Các phương pháp hay nhất về trải nghiệm người dùng cho trò chơi trên Google Play Instant

Trò chơi trên Google Play Instant là một cách tuyệt vời để loại bỏ trở ngại cho người chơi và tăng phạm vi tiếp cận của bạn. Hướng dẫn này mở rộng các phương pháp hay nhất về trải nghiệm người dùng cho ứng dụng trên Google Play Instant, đồng thời trình bày các phương pháp hay nhất dành riêng cho trò chơi.

Xác định trải nghiệm người dùng mục tiêu

Khi thiết kế trải nghiệm chơi trò chơi bằng Google Play Instant, hãy cân nhắc cách bạn muốn người chơi tương tác.

Bạn có thể cung cấp toàn bộ trò chơi của mình mà không cần cài đặt. Đây là một cách tuyệt vời để người chơi tận hưởng trò chơi mà ít gặp phiền hà nhất. Những loại trò chơi trải nghiệm tức thì đầy đủ này được gọi là Chơi tức thì và đủ điều kiện để xuất hiện trên trang chủ của ứng dụng Google Play Games.

Nếu không thể cung cấp toàn bộ trò chơi, bạn cũng có thể tạo một trong các loại trải nghiệm dùng thử được mô tả trong phần này.

Hãy suy xét thận trọng khi xây dựng trải nghiệm tức thì. Khi làm như vậy, bạn sẽ tăng phạm vi tiếp cận bằng cách mang lại giá trị cho người chơi.

Đăng ký trước

Bạn có thể triển khai trải nghiệm Google Play Instant trong chiến dịch đăng ký trước cho bản phát hành sắp tới. Bạn có thể sử dụng trải nghiệm này để tạo lượt đăng ký, thực hiện thử nghiệm A/B cho các tính năng và chia sẻ nội dung hé lộ với người chơi tiềm năng.

Người chơi bắt đầu trải nghiệm này từ trang chi tiết trên Cửa hàng Play, đây cũng là nơi họ đăng ký trước trò chơi.

Lối chơi giới thiệu

Loại trải nghiệm Google Play Instant này được xây dựng xung quanh một số cấp độ đầu tiên của trò chơi hoặc phần hướng dẫn của trò chơi, với những thay đổi ở mức tối thiểu đối với trải nghiệm của người chơi. Khi người chơi cài đặt trò chơi từ trải nghiệm tức thì, bạn có thể chuyển tiến trình hiện tại của họ.

Lối chơi cốt lõi

Loại trải nghiệm Google Play Instant này cho phép người chơi xem trước những nội dung mà người chơi nhìn thấy sau khi họ hoàn tất phần hướng dẫn và cấp độ giới thiệu. Mẫu này đặc biệt hiệu quả khi được kết hợp với phương pháp hay nhất là lưu tiến trình của người chơi sau khi họ cài đặt toàn bộ trò chơi.

Các thể loại hoặc cấp độ chơi mới

Khi trưởng thành, người chơi có thể bỏ ngang trò chơi. Những người chơi này có thể đã kết thúc trò chơi hiện tại, dùng hết tất cả các tính năng hiện tại hoặc bỏ ngang vì nhiều lý do khác. Google Play Instant là một cách tuyệt vời để thu hút lại những người chơi này bằng cách cho họ thấy họ có thể trải nghiệm thêm những gì với trò chơi của bạn. Những trải nghiệm mới này có thể bao gồm cấp độ mới hoặc cơ chế trò chơi đã thay đổi.

Trò chơi nhỏ

Trải nghiệm Google Play Instant bổ trợ cho phiên bản đã cài đặt của trò chơi. Trải nghiệm này thường chứa nhiều yếu tố về lối chơi và có thể đơn giản hơn.

Quảng cáo chéo và quảng cáo

Một số loại chiến dịch (bao gồm cả chiến dịch quảng cáo và chiến dịch quảng cáo chéo) có thể đưa người chơi trực tiếp đến trải nghiệm Google Play Instant thay vì trên trang chi tiết tĩnh trên Cửa hàng Google Play.

Các phiên bản này bao gồm:

  • Chiến dịch quảng cáo.
  • Chiến dịch quảng cáo chéo: Quảng cáo một trong các trò chơi của bạn bên trong một các trò chơi khác của bạn.
  • Chiến dịch quảng cáo tương tác lại: Quảng cáo nhắm mục tiêu người chơi đã rời bỏ trò chơi của bạn.

Hoàn thiện trải nghiệm toàn diện

Phần này đưa ra một số đề xuất để tối ưu hoá trải nghiệm toàn diện cho những người chơi tương tác với trò chơi của bạn trên Google Play Instant. Bạn nên đảm bảo rằng trải nghiệm tức thì bắt đầu nhanh từ nhiều điểm truy cập. Nếu đã xây dựng trải nghiệm dùng thử, bạn nên khuyến khích người chơi thoát khỏi trải nghiệm bằng cách cài đặt một phiên bản đầy đủ của trò chơi.

Cung cấp cho người chơi một số điểm truy cập

Người chơi có thể tìm thấy trò chơi của bạn bằng một trong những phương thức sau đây:

Cung cấp ít nhất một vài phương pháp trong số này để đưa người chơi đến với trò chơi của bạn.

Ảnh chụp màn hình trong Hình 1 cho thấy ví dụ về các phương pháp khám phá trò chơi sau đây:

Hình 1. Người chơi có thể tìm thấy trò chơi của bạn (từ trái sang phải, từ trên cùng: chiến dịch quảng cáo, ứng dụng Google Play Games, Cửa hàng Play)

Nhanh chóng bắt đầu trải nghiệm

Thiết bị cho thấy một trò chơi đang tải
Hình 2. Ảnh động hiển thị khi một trò chơi tải trên Google Play Instant

Trò chơi trên Google Play Instant sử dụng ảnh động sống động, giống như trò chơi arcade làm màn hình tải để thu hút người chơi tương tác trong khi tải trò chơi, như trong Hình 2:

Nếu bạn phải hiển thị thêm một màn hình tải trong trò chơi, hãy cố gắng hiển thị màn hình đó trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.

Luôn bật nút quay lại

Hình 3. Hộp thoại cảnh báo về nút quay lại (Bubble Witch 3 Saga)

Không tắt nút quay lại của Android ở cuối màn hình. Thay vào đó, hãy hiện một cảnh báo khi người chơi nhấn nút này để thông báo rằng họ sắp thoát khỏi trò chơi, như minh hoạ trong Hình 3. Bạn không nên làm gián đoạn các mẫu điều hướng đã thiết lập.

Cung cấp lời nhắc cài đặt

Nếu đã xây dựng trải nghiệm dùng thử, bạn nên cung cấp cách để người chơi cài đặt phiên bản đầy đủ của trò chơi. Lưu ý rằng bạn không bắt buộc phải thực hiện việc này đối với Trò chơi tức thì có trong ứng dụng Google Play Games.

Để dùng thử Google Play Instant, bạn thường dùng nút Cài đặt. Bạn có thể hiển thị nút này ở nhiều vị trí:

  • Vĩnh viễn trên màn hình.
  • Giữa các cấp độ.
  • Trong trình đơn chính.

Các ảnh chụp màn hình trong Hình 4 trình bày ví dụ về các vị trí nút Cài đặt có thể có. Ảnh chụp màn hình trong Hình 5 minh hoạ trải nghiệm cài đặt trong ứng dụng xảy ra sau khi người chơi nhấn vào một nút Install (Cài đặt) nhất định.

Hình 4. Một số cách có thể để mời người chơi cài đặt trò chơi (Clash Royale, bên trái; Bubble Witch 3 Saga, bên phải)
Hình 5. Trải nghiệm cài đặt ứng dụng cùng dòng (Panda Pop)

Duy trì trạng thái người dùng sau khi cài đặt

Đảm bảo tiến trình và thành tích của người chơi được lưu và có sẵn sau khi cài đặt. Họ có thể tiếp tục phát từ nơi họ dừng lại khi quyết định cài đặt.

Giúp trò chơi của bạn có tính lan truyền

Một số người chơi giỏi nhất có thể thu nạp một cách tự nhiên thông qua nội dung đề xuất từ những người chơi hiện tại. Google Play Instant có thể thu hẹp khoảng cách cài đặt giữa một người bạn đề xuất trò chơi và một người bạn khác dùng thử trò chơi đó lần đầu tiên.