Hướng dẫn di chuyển

Google có nhiều sản phẩm và dịch vụ về y tế trong danh mục của mình, bao gồm cả Health Connect. API Google Fit không còn được dùng nữa và sẽ được hỗ trợ cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025. Khi đó, các API này sẽ ngừng hoạt động. Các nguyên tắc sau đây cho bạn biết API hoặc nền tảng nào cần di chuyển từ mỗi API Google Fit Android.

Chuyển từ API Fit Android sang API Health Connect

Bạn cần thực hiện 3 bước chính để chuyển sang API Health Connect.

Bước 1: Tích hợp

Bước đầu tiên là thêm Health Connect vào ứng dụng của bạn. Việc này bao gồm:

 • Tích hợp với Health Connect bằng cách làm theo các bước bắt đầu này.
 • Khai báo các loại dữ liệu và chế độ truy cập bắt buộc trong tệp kê khai ứng dụng.
 • Yêu cầu người dùng cho phép truy cập vào Heath Connect.
 • Đọc/ghi dữ liệu theo trường hợp sử dụng hoặc quy trình công việc cụ thể.

Bước 2: Di chuyển

Bạn nên duy trì việc tích hợp cả API Google Fit trong Android và API Health Connect khi người dùng chuyển từ nền tảng này sang nền tảng khác. Mặc dù không dùng API Google Fit Android nữa, nhưng chúng tôi dự định sẽ ngừng cung cấp API này sớm nhất là ngày 30 tháng 6 năm 2025. Việc này giúp người dùng có đủ thời gian để chuyển sang ứng dụng Health Connect và tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Bước 3: Dọn dẹp

Hãy làm theo các bước sau để xoá SDK Google Fit:

 1. Xoá mã liên kết với API Google Fit Android.
 2. Xóa phần phụ thuộc của Dịch vụ Google Play.

API cảm biến

API Cảm biến cho phép bạn đọc dữ liệu cảm biến thô trong ứng dụng theo thời gian thực. API Cảm biến có chức năng sau:

 • Liệt kê các nguồn dữ liệu có trên thiết bị và trên các thiết bị đồng hành.
 • Đăng ký trình nghe để nhận dữ liệu cảm biến thô.
 • Hủy đăng ký trình nghe để nó không còn nhận được dữ liệu cảm biến thô.

Di chuyển sang các API hoặc nền tảng sau đây từ API Cảm biến:

Điện thoại Wear

Sử dụng SensorManager, FusedLocationProvider

Sử dụng Dịch vụ sức khỏe

 • PassiveMonitoringClient
 • MeasureClient
 • ExerciseClient

  Hoặc sử dụng SensorManager, FusedLocationProvider

API phiên

Phiên hoạt động biểu thị khoảng thời gian người dùng thực hiện một hoạt động thể chất.

API phiên cho phép ứng dụng tạo phiên trong bộ nhớ các hoạt động thể chất.

Di chuyển sang các API hoặc nền tảng sau đây từ API phiên:

Điện thoại Wear

Bắt đầu/dừng: Không áp dụng. Ứng dụng này phải theo dõi trạng thái của các phiên đang diễn ra bên trong.

Đọc/ghi: Sử dụng Health Connect.

Bắt đầu/dừng: Sử dụng Dịch vụ sức khỏe (ExerciseClient)

Đọc/ghi: Sử dụng Health Connect qua ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Đối với những quy trình làm việc cụ thể, bạn nên làm như sau:

 • Chèn phiên hoạt động: Nhà phát triển nên sử dụng Health Connect qua ứng dụng di động và chèn một Bản ghi phiên tập thể dục hoặc Bản ghi giấc ngủ tương ứng.

API bản ghi

API bản ghi cho phép ứng dụng yêu cầu lưu trữ tự động dữ liệu cảm biến theo cách tiết kiệm pin bằng cách tạo đăng ký thuê bao. Gói thuê bao được liên kết với ứng dụng Android và chứa loại dữ liệu về hoạt động thể dục hoặc nguồn dữ liệu cụ thể.

Di chuyển sang các API hoặc nền tảng sau đây từ API bản ghi:

Điện thoại Wear

Hãy làm theo các bước sau để di chuyển từ API Bản ghi:

 1. Triển khai tính năng thu thập dữ liệu bằng API Bản ghi trên thiết bị di động.
 2. Ghi dữ liệu đã thu thập vào Health Connect hoặc cơ sở dữ liệu ứng dụng của bạn.

Sử dụng Dịch vụ sức khỏe

 • PassiveMonitoringClient
 • ExerciseClient

Vui lòng xem tài liệu về Dịch vụ sức khỏe để biết thêm thông tin về sự khác biệt giữa PassiveMonitoringClient và ExerciseClient.

History API

API lịch sử cho phép ứng dụng thực hiện hàng loạt thao tác trên bộ nhớ các hoạt động thể dục, bao gồm đọc, chèn, cập nhật và xóa dữ liệu lịch sử về sức khỏe và tinh thần.

Chuyển từ API Lịch sử sang các API hoặc nền tảng sau đây:

Điện thoại Wear

Sử dụng Health Connect

Dùng Health Connect trong ứng dụng dành cho thiết bị di động và không dành cho thiết bị đeo.

API mục tiêu

Mục tiêu là các đích cần thực hiện trong ứng dụng Google Fit người dùng có thể tự đặt cho mình. Nó giúp thúc đẩy người dùng duy trì hoạt động tập luyện hằng ngày. Trong hồ sơ của mình, người dùng có thể điều chỉnh số bước đi và điểm nhịp tim họ muốn nhắm đến mỗi ngày. Nền tảng Fit ghi lại mục tiêu và theo dõi hoạt động hàng ngày của họ so với các mục tiêu đó bằng cách sử dụng API mục tiêu.

Điện thoại Wear
Không có API thay thế. Không có API thay thế.

API BLE

Ứng dụng của bạn có thể tìm các thiết bị Bluetooth năng lượng thấp (BLE) và chèn dữ liệu cảm biến vào nền tảng Google Fit bằng API BLE.

Di chuyển sang các API hoặc nền tảng sau đây từ API BLE:

Điện thoại Wear
Sử dụng trực tiếp API Android Bluetooth. Sử dụng trực tiếp API Android Bluetooth.