánh giá có thể thử nghiệm ứng dụng.

Khi bạn gửi bản cập nhật cho một ứng dụng được bật cho Android Auto hoặc Android Automotive OS, mọi cấu phần phần mềm đang hoạt động sẽ được xem xét lại. Để biết những cấu phần phần mềm nào sẽ được xem xét, hãy xem phần Bản phát hành mới nhất trên trang Tổng quan về các bản phát hành trong Play Console. Đảm bảo bản cập nhật của bạn không bao gồm các cấu phần phần mềm từng bị từ chối. Nếu ứng dụng của bạn được phê duyệt, Google Play sẽ cung cấp ứng dụng đó cho người dùng. Phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về cách theo dõi trạng thái phê duyệt ứng dụng.

5. Theo dõi quá trình xem xét của bạn

Ứng dụng của bạn sẽ được xem xét mức độ tuân thủ nguyên tắc tránh sự phân tâm của người lái xe, cũng như các tiêu chí kỹ thuật và chất lượng được mô tả ở trên. Quá trình xem xét chi tiết này có thể mất nhiều thời gian hơn so với khi bạn gửi ứng dụng dành cho điện thoại và máy tính bảng. Ứng dụng hoặc bản cập nhật của bạn sẽ không được phát hành lên Cửa hàng Google Play cho đến khi được phê duyệt. Sau khi xem xét thành công, ứng dụng của bạn sẽ được phát hành và cung cấp trên Cửa hàng Google Play.

Nếu ứng dụng không được chấp nhận, bạn sẽ nhận được email thông báo qua địa chỉ tài khoản nhà phát triển của mình, cùng với nội dung tóm tắt về vấn đề mà bạn cần phải giải quyết. Sau khi thực hiện các điều chỉnh cần thiết, bao gồm cả việc xoá mọi cấu phần phần mềm bị từ chối, bạn có thể tải phiên bản mới của ứng dụng lên để xem xét.

Xin lưu ý rằng nếu ứng dụng được gửi là bản cập nhật cho một ứng dụng hiện có và ứng dụng đã cập nhật của bạn không đáp ứng các tiêu chí xem xét, thì bản cập nhật đó sẽ bị từ chối và ứng dụng hiện có vẫn được phát hành trên Cửa hàng Google Play.

Để tìm hiểu cách ứng dụng của bạn được đánh giá, hãy xem nguyên tắc về Chất lượng ứng dụng Android dành cho ô tô.