android

Bu araç artık desteklenmiyor. Android Studio'yu kullanarak AVD'leri oluşturun ve projeler oluşturun. SDK paketlerini görüntülemek ve yüklemek için sdkmanager uygulamasını kullanın.

android, Android SDK'nın tools/ dizininde bulunan bir komut satırı aracıdır. android ile şunları yapabilirsiniz:

  • Android Sanal Cihazlar (AVD) oluşturabilir, silebilir ve görüntüleyebilirsiniz. (Artık Android Studio veya komut satırından avdmanager kullanılarak yapılabilir.)
  • Android projeleri oluşturma ve güncelleme. (Artık Android Studio ile tamamlandı.)
  • Android SDK'nızı yeni platformlar, eklentiler ve dokümanlarla güncelleyin. (Artık sdkmanager komut satırı aracıyla yapılabilir.)

Android Studio kullanıyorsanız android aracının özellikleri IDE'ye entegre olduğundan bu aracı doğrudan kullanmanız gerekmez.

Not: Aşağıdaki seçenekler belgeleri tam kapsamlı değildir ve güncel olmayabilir. En güncel seçenek listesi için android --help komutunu çalıştırın.

Sözdizimi

android için söz dizimi aşağıdaki gibidir:

android [global options] action [action options]

Genel seçenekler

-s
Sessiz mod: Yalnızca hatalar yazdırılır.
-h
Kullanım yardımı.
-v
Ayrıntılı mod: Hatalar, uyarılar ve bilgi amaçlı mesajlar yazdırılır.

Ortalama görüntüleme süresi işlemleri ve seçenekleri

Aşağıdaki tabloda, ortalama görüntüleme süresiyle ilgili işlemler ve seçenekler listelenmiştir:

İşlem Option Açıklama Yorumlar
avd Yok AVD Manager'ı başlatın.
sdk Yok Android SDK Manager'ı başlatın.
create avd -n <name> AVD'nin adı. Zorunlu
-t <targetID> Yeni ortalama görüntüleme özelliğiyle kullanılacak sistem görüntüsünün hedef kimliği. Mevcut hedeflerin listesini almak için android list targets işlevini kullanın. Zorunlu
-c <path>|<size>[K|M] Bu ortalama görüntüleme süresi ile kullanılacak SD kart görüntüsüne giden yol veya bu ortalama görüntüleme süresi için oluşturulacak yeni bir SD kart görüntüsünün boyutu. Örneğin, -c path/to/sdcard veya -c 1000M.
-f AVD'nin oluşturulmasını zorla.
-p <path> Bu AVD dosyaları için dizini oluşturmak üzere konum yolu.
-s <name>|<width>-<height> Bu ortalama görüntüleme süresi için kullanılacak dış görünüm (ad veya boyutlarla tanımlanır). android aracı, -t <targetID> bağımsız değişkeninde başvurulan hedefin skins/ dizinindeki ad veya boyuta göre eşleşen dış görünümü tarar. Örneğin, -s HVGA-L.
delete avd -n <name> Silinecek ortalama görüntüleme süresinin adı. Zorunlu
move avd -n <name> Taşınacak ortalama görüntüleme süresinin adı. Zorunlu
-p <path> Bu AVD dosyaları için dizini oluşturmak üzere konum yolu.
-r <new-name> Yeniden adlandırılan ortalama görüntüleme süresinin yeni adı.
update avd -n <name> Taşınacak ortalama görüntüleme süresinin adı. Zorunlu

Proje işlemleri ve seçenekleri

Aşağıdaki tabloda, projeler için işlemler ve seçenekler listelenmiştir:

İşlem Option Açıklama Yorumlar
create project -n <name> Projenin adı. Zorunlu
-t <targetID> Yeni ortalama görüntüleme özelliğiyle kullanılacak sistem görüntüsünün hedef kimliği. Mevcut hedeflerin listesini almak için android list targets işlevini kullanın. Zorunlu
-k <path>|<size>[K|M] Paket ad alanı. Zorunlu
-a Varsayılan Activity sınıfının adı. Zorunlu
-p <path> Proje dizininin konumu. Zorunlu
update project -n <name> Güncellenecek projenin adı.
-p <path> Projenin konum yolu. Zorunlu
-l <library path> Eklenecek Android Kitaplığı'nın ana projeye göre konum yolu.
-s <subprojects> Alt klasörlerdeki projeleri (ör. test projeleri) güncelleyin.
-t <targetID> Proje için belirlenecek hedef kimlik.
create test-project -n <name> Projenin adı.
-p <path> Projenin konum yolu. Zorunlu
-m <main> Projenin adı. Zorunlu
update test-project -p <path> Test edilecek projenin yeni projeye göre konum yolu. Zorunlu
-m <main> Projenin test edilecek ana sınıfı. Zorunlu
create lib-project -k <packageName> Kitaplık projesinin paket adı. Zorunlu
-p <path> Projenin konum yolu. Zorunlu
-t <targetID> Kitaplık projesinin hedef kimliği. Zorunlu
-n <name> Projenin adı. Zorunlu
update lib-project -p <path> Projenin konum yolu. Zorunlu
-l <libraryPath> Eklenecek Android Kitaplığı'nın ana projeye göre konum yolu.
-t <name> Kitaplık projesinin hedef kimliği.
create uitest-project -n <name> Kullanıcı arayüzü test projesinin adı.
-t <name> Kullanıcı arayüzü test projesinin hedef kimliği. Zorunlu
-p <path> Kullanıcı arayüzü test projesinin konum yolu. Zorunlu

Güncelleme işlemleri

update adb
Adb'yi, SDK eklentilerinde belirtilen USB cihazları destekleyecek şekilde günceller.
update sdk
Yüklenmesi için yeni platformları önererek SDK'yı günceller.