Bắt đầu với Wear OS

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Nhờ Wear OS by Google, bạn có thể viết các ứng dụng cho phép người dùng duy trì kết nối, hoàn thành công việc và thể hiện về bản thân.

Thiết bị Wear OS hoạt động dựa trên Android và được tối ưu hoá cho cổ tay. Nếu bạn đã phát triển cho Android, thì các tính năng như ứng dụng, thông báo và Actions on Google có thể đã quen thuộc với bạn. Ngoài ra, Wear OS còn cung cấp các tuỳ chọn phát triển mới như mặt đồng hồ.

Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin mới nhất về cách sử dụng Wear OS.

Lưu ý: Ảnh hệ thống của trình mô phỏng thiết bị Wear OS chạy API cấp 30 hiện đang ở Bản dùng thử dành cho nhà phát triển. Hãy xem ghi chú phát hành để nắm được thông tin mới nhất.

Bắt đầu

Thiết kế

Tài nguyên khác