Tổng quan về nền tảng

Health Connect giúp các ứng dụng khách và nhà phát triển Android dễ dàng tích hợp với API Health Connect. Sơ đồ dưới đây cho thấy quy trình tích hợp cơ bản giữa ứng dụng khách và API Health Connect thông qua lớp SDK và IPC (Giao tiếp giữa các quá trình):

Hình ảnh cấu trúc

cấu trúc

Sau đây là nội dung giải thích về các khía cạnh chính và thành phần cấu trúc của Health Connect:

Ứng dụng khách

Để tích hợp với Health Connect, trước tiên, các ứng dụng khách sẽ liên kết một SDK vào ứng dụng sức khỏe và thể chất của họ. Lựa chọn này cung cấp một giao diện API để tương tác với API Health Connect.

Bộ phát triển phần mềm

SDK cho phép ứng dụng khách giao tiếp với APK Health Connect qua IPC.

APK Health Connect

Đây là APK triển khai Health Connect. Nó là bản chất của API Health Connect và có cả thành phần Quản lý quyền và Quản lý dữ liệu của nó. APK Health Connect được cung cấp trực tiếp trên thiết bị của người dùng nên giúp ứng dụng Health Connect tập trung vào thiết bị thay vì tập trung vào tài khoản.

Quản lý quyền

Health Connect bao gồm giao diện người dùng qua đó ứng dụng yêu cầu quyền của người dùng để hiển thị dữ liệu. Ứng dụng này cũng cung cấp danh sách các quyền hiện tại của người dùng. Điều này cho phép người dùng dễ dàng kiểm soát và quản lý quyền truy cập họ đã cấp hoặc từ chối các ứng dụng khác nhau.

Quản lý dữ liệu

Health Connect cung cấp giao diện người dùng với thông tin tổng quan về dữ liệu đã ghi, cho dù đó là số bước đi của người dùng, tốc độ đạp xe, nhịp tim hay các loại dữ liệu khác được hỗ trợ.