Xây dựng 5 ứng dụng Android bằng ngôn ngữ lập trình Kotlin. Tìm hiểu các thành phần cấu trúc, chẳng hạn như ViewModel và LiveData. Tạo cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng thư viện Room. Hiển thị danh sách mục có thể nhấp nhờ RecyclerView. Tải và hiển thị dữ liệu từ Internet Tăng khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng cho mọi người dùng.
Lộ trình 1

Thành phần cấu trúc

Tìm hiểu về ViewModel, LiveData, liên kết dữ liệu với ViewModel và LiveData cũng như cách chuyển đổi LiveData. Bạn sẽ hoàn thiện ứng dụng GuessTheWord. Đây là một trò chơi tranh đua 2 người chơi, trong đó người chơi hợp tác để đạt điểm cao nhất có thể.

Tháng 6 năm 2020
Lộ trình 2

Cơ sở dữ liệu và RecyclerView

Trong phần đầu của lộ trình này, bạn sẽ tạo một cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng thư viện Room và sử dụng coroutine để đơn giản hoá việc lập trình không đồng bộ. Trong phần thứ hai của lộ trình này, bạn sẽ hiển thị một danh sách mục với RecyclerView và khiến các mục trong danh sách có thể nhấp vào được. Xuyên suốt lộ trình này, bạn xây dựng ứng dụng TrackMySleep để cho phép người dùng đánh giá chất lượng giấc ngủ cũng như lưu trữ dữ liệu về giấc ngủ của họ theo thời gian.

Tháng 6 năm 2020
Lộ trình 3

Kết nối Internet

Tìm hiểu cách lấy dữ liệu và hình ảnh từ Internet rồi hiển thị chúng trong ứng dụng. Bạn sẽ hoàn thiện MarsRealEstate, một ứng dụng đăng tin rao bán bất động sản trên sao Hoả, bằng cách truy xuất dữ liệu qua một dịch vụ web.

Tháng 6 năm 2020
Lộ trình 4

Kho lưu trữ và WorkManager

Tìm hiểu cách tạo kho lưu trữ, thêm bộ nhớ đệm ngoại tuyến và lên lịch các tác vụ ở chế độ nền qua WorkManager bằng cách hoàn thiện ứng dụng có tên DevBytes. Ứng dụng này cho thấy danh sách video DevByte (các video hướng dẫn ngắn do nhóm Quan hệ với nhà phát triển Android của Google tạo ra). Ứng dụng này tìm nạp danh sách URL video qua mạng bằng cách sử dụng thư viện Retrofit rồi hiển thị danh sách đó bằng RecyclerView.

Tháng 6 năm 2020
Lộ trình 5

Thiết kế cho mọi người

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về hệ thống định kiểu của Android, cách áp dụng các nguyên tắc thiết kế Material Design vào giao diện người dùng của ứng dụng và cách làm tăng khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng cho mọi người dùng. Bạn sẽ hoàn thiện ứng dụng GDG-finder. Đây là ứng dụng tìm một Google Developer Group (GDG) địa phương tại khu vực của bạn.

Tháng 6 năm 2020