Tìm hiểu các phương pháp hay nhất, nguyên tắc và công cụ để thiết kế ứng dụng Android hiệu quả.
Lộ trình 1

Bài 13: Thiết kế giao diện người dùng của ứng dụng

Tìm hiểu các phương pháp hay nhất về giao diện người dùng và cách thiết kế ứng dụng theo các nguyên tắc Material Design.