Google Play Instant: Danh sách kiểm tra yêu cầu kỹ thuật

Chất lượng của trải nghiệm tức thì có thể ảnh hưởng đến sự thành công lâu dài của ứng dụng hoặc trò chơi về mặt số lượt cài đặt, số lượt đăng ký trước, sự tăng trưởng và tỷ lệ giữ chân người dùng. Trước khi cung cấp trải nghiệm tức thì, điều quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng trải nghiệm tức thì đáp ứng được kỳ vọng cơ bản của người dùng.

Tài liệu này giúp bạn hiểu mức chất lượng, bộ tính năng và trải nghiệm người dùng mà trải nghiệm tức thì cần đạt được để gặt hái thành công. Mỗi khía cạnh trọng tâm đưa ra một danh sách kiểm tra gồm các yêu cầu tối thiểu, các phương pháp hay nhất và các tính năng nâng cao nên có. Để mang lại trải nghiệm tốt nhất có thể cho người dùng, hãy làm theo từng yêu cầu về danh sách kiểm tra và làm theo các đề xuất trong danh sách kiểm tra ở mức tối đa nhất có thể.

Lưu ý: Để giúp ưu tiên các nỗ lực phát triển của bạn, hãy lưu ý mức độ quan trọng được chỉ định cho từng mục trong danh sách kiểm tra:

  • Bắt buộc. Các yêu cầu tối thiểu phải được triển khai để trải nghiệm tức thì của bạn được coi là tương thích với Google Play Instant.
  • Phương pháp hay nhất. Bạn nên thực hiện các nguyên tắc triển khai.
  • Nên có. Các nguyên tắc được đề xuất để giúp bạn tạo ra trải nghiệm người dùng khác biệt.

Tổng kích thước tải xuống của ứng dụng tức thì

ID Mức độ quan trọng Nội dung mô tả
1.1 Bắt buộc Tổng kích thước tải xuống của ứng dụng tức thì cho từng thiết bị (ví dụ: arm64) phải nhỏ hơn hoặc bằng 15 MB. Yêu cầu này được thực thi trong quá trình tải App Bundle lên. Bạn có thể ước tính kích thước tải xuống của ứng dụng bằng cách sử dụng công cụ gói để tạo một tệp APK dành riêng cho thiết bị, sau đó nén brotli bằng cách sử dụng cấp nén cao nhất (ví dụ: `--quality 11`).
1.2 Bắt buộc Ứng dụng tức thì không được chiếm quá 150 MB dung lượng lưu trữ trên thiết bị.
1.3 Phương pháp hay nhất Khi không được lưu vào bộ nhớ đệm, người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm tức thì trong vòng chưa đầy 15 giây qua kết nối LTE hoặc 4G.

Cài đặt ứng dụng hoặc đăng ký trước

Xin lưu ý rằng bạn không được phép sử dụng các nút cài đặt trong trò chơi trong Trải nghiệm chơi tức thì trong ứng dụng Play Games.

ID Mức độ quan trọng Nội dung mô tả
2.1 Bắt buộc

Khi cung cấp lựa chọn cài đặt hoặc đăng ký trước, bạn phải hiển thị một nút được đánh dấu rõ ràng là nút cài đặt hoặc đăng ký trước để bắt đầu cài đặt và đăng ký trước theo ít nhất một trong các cách sau:

  • Hiện một nút cố định trong suốt trải nghiệm tức thì.
  • Hiện một nút cố định trên màn hình chính.
  • Hiện một nút giữa các thao tác trong phiên bản trải nghiệm tức thì.
2.2 Phương pháp hay nhất

Nút kêu gọi hành động (CTA) trong ứng dụng tức thì nên sử dụng nhãn Cài đặt hoặc Đăng ký trước.

Người dùng có thể không hiểu được các biểu tượng độc lập thể hiện việc đã cài đặt hoặc đăng ký trước nếu các biểu tượng này không có các nhãn rõ ràng đi kèm.

Điều hướng trong ứng dụng

ID Mức độ quan trọng Nội dung mô tả
3.1 Bắt buộc Không tắt tính năng hỗ trợ nút quay lại trên Android. Người dùng phải có thể di chuyển ngược lại thông qua lịch sử màn hình truy cập trước đó.
3.2 Bắt buộc Người dùng phải thoát được trải nghiệm tức thì chỉ với 2 lần nhấp chuột hoặc ít hơn.
3.3 Nên có Đưa ra lời nhắc xác nhận cho người dùng khi họ nhấp vào nút quay lại có tuỳ chọn Cancel (Huỷ) và Exit (Thoát) rõ ràng. Lựa chọn Cancel (Huỷ) có thể đưa người dùng trở lại phiên bản trải nghiệm tức thì, và tuỳ chọn Exit (Thoát) có thể đưa người dùng trở lại màn hình mà họ đã truy cập trước khi chuyển sang phiên bản trải nghiệm tức thì.

Hiển thị quảng cáo

ID Mức độ quan trọng Mô tả
4.1 Bắt buộc Trong phiên bản trải nghiệm tức thì, bạn chỉ nên sử dụng quảng cáo biểu ngữ không phô trương. Đừng dùng bất kỳ loại quảng cáo nào khác, đặc biệt là quảng cáo xen kẽ toàn trang, vì những quảng cáo này sẽ làm gián đoạn trải nghiệm xem.
4.2 Bắt buộc Quảng cáo không được trá hình thành các thành phần trong ứng dụng hoặc thành phần của thao tác trên trình đơn/ứng dụng.

Mua hàng trong ứng dụng

ID Mức độ quan trọng Nội dung mô tả
5.1 Bắt buộc

Nếu ứng dụng tức thì của bạn cung cấp tính năng mua hàng trong ứng dụng, thì phiên bản trải nghiệm tức thì phải hỗ trợ tính năng chuyển các mặt hàng trong ứng dụng sang ứng dụng cần cài đặt.

Ví dụ:

  1. Người chơi mua một gói 1000 xu.
  2. Người chơi sử dụng 500 xu để mở khoá một vật phẩm trong trò chơi, chẳng hạn như vật phẩm tăng sức mạnh.
  3. Người chơi nhấp vào nút Cài đặt để nâng cấp lên phiên bản đầy đủ của trò chơi đã cài đặt.
  4. Số dư 500 xu phải được chuyển sang trò chơi đã cài đặt đầy đủ.
5.2 Bắt buộc Không bắt buộc người dùng phải mua hàng trong ứng dụng thì mới có thể tương tác với trải nghiệm tức thì. Yêu cầu này cũng áp dụng cho phiên bản đầy đủ, cần cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi.