Play Asset Delivery (PAD) mang đến lợi ích của gói ứng dụng cho trò chơi. Dịch vụ này cho phép trò chơi có kích thước lớn hơn 200 MB thay thế các tệp mở rộng cũ (OBB) bằng cách xuất bản một cấu phần phần mềm duy nhất lên Play. Cấu phần đó chứa tất cả tài nguyên mà trò chơi cần. PAD cung cấp chế độ phân phối linh hoạt, tự động cập nhật, nén và vá theo phương thức delta. Bạn có thể sử dụng miễn phí PAD. Khi sử dụng PAD, tất cả gói tài sản được lưu trữ và phân phát trên Google Play không cần phải sử dụng mạng phân phối nội dung (CDN) để lấy tài nguyên trò chơi của bạn cho người chơi.

Play Asset Delivery sử dụng gói tài sản (bao gồm các tài sản như kết cấu, bóng đổ và âm thanh) nhưng không có mã thực thi. Thông qua Dynamic Delivery, bạn có thể tuỳ chỉnh cách thức và thời điểm tải mỗi gói tài sản xuống thiết bị theo 3 chế độ phân phối: thời gian cài đặt, tiếp nối nhanh và theo yêu cầu.

Nếu bạn muốn chuyển thẳng đến bước triển khai PAD trong trò chơi, hãy xem Bước tiếp theo.

Cấu phần phần mềm phát hành duy nhất

Phát hành một cấu phần phần mềm duy nhất tới Play, bao gồm tất cả tài nguyên của trò chơi

Chế độ phân phối linh hoạt

Kiểm soát thời điểm và cách thức Play phân phối tài sản trong trò chơi

Nhắm mục tiêu định dạng nén kết cấu

Bắt đầu sử dụng hiệu quả phần cứng hiện có trong khi vẫn duy trì được phạm vi tiếp cận

Tự động cập nhật

Cho phép Play tự động cập nhật tài sản trò chơi bằng tính năng nén nâng cao và bản vá delta

Giải đáp các thắc mắc thường gặp

Chế độ phân phối

Gói tài sản install-time được phân phối khi ứng dụng được cài đặt. Các gói này được phân phát dưới dạng tệp APK phân tách (một phần của tập hợp APK). Các gói này còn được gọi là gói tài sản "trước"; bạn có thể sử dụng ngay những gói này khi khởi chạy ứng dụng. Các gói này nằm trong kích thước ứng dụng nêu trên Cửa hàng Google Play. Người dùng không thể sửa đổi hoặc xoá các gói này.

Gói tài sản fast-follow được tải xuống tự động ngay sau khi ứng dụng được cài đặt; người dùng không cần phải mở ứng dụng để tải fast-follow xuống. Những tệp tải xuống này không ngăn người dùng truy cập vào ứng dụng. Các gói này nằm trong cho kích thước ứng dụng nêu trên Cửa hàng Google Play.

Gói tài sản on-demand được tải xuống trong khi ứng dụng đang chạy.

Gói tài sản được định cấu hình dưới dạng fast-followon-demand được Cửa hàng Google Play phân phát dưới dạng tệp lưu trữ (chứ không phải ở dạng tệp APK phân tách). Sau đó, các gói này sẽ được mở rộng trong bộ nhớ trong của ứng dụng. Bạn có thể truy vấn vị trí của gói tài sản được phân phát theo cách này thông qua Thư viện Play Asset Delivery. Ứng dụng không thể giả định sự tồn tại của các tệp này hoặc vị trí của tệp vì người dùng có thể xóa các tệp này hoặc Thư viện Play Asset Delivery di chuyển chúng qua các phiên chơi. Mặc dù ứng dụng có thể ghi các tệp này nhưng bạn chỉ nên coi chúng là tệp chỉ đọc vì các bản vá gói tài sản còn phụ thuộc vào tính toàn vẹn của những tệp này.

Khi sử dụng Play Asset Delivery trong một ứng dụng tức thì, chế độ duy nhất được hỗ trợ là theo yêu cầu.

Thông tin cập nhật về tài sản

Khi ứng dụng được cập nhật, gói tài sản install-time được cập nhật trong quá trình cập nhật ứng dụng cơ sở (nhà phát triển không cần làm gì).

Bản cập nhật ứng dụng cho gói tài sản fast-followon-demand tuân theo các bước sau:

  1. Bản vá cho ứng dụng (bao gồm cả tất cả tài sản) sẽ được tải xuống một vị trí an toàn trên thiết bị.
  2. Tệp nhị phân của ứng dụng được cập nhật; bao gồm cả mọi gói tài sản install-time.
  3. Tất cả gói tài sản từng tải xuống trước đây đều không hợp lệ.
  4. Bản vá cho những tài sản đó cũng được sao chép và áp dụng cho những tài sản được lưu trữ trong bộ nhớ trong của ứng dụng.

Trong hầu hết trường hợp, khi người dùng mở trò chơi, toàn bộ bản cập nhật đã hoàn tất và người dùng có thể ngay lập tức bắt đầu chơi phiên bản đã cập nhật. Trong một số ít trường hợp, khi bạn mở ứng dụng, có thể tệp nhị phân ứng dụng đã được cập nhật trong quá trình áp dụng bản vá cho các tài sản chưa hoàn tất, do vậy các tài sản chưa sẵn sàng để được truy cập. Bạn cần thích ứng với trường hợp này bằng cách cung cấp thành phần giao diện người dùng "Đang cập nhật" phù hợp xung quanh các tài sản này hoặc xây dựng theo logic để xử lý những tài sản không hợp lệ chưa sẵn sàng được truy cập. Do quá trình cập nhật tệp nhị phân của ứng dụng chỉ diễn ra sau khi mọi loại gói tài sản đã được tải xuống, nên việc áp dụng bản vá là một thao tác cục bộ, không cần kết nối mạng và có thể hoàn tất nhanh chóng.

Nhắm mục tiêu định dạng nén kết cấu

Nén kết cấu (Texture Compression) là một dạng nén hình ảnh có tổn hao cho phép GPU kết xuất trực tiếp từ kết cấu nén với phần cứng chuyên dụng, giúp giảm dung lượng bộ nhớ kết cấu và băng thông bộ nhớ. Chế độ Nhắm mục tiêu theo định dạng nén kết cấu cho phép bạn cung cấp kết cấu nén theo nhiều định dạng nén kết cấu trong Android App Bundle và dựa vào Google Play để tự động phân phối nội dung với định dạng nén kết cấu hỗ trợ tốt nhất cho từng thiết bị.

Bản cập nhật phiên bản ứng dụng

Sau khi phiên bản mới của ứng dụng được tải lên Google Play, người dùng có thể mở phiên bản trước của ứng dụng trước khi ứng dụng được cập nhật trên thiết bị. Nếu được yêu cầu, trong các trường hợp như vậy, ứng dụng có thể chọn buộc cập nhật hoặc đề xuất bản cập nhật bằng cách gọi In-App Updates API. API này cho phép bạn kích hoạt bản cập nhật từ bên trong ứng dụng thay vì người dùng kích hoạt bản cập nhật qua Cửa hàng Google Play.

Giới hạn về kích thước tải xuống

Gói tài sản là một cách lý tưởng cho các trò chơi kích thước lớn do hạn chế về mặt kích thước lớn:

  1. Giới hạn kích thước tải xuống cho mỗi gói tài sản fast-followon-demand là 512 MB.
  2. Tổng giới hạn kích thước tải xuống cho tất cả gói tài sản của install-time cộng lại là 1 GB.
  3. Tổng giới hạn kích thước tải xuống của tất cả gói tài sản trong Android App Bundle là 2 GB.
  4. Bạn có thể sử dụng tối đa 50 gói tài sản trong một tệp Android App Bundle.

Nếu bạn sử dụng tính năng Nhắm mục tiêu theo định dạng nén kết cấu, thì các giới hạn tải xuống này sẽ áp dụng riêng cho từng định dạng kết cấu riêng biệt.

Bước tiếp theo 

Tích hợp Play Asset Delivery vào trò chơi hoặc ứng dụng bằng một trong những cách sau:

Điều khoản dịch vụ và an toàn dữ liệu

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Thư viện Play Asset Delivery, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Bộ phát triển phần mềm Play Core. Vui lòng đọc và hiểu tất cả điều khoản cũng như chính sách hiện hành trước khi truy cập thư viện.

Thư viện Play Core mang đến giao diện trong thời gian chạy cho ứng dụng trên Cửa hàng Google Play. Do đó, khi bạn sử dụng Play Core trong ứng dụng, Cửa hàng Play sẽ chạy các quy trình riêng, trong đó có hoạt động xử lý dữ liệu chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Google Play. Thông tin dưới đây mô tả cách các thư viện Play Core xử lý dữ liệu để giải quyết các yêu cầu cụ thể từ ứng dụng của bạn.

Play Asset Delivery

Dữ liệu thu được về mức sử dụng Siêu dữ liệu của thiết bị
Phiên bản ứng dụng
Mục đích của việc thu thập dữ liệu Dữ liệu đã thu thập được dùng để phân phối gói tài sản phù hợp tới thiết bị và để giữ lại các gói tài sản đã cài đặt sau khi cập nhật.
Mã hóa dữ liệu Dữ liệu đã được mã hoá
Chia sẻ dữ liệu Dữ liệu không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Xoá dữ liệu Dữ liệu sẽ bị xoá sau một khoảng thời gian lưu giữ cố định.

Mặc dù chúng tôi hướng đến sự minh bạch tối đa, nhưng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc phản hồi biểu mẫu mục an toàn dữ liệu của Google Play liên quan đến các phương pháp bảo mật cũng như hoạt động thu thập và chia sẻ dữ liệu người dùng trong ứng dụng.

Tài nguyên khác

Nghiên cứu điển hình
Devsisters là nhà phát triển và nhà phát hành trò chơi dành cho thiết bị di động, sản xuất các trò chơi phổ thông dựa trên IP của Cookie Run. Hãy tìm hiểu cách họ cắt giảm tài nguyên không cần thiết trong trò chơi bằng Play Asset Delivery
Nghiên cứu điển hình

2K cung cấp hình ảnh chất lượng cao hơn nhờ sử dụng Play Asset Delivery

Cat Daddy Games là một công ty do 2K sở hữu hoàn toàn, có trụ sở tại Kirkland, Washington. Các nhóm phụ trách chuỗi trò chơi NBA 2K Mobile, NBA SuperCard và WWE SuperCard từng tìm kiếm một giải pháp để cải thiện chất lượng tổng thể của các trò chơi cho người dùng.
Nghiên cứu điển hình

CD Projekt RED giảm 90% kích thước bản cập nhật và tăng 10% tốc độ cập nhật nhờ Play Asset Delivery

Đặt trụ sở tại Warsaw, Ba Lan, nhà phát triển trò chơi CD Projekt RED (CDPR) đã tái định hình trò chơi nhỏ của họ trong The Witcher 3, GWENT: The Witcher Card Game, để ra mắt dưới dạng một trò chơi độc lập miễn phí trên Google Play vào tháng 3 năm 2020.
Nghiên cứu điển hình

RV AppStudios cải thiện tỷ lệ giữ chân người dùng nhờ Google Play Asset Delivery

Tới nay, nhà phát triển RV AppStudios (trụ sở tại Hoa Kỳ) đã có hơn 200 triệu lượt tải xuống trên các danh mục trò chơi phổ thông, ứng dụng giáo dục cho trẻ em và ứng dụng tiện ích.
Nghiên cứu điển hình

Gameloft có thêm 10% người dùng mới nhờ Google Play Asset Delivery

Năm 2000, Gameloft được tạo ra dựa trên niềm đam mê với các trò chơi và mong muốn đưa các trò chơi đó đến với mọi người trên khắp thế giới.
Video

Google Play Asset Delivery cho trò chơi.

Tối ưu hoá quá trình phân phối trò chơi bằng định dạng gói ứng dụng mới cho trò chơi. Cách này miễn phí và cho phép bạn tuỳ chỉnh việc phân phối tài sản trò chơi có dung lượng lớn.