Lưu ý: Kể từ ngày 2/8/2023, tất cả các ứng dụng mới phải sử dụng Thư viện Billing phiên bản 5 trở lên. Chậm nhất vào ngày 1/11/2023, tất cả các bản cập nhật cho ứng dụng hiện có đều phải sử dụng Thư viện Billing phiên bản 5 trở lên. Tìm hiểu thêm.

Phiên bản Thư viện Google Play Billing không còn được dùng nữa

Như đã thông báo tại Google I/O năm 2019 và bài đăng trên blog Làm quen với Thư viện Google Play Billing phiên bản 3, tất cả các phiên bản của Thư viện Play Billing sẽ tuân theo chu kỳ ngừng sử dụng sau hai năm.

Chủ đề này giải đáp các câu hỏi thường gặp liên quan đến việc ngừng sử dụng phiên bản Thư viện Billing và chuyển sang các phiên bản mới hơn.

Làm cách nào để biết tệp APK hoặc Gói ứng dụng nào đang kích hoạt cảnh báo về việc ngừng sử dụng?
Hãy xem lại các phần phụ thuộc đã nhập trong dự án của bạn (ví dụ: những phần phụ thuộc trong tệp build.gradle của dự án). Để tuân thủ chính sách, các ứng dụng phải nhập phiên bản 5.0.0 trở lên của Thư viện Play Billing. Lưu ý là các phần phụ thuộc Billing sẽ chỉ có trong các tệp APK yêu cầu quyền truy cập com.android.vending.BILLING.
Một tệp APK hoặc Gói ứng dụng mà tôi không còn duy trì đang sử dụng một phiên bản Thư viện Play Billing không được dùng nữa. Tôi có cần phải cập nhật không?
Bạn nên cập nhật tất cả tệp APK lên phiên bản mới nhất của Thư viện Play Billing. Tuy nhiên, nếu tệp APK không còn được duy trì thì bạn không cần phải làm gì thêm đối với tệp APK đó tại thời điểm này. Việc ngừng sử dụng này chỉ ngăn các ứng dụng và bản cập nhật mới dùng các phiên bản cũ hơn của Thư viện Play Billing. Các ứng dụng đã có hiện đang sử dụng phiên bản thư viện không được dùng nữa sẽ tiếp tục hoạt động như dự kiến. Hãy đảm bảo rằng bạn đã cập nhật tất cả tệp APK đang được duy trì.
Làm thế nào để khắc phục vấn đề tệp APK hoặc Gói ứng dụng đã được cập nhật lên Thư viện Play Billing mới nhất nhưng vẫn kích hoạt cảnh báo về việc ngừng sử dụng?
Hãy đảm bảo rằng AndroidManifest.xml chứa mục có tên com.google.android.play.billingclient.version. Nếu bạn không thấy mục này, hãy kiểm tra chế độ cài đặt hợp nhất tệp kê khai để xem bạn có đang bỏ qua thuộc tính tệp kê khai trong quá trình hợp nhất tệp kê khai hay không.
Làm thế nào để nâng cấp phiên bản cũ hơn của Thư viện Play Billing?

Bạn có thể cập nhật phần phụ thuộc trong bản phát hành để sử dụng phiên bản 5 trở lên của Thư viện Play Billing. Để xem những thay đổi giữa các bản phát hành, vui lòng đọc bài viết về ghi chú phát hành.

Ngoài ra, chúng tôi có hướng dẫn chi tiết về việc di chuyển từ PBL 4 sang 5.