Dịch vụ Google Play cho ô tô

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Khi bạn phát triển ứng dụng Android cho ô tô, một số API của Google sẽ không sử dụng được hoặc bị hạn chế để mang đến trải nghiệm an toàn và nhất quán cho tài xế.

Android Automotive OS sử dụng cùng một thư viện ứng dụng cho các dịch vụ Google Play như ứng dụng dành cho điện thoại của bạn. Nhờ vậy, bạn có thể triển khai chức năng cho ứng dụng ô tô bằng các thư viện tương tự mà bạn dùng cho các ứng dụng dành cho thiết bị di động hiện nay.

Bảng sau đây trình bày các API của Google dành cho Android hiện có sẵn cho ô tô:

API Gói có sẵn
Xác thực com.google.android.gms.auth

com.google.android.gms.auth.api

Cronet com.google.android.gms.net
FIDO2 com.google.android.gms.fido
Google Awareness com.google.android.gms.awareness
Google Analytics cho Firebase com.google.firebase.analytics

com.google.android.gms.measurement

Dịch vụ Google Analytics com.google.android.gms.analytics
Google Maps com.google.android.gms.maps
Google Pay com.google.android.gms.wallet
Phần mềm tiện ích dịch vụ Google Play com.google.android.gms.common
Đăng nhập bằng Google com.google.android.gms.auth.api.signin
Trình quản lý thẻ của Google com.google.android.gms.tagmanager
Nhiệm vụ com.google.android.gms.tasks
Lập chỉ mục ứng dụng Firebase com.google.android.gms.appindexing

com.google.firebase.appindexing

com.google.android.gms.search

Xác thực Firebase com.google.firebase.auth
Liên kết động của Firebase com.google.firebase.dynamiclinks
Vị trí và ngữ cảnh com.google.android.gms.location
Lân cận com.google.android.gms.Nearby
Địa điểm com.google.android.gms.location.places
SafetyNet com.google.android.gms.safetynet
Số liệu thống kê com.google.android.gms.stats