Khoá học này dành cho những học viên tham gia chương trình giảng dạy về Android do người hướng dẫn giảng dạy trong môi trường lớp học, nằm trong chương trình Phát triển Android bằng Kotlin.

Thực hiện các bước đầu tiên để lập trình bằng Kotlin.

Bài học


Giới thiệu thông tin cơ bản về giao diện người dùng và cách phát triển cho Android.

Bài học


Tìm hiểu cấu trúc của ứng dụng Android bằng Kotlin.

Bài học


Tìm hiểu các phương pháp hay nhất, nguyên tắc và công cụ để thiết kế ứng dụng Android hiệu quả.

Bài học