Kết nối Internet

Tìm hiểu cách lấy dữ liệu và hình ảnh từ Internet rồi hiển thị chúng trong ứng dụng. Bạn cần hoàn thiện MarsRealEstate, một ứng dụng đăng tin rao bán bất động sản trên sao Hỏa, bằng cách truy xuất dữ liệu qua một dịch vụ web.

 

Lấy dữ liệu từ Internet

Lớp học mã

Nhập mã khởi động cho ứng dụng MarsRealEstate. Tìm hiểu cách sử dụng các thư viện do cộng đồng phát triển để xây dựng một lớp mạng.

Tải và hiển thị hình ảnh từ Internet

Lớp học mã

Tải và hiển thị hình ảnh lấy từ một URL trên web

Lọc và tạo chế độ xem với dữ liệu Internet

Lớp học mã

Sử dụng các biểu thức liên kết phức tạp trong tệp bố cục để đánh dấu các tài sản đang được bán trên sao Hỏa trong bố cục lưới. Bạn cũng có thể thực hiện yêu cầu Retrofit tới một dịch vụ web có các tùy chọn truy vấn để hiển thị chế độ xem đã được lọc của các tài sản trên sao Hỏa (để bán hoặc cho thuê). Cuối cùng, bạn cần tạo chế độ xem chi tiết cho từng tài sản riêng lẻ và thiết lập hệ thống điều hướng cho các tài sản đó.

Bài kiểm tra về Kết nối với Internet

Kiểm tra kiến thức của bạn và nhận huy hiệu cho nội dung Kết nối Internet.