Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Hướng dẫn về hiệu suất của ứng dụng

Trang này cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về các thư viện, công cụ và phương pháp hay nhất để kiểm tra, cải thiện và giám sát hiệu suất trên Android.

Người dùng muốn các ứng dụng chạy nhanh, kết xuất mượt mà và không tốn nhiều bộ nhớ cũng như dung lượng pin. Vui lòng truy cập phần Giải quyết các vấn đề thường gặp để tìm hiểu thêm về giải pháp cho các vấn đề này.

Tìm hiểu về việc kiểm tra hiệu suất của ứng dụng trong quá trình phát triển.
Cải thiện hiệu suất của ứng dụng là khâu quan trọng nhất trong quá trình sản xuất.
Giám sát hiệu suất của ứng dụng trong giai đoạn sản xuất để tìm hiểu về nút thắt cổ chai tiềm ẩn.

Các mẫu nổi bật

Sử dụng thư viện mẫu Macrobenchmark để kiểm tra các trường hợp khởi động ứng dụng và hiệu suất trong thời gian chạy, chẳng hạn như cuộn RecyclerView để đo tình trạng giật.
Sử dụng thư viện Đo điểm chuẩn để đo điểm chuẩn mã và giao diện người dùng từ các mô-đun thư viện.
Sử dụng thư viện JankStats để giám sát hiệu suất trên ứng dụng của bạn.

Tin tức và video mới nhất