Android dành cho doanh nghiệp

Thiết bị di động và máy tính bảng hiển thị ứng dụng Android tương thích với Android trong doanh nghiệp

Android cung cấp cho các tổ chức một nền tảng di chuyển linh hoạt và bảo mật – kết hợp các thiết bị, ứng dụng và cơ chế quản lý.

Tất cả ứng dụng Android đều tương thích với các tính năng của nền tảng dành cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, bạn có thể dùng thêm những tính năng khác để ứng dụng hoạt động tốt nhất trên các thiết bị Android được quản lý:

  • Phương pháp hay nhất về hồ sơ công việc: sửa đổi ứng dụng Android để ứng dụng hoạt động tốt nhất trên thiết bị được quản lý.
  • Cấu hình được quản lý: sửa đổi ứng dụng của bạn để cho phép quản trị viên CNTT có thể chỉ định chế độ cài đặt tuỳ chỉnh cho các ứng dụng của bạn.
  • Thiết bị chuyên dụng: tối ưu hoá ứng dụng để có thể triển khai ứng dụng đó trên thiết bị Android dưới dạng kiosk.
  • Đăng nhập một lần (SSO): đơn giản hoá quy trình đăng nhập cho người dùng khi họ đăng nhập vào nhiều ứng dụng trên thiết bị Android được quản lý.

Lưu ý: Để biết các mẹo về cách quản lý thiết bị và ứng dụng trong một doanh nghiệp, hãy đọc bài viết Các giải pháp quản lý Android dành cho doanh nghiệp.

Tài liệu

Tài nguyên khác