Giới thiệu các khái niệm cơ bản về giao diện người dùng và cách phát triển trên Android.
Lộ trình 1

Bài học 4: Xây dựng ứng dụng Android đầu tiên

Tìm hiểu cách tạo ứng dụng Android đầu tiên bằng Android Studio.

Lộ trình 2

Bài học 5: Bố cục

Tạo ứng dụng tính tiền boa bằng cách xây dựng bố cục trước, sau đó triển khai logic để tính tiền boa dựa trên hoạt động đầu vào của người dùng. Tiếp theo, hãy tạo một ứng dụng hiển thị danh sách có thể cuộn bằng cách sử dụng tiện ích RecyclerView trong Android.

Lộ trình 3

Bài học 6: Di chuyển trong ứng dụng

Tạo một mảnh, xác định lộ trình di chuyển và bắt đầu hoạt động bên ngoài. Hoàn thiện ứng dụng AndroidTrivia. Đây là một trò chơi mà người dùng có thể trả lời các câu đố về quá trình phát triển Android và chia sẻ kết quả nếu chiến thắng.