Dịch vụ Google Play cho ô tô

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Khi bạn phát triển ứng dụng Android cho ô tô, một số API của Google sẽ không sử dụng được hoặc bị hạn chế nhằm mang đến trải nghiệm an toàn và nhất quán cho người lái.

Android Automotive OS cũng sử dụng thư viện ứng dụng cho các dịch vụ Google Play giống như ứng dụng dành cho điện thoại. Nhờ vậy, bạn có thể triển khai chức năng cho ứng dụng ô tô bằng chính các thư viện mà bạn dùng cho ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Bảng sau đây trình bày các API của Google dành cho Android hiện có cho ô tô:

API Gói có sẵn
Xác thực com.google.android.gms.auth

com.google.android.gms.auth.api

Cronet com.google.android.gms.net
FIDO2 com.google.android.gms.fido
Lập chỉ mục ứng dụng Firebase com.google.android.gms.appindexing

com.google.firebase.appindexing

com.google.android.gms.search

Xác thực Firebase com.google.firebase.auth
Liên kết động của Firebase com.google.firebase.dynamiclinks
Google Analytics cho Firebase com.google.firebase.analytics

com.google.android.gms.measurement

Dịch vụ Google Analytics com.google.android.gms.analytics
Google Awareness com.google.android.gms.awareness
Google Maps com.google.android.gms.maps
Google Pay com.google.android.gms.wallet
Phần mềm tiện ích dịch vụ Google Play com.google.android.gms.common
Đăng nhập bằng Google com.google.android.gms.auth.api.signin
Trình quản lý thẻ của Google com.google.android.gms.tagmanager
Vị trí và ngữ cảnh com.google.android.gms.location
Chia sẻ lân cận com.google.android.gms.nearby
Địa điểm com.google.android.gms.location.places
SafetyNet com.google.android.gms.safetynet
Số liệu thống kê com.google.android.gms.stats
Nhiệm vụ com.google.android.gms.tasks