Chào mừng bạn đến với khoá học Kotlin cơ bản cho Android! Trong khoá học gồm 2 học phần này, bạn được tìm hiểu kiến thức cơ bản về cách phát triển cho Android cũng như các phương pháp hay nhất bằng cách tạo một tuyển tập ứng dụng Android bằng ngôn ngữ lập trình Kotlin.

Xây dựng 5 ứng dụng Android bằng ngôn ngữ lập trình Kotlin. Tạo nhiều bố cục và thêm tính năng tương tác cho người dùng vào ứng dụng Android. Xác định đường dẫn điều hướng và bắt đầu hoạt động bên ngoài. Xử lý các tình huống phức tạp trong vòng đời và thêm nhật ký.

Huy hiệu có thể kiếm được


Xây dựng 5 ứng dụng Android bằng ngôn ngữ lập trình Kotlin. Tìm hiểu các thành phần kiến trúc, chẳng hạn như ViewModel và LiveData. Tạo cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng thư viện Room. Hiển thị danh sách mục có thể nhấp nhờ RecyclerView. Tải và hiển thị dữ liệu từ Internet. Tăng khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng cho mọi người dùng.

Huy hiệu có thể kiếm được