Khung hình bị treo

Khung hình bị treo là khung giao diện người dùng mất hơn 700 mili giây để hiển thị. Đây là vấn đề do ứng dụng của bạn dường như bị nghẽn và không phản hồi hoạt động đầu vào của người dùng gần một giây trong khi khung hình đang hiển thị. Thông thường, các ứng dụng nên hiển thị khung hình trong vòng 16 mili giây để đảm bảo giao diện người dùng mượt mà. Tuy nhiên, khi ứng dụng của bạn đang khởi động hoặc chuyển sang một màn hình khác, thì khung ban đầu mất hơn 16 mili giây để vẽ vì ứng dụng của bạn phải tăng cường chế độ xem, bố trí màn hình và thực hiện bản vẽ ban đầu từ đầu. Đó là lý do Android theo dõi khung hình bị treo tách biệt với kết xuất chậm. Không có khung hình nào trong ứng dụng của bạn phải mất nhiều hơn 700 mili giây để hiển thị.

Để giúp bạn cải thiện chất lượng ứng dụng, Android sẽ tự động theo dõi ứng dụng của bạn để biết các khung hình bị treo và hiển thị thông tin trong trang tổng quan Android vitals. Để biết thông tin về cách dữ liệu này được thu thập, vui lòng xem Tài liệu trên Play Console.

Khung hình bị treo là một dạng kết xuất chậm quá mức, vì vậy, quy trình chẩn đoán và khắc phục sự cố cũng giống như thế. Để biết thông tin về cách chẩn đoán và khắc phục sự cố kết xuất chậm, vui lòng xem nội dung kết xuất chậm.