Xem xét cấu trúc nền tảng

Health Connect được thiết kế nhằm hỗ trợ quá trình tích hợp nhanh chóng, thuận tiện giữa các ứng dụng khách và API Health Connect.

Sơ đồ dưới đây cho thấy hoạt động tích hợp giữa một ứng dụng khách và API Health Connect thông qua lớp SDK và IPC (Giao tiếp giữa các quá trình):

cấu trúc

Thành phần cấu trúc

1. Bộ phát triển phần mềm

SDK cho phép ứng dụng khách giao tiếp với APK Health Connect qua IPC.

2. Ứng dụng khách

Để tích hợp với Health Connect, các ứng dụng khách sẽ liên kết SDK vào ứng dụng sức khoẻ và thể chất, từ đó tạo nên một nền tảng API để hỗ trợ tương tác với API Health Connect.

3. APK Health Connect

APK Health Connect là thành phần chính của API Health Connect, chứa cả thành phần Quản lý quyền và Quản lý dữ liệu của API đó. APK Health Connect được cung cấp trực tiếp trên thiết bị của người dùng.

4. Quản lý quyền

Health Connect sở hữu một giao diện người dùng mà thông qua đó, ứng dụng sẽ yêu cầu quyền của người dùng để hiển thị dữ liệu.

Ứng dụng này cũng cung cấp danh sách các quyền hiện tại của người dùng, cho phép người dùng dễ dàng kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu trên nhiều ứng dụng.

5. Quản lý dữ liệu

Health Connect cung cấp giao diện người dùng với thông tin tổng quan về dữ liệu đã ghi, dữ liệu có thể là số bước của người dùng, tốc độ đạp xe, nhịp tim hay các loại dữ liệu khác được hỗ trợ.