Tìm nội dung nổi bật, blog, video và các tài nguyên khác của cộng đồng.

Củng cố hiểu biết

Sử dụng Trình quản lý cảm biến để tạo trải nghiệm chủ động trên thiết bị di động. Lưu ý: Đối với các ứng dụng Wear OS, hãy sử dụng Dịch vụ sức khoẻ thay vì Trình quản lý cảm biến để tối ưu hoá hiệu suất điện năng.
Tìm hiểu cách dùng các dịch vụ trên nền trước để duy trì các sự kiện sức khoẻ diễn ra trong thời gian dài ở chế độ nền.
API này là một phần của Dịch vụ Google Play và cung cấp một kênh liên lạc không bắt buộc cho các ứng dụng. Chỉ dành cho đồng hồ Wear OS và các thiết bị Android được ghép nối.

Sức khoẻ và thể hình trên Google Play

Health Connect cho phép các ứng dụng giao tiếp với nhau, nhờ đó, bạn có thể cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết toàn diện hơn.
Đảm bảo ứng dụng của bạn đáp ứng các yêu cầu trong chính sách của Google Play liên quan đến việc thu thập dữ liệu sức khoẻ và hoạt động thể dục.
API Google Fit Android đã được đánh dấu là không dùng nữa và sẽ được hỗ trợ cho đến hết năm 2024. Chuyển sang sử dụng Health Connect hoặc một API Android khác được đề xuất để duy trì trải nghiệm người dùng.